Du er her:min barsel»Artikler»Fødsel»fødselsforberedelse | min barsel

Fødslen kan være en stressende begivenhed for forældrene, både før, under og efter fødslen. Men det er ikke kun fysisk forberedelse, der er vigtigt - mental forberedelse er lige så vigtig. Jordemødre i Danmark har taget emnet op og argumenterer for, at mental træning bør være en fast del af fødselsforberedelse.


I en artikel i Jordemoderforeningens tidsskrift, argumenterer jordemødre for, at mental træning kan hjælpe forældrene med at håndtere fødslens fysiske og emotionelle udfordringer i imponerende grad. Det kan også hjælpe forældrene med at føle sig mere forberedt og i kontrol under fødslen.

Jordemødrene fremhæver vigtigheden af at arbejde med forventninger, frygt og usikkerhed, som kan være en del af fødselsforberedelsen. De anbefaler forskellige metoder som yoga, meditation, mindfulness og kognitiv terapi, som kan hjælpe med at reducere stress og øge følelsen af velvære.

Et eksempel på dette er det norske pilotprojekt, der blev initieret af mentaltræner Birgit Semundseth og jordemoder Tonje Wessel Rummelhoff under titlen "En god fødsel". Projektet gennemførte et pilotstudie med 80 gravide, hvor deltagerne fik adgang til mentaltræning inden fødslen. Resultaterne viste, at 95% af gravide meldte tilbage om, at de havde haft en god fødselsoplevelse.

Dette er et imponerende resultat, der viser at mentaltræning kan være en effektiv metode til at hjælpe gravide kvinder med at forberede sig mentalt på fødslen og håndtere de fysiske og emotionelle udfordringer der kan opstå under fødslen.

Den norske jordemoder Tonje Wessel Rummelhoff fortæller, at mange at de gravide syntes, fødselsmentaltræningen var mærkelig i starten.

Mentaltræning er mere udbredt i mange andre brancher, måske især inden for sport. Men ifølge dden norske jordemoder skulle ikke mange gange til, før de gravide også havde indarbejdet det som en vane.

 - De sagde, at de til sidst så frem til at gå i seng med lydfilen i øret, og at de mærkede, hvor godt de slappede af. De beskrev også, at de tog Birgits stemme fra mentaltræningen med sig under fødslen.

 - Vi oplever, at når kvinderne har trænet mentalt i forvejen, så ved de, hvordan de skal arbejde med deres krop, når veerne starter. Så kan det være nok, at fx jordemoderen eller partneren undervejs kan minde dem om at slappe af i kæbe, håndled og bækken. Inden for mentaltræning taler vi om at skabe hukommelsesspor i hjernen, før hændelser har fundet sted.

Jordemødrene understreger også vigtigheden af at involvere fædre i fødselsforberedelsen, da dette kan hjælpe fædrene med at føle sig mere forberedt og involveret i fødslen.

 

Læs også: Mand for en fødsel


Vigtigheden af fødselsforberedende kurser

En anden metode, som jordemødrene anbefaler, er fødselsforberedende kurser, hvor forældrene kan lære om fødslens fysiske processer, smertelindring og fødselsplanlægning.

Disse kurser kan også hjælpe forældrene med at udvikle kommunikationsstrategier og forstå hvilken rolle sundhedspersonalet spiller under fødslen.

Jordemødrene påpeger også, at mental træning ikke kun er vigtigt for forældrene, men også for det nyfødte barn. Forskning har vist, at stress og angst hos mor kan påvirke barnets trivsel og udvikling. Derfor kan mental træning hjælpe med at skabe en positiv fødselsoplevelse for både mor og barn.

Jordemødrene opfordrer til, at mental træning bør være en integreret del af fødselsforberedelsen og at det bør være en mulighed for alle forældre, ikke kun dem, der har mulighed for at betale for det.

Jordemoderforeningen arbejder for at sikre, at det offentlige sundhedsvæsen tilbyder tilgængelige og økonomisk overkommelige mentale træningsmuligheder for forældre.Kilde: https://jordemoderforeningen.dk/tidsskriftsartikel/mentaltraening-som-foedselsforberedelse/

Udgivet i FØDSEL
fredag, 22 april 2022 08:57

Penge på vej til svangreomsorgen

En anseelig million-indsprøjtning ser nu ud til endelig at være på vej til vores hårdt pressede fødselsområde. I december 2021 indgik en kreds af partier aftale om en finanslov hvor i der blandt andet står, at der skal afsættes 485 millioner kroner over fire år til svangreområdet, og de forhandlinger er lige nu godt igang.


Det hårdt pressede fødselsområde har i årevis råbt op om, at nu kunne man ikke skære mere ind til benet.
I december 2021 blev det så endelig vedtaget i folketinget, at der skulle afsættes 485 millioner kr. til svangreområdet, og netop i disse timer skal forligspartierne altså blive enige om, hvad pengene helt præcis skal bruges til.

Det gælder om, at pengene kan komme ud og arbejde bedst muligt til gavn for arbejdsmiljøet og til gavn for den mere overordnede kvalitet i svangreomsorgen. 

Hos Jordemoderforeningen og hos foreningen Forældre og Fødsel er de spændte på at se, hvordan pengene bliver fordelt, og begge foreninger har indgivet deres bud på hvordan de mener, at pengene kommer til at gøre mest gavn, - både for arbejdsmiljøet blandt jordemødre, og for den gravide og hendes (nye) familie. 

Hos Jordemoderforeningen er det klart en mærkesag, at jordemødrene skal have ro og tid nok til at give den vigtige omsorg, så den fødende kan føle sig tryg. Her er nærværet og kontinuitet før-, under- og efter fødslen altafgørende.

Der har i lige så mange år, som der har være travlhed på fødegangene også været et flugt væk fra fødegangene, hvor jordemødrene altså har søgt andre veje jobmæssigt, eller åbnet deres egen lille fødeklinik som privat jordemoder. 

Først og fremmest bør man derfor sikre, at jordemødrene atter synes, at de regionale arbejdspladser i svangreomsorgen er attraktive. 
For at tiltrække og fastholde jordemødre til de regionale arbejdspladser, mener Jordemoderforeningen, at der selvfølgelig skal være kolleger nok til at løfte de mange opgaver der er. 

Men finanslovsmidlerne bør ikke bare afsættes i midler til bedre normeringer, der skal også være vilje fra arbejdsgiverne til at lønne jordemødre efter deres uddannelse og ansvar. Hvis løn og arbejdsmiljø ikke spiller sammen, vil det ikke lykkes at gøre de regionale arbejdspladser attraktive for jordemødrene, lyder det fra Jordemoderforeningen. 

Herudover skal den gravide have ret til forebyggende tilbud  i form af forældre- og fødselsforberedelse og fleksibelt barselstilbud med fx. overnatning og/eller hjemmebesøg, samt lige muligheder for valg af fødested landet over. - Det være sig, om man vil føde på hospital, fødeklinik, eller føde hjemme.

Kilde: Jordemoderforeningens facebookside


Udgivet i NYHEDER

De privatpraktiserende jordemødre kan nu skrue op for deres ydelser, så de kommer tilbage til normalniveauet. Det sker efter Sundhedsstyrelsen lørdag aften udsendte et notat om håndtering af covid-19.

Lørdag aften sendte Sundhedsstyrelsen et notat ud om nye procedurer for praksissektoren.
Det giver privatpraktiserende jordemødre ret til at øge deres ydelsesaktivitet frem mod et vanligt niveau. De privat praktiserende jordemødre skal dog i hvert enkeltstående tilfælde foretage en faglig vurdering af behovet for ydelsen.

Herudover skal der være fortsat fokus på størst mulig grad af hygiejne samt begrænsning af smitterisiko. På denne baggrund er det Sundhedsstyrelsens opfordring, at der fortsat anvendes video-og telefonkonsultationer, hvor det er muligt. Det er ikke tilladt at afholde gruppeaktiviteter eller åbne konsultationer.

Som udgangspunkt skal der ikke bruges værnemidler ved kontakt til borgere uden symptomer på COVID-19.
Ved ydelser der kræver tæt ansigt-til-ansigt kontakt i længere tid, anbefaler Sundhedsstyrelsen, at borgeren anvender maske, eller at behandleren selv anvender ansigtsvisir, eller øjenbeskyttelse og maske.

Borgere med COVID-19 eller mistanke om det skal fortsat ikke ses i praksissektoren.

Læs også: Gravide kan igen føde hjemme

Kilde: Håndtering af COVID-19: Omstilling og gradvis øget aktivitet i praksissektoren, fraset almen praksis, specialtandlæger og den private tandpleje

Udgivet i NYHEDER

Grundet Covid-19 er al offentlig fødselsforberedelse aflyst/omlagt til online undervisning, og mange gravide føler sig naturligvis utrygge i denne tid.

Jeg er dagligt i kontakt med gravide, nybagte forældre og kvinder i (stillestående) fertilitetsbehandling. Langt de fleste er bekymrede og usikre, fordi der er så mange ubekendte faktorer. ”Må man føde hjemme”, ”skal jordemoderen have visir på”, ”må man have sin doula med til fødslen”, ”hvad hvis jeg er forkølet” osv. Læs evt. Sundhedsstyrelsens retningslinjer her.  

På den baggrund har jeg oprettet en Facebookgruppe, hvor jeg ca. en gang om ugen går live og deler noget om et fødselsforberedende emne. Indtil videre har vi haft ”Fødslen og dens faser samt hormoner” og ”Smerte og smertelindringsteknikker”.  Videoerne ligger tilgængelige i gruppen, selvom man ikke kunne deltage på dagen, hvor det blev sendt.

Jeg tjekker af og til ind i gruppen og ser om jeg kan svare på spørgmål, og de gravide deler tips med hinanden.  

Jeg har undervist i fødselsforberedelse i over 7 år og vælger nogle bestemte emner ud fra det, jeg underviser i på mine hold.

Du er meget velkommen i gruppen, hvis du er gravid og ønsker mere viden og flere værktøjer inden din fødsel.
Du finder gruppen her: Gratis fødselsforberedelse

 

 

Udgivet i FØDSEL
Rigshospitalet har som led i en større spareplan, hvor alle hospitaler i Region Hovedstaden er pålagt at komme med bud på såkaldte omprioriteringer i effektivitetens hellige navn, kommet med forslag om at spare på jordemoderkonsultationerne og lade fødselsforberedelsen foregå online. 

Region Hovedstaden skal finde besparelser på regionens hospitaler. Ifølge Avisen.dk drejer det sig om hele 323 millioner kroner.  Rigshospitalet skal alene spare 100 millioner, og derfor vil Riget nu lade en del af fødselsforberedelsen foregå online, i modsætning til den fødselsforbedredelse som de har idag hvor fødselsforberedelsen foregår i et auditorium hvor der er en erfaren jordemoder, som kan vejlede, forklare og svare på spørgsmål.

Denne form for fødselsforberedelse afholder Rigshospitalet to gange om ugen og de huser ved hvert arrangement mellem 100-150 kommende forældre. 
 
Tillidsmand og jordemoder ved Rigshospitalet Mette Anker, advarer om udviklingen og mener, at online fødselsforberedelse vil få store konsekvenser for ikke bare familierne men også for personalet på fødegangene. 


Foreningen Forældre & Fødsel skriver på deres facebook side om udviklingen:

"Det er dybt frusterende at være vidne til, at fødselsforberedelsen er skåret ind til en ensrettet, online informationstavle!

Ved fødselsforberedelse i mindre hold sikrer man brugerinddragelse - at der er plads til at tale om det, der betyder noget for de deltagende!

Forskning har blandt andet vist, at man får en bedre fødselsoplevelse samt mindre behov for medicinsk smertestillende under fødslen, når man deltager i mindre fødselsforberedende hold.
Familierne oplever at have mere viden om amning og tro på at kunne mestre dette - efter at have deltaget i fødselsforberedelse i mindre hold.


Sidst men slet ikke mindst er det dokumenteret, at offentligt tilrettelagt fødselsforberedelse mindsker den sociale ulighed i sundhed."

Kilde: Avisen.dk: Rigshospitalet vil flytte fødselsforberedelse til nettet
Udgivet i NYHEDER
onsdag, 22 september 2021 10:23

Din livmoder som dit feminine kraftcenter

Har du nogensinde set din livmoder som et kraftcenter? Som et centrum for energi, visdom og magi, som gør det muligt at give liv, men som også gør det muligt for dig, at skabe det liv du ønsker dig og opnå stor nydelse. Ifølge østlig filosofi sidder der et kraftcenter på bagsiden af livmodervæggen. Dette center har en dyb sensuel, men også groundende og energi-givende virkning og funktion. 

Vi kvinder i dag er ifølge min optik, alt for lidt i kontakt med vores livmoder. Faktisk lære vi slet ikke, hvilket potentiale, der gemmer sig, når vi først begynder at leve fra vores livmoder.

Ifølge østlig filosofi, er der et punkt på bagsiden af livmoderen, der kan sammenlignes med kommandocentralen på et kraftcenter. Jo mere du kan åbne op for det sted i din krop, jo mere kan du åbne op for lykke, frihed og sensuel energi i dit liv.

Set i forhold til fødsel og graviditet, da vil du opleve færre graviditetsgener og øget energi i din graviditet. I din fødsel vil du opleve mere effektive kontraktioner og efter fødslen, vil du opleve, at din livmoder, din hud, dit væv – hurtigere end du forventede vil trække sig sammen og blive spændstigt igen. 

Du vil opleve en større tilfredshed med dig selv. En større følelse af sensualitet og seksualitet, for det er også det, der sidder som mulighed i dette punkt.

Når du begynder at se din livmoder som din adgang til din kvindevisdom, vil en uforklarlig, men dejlig følelse af, at du er lækker og sensuel vokse i dig. Samtidig vil den kvinde du er og den moder du er blevet/bliver have et rigtig godt samarbejde. Du har en grundlæggende tro på, at det du mærker er rigtigt for dig (og din baby).
Udgivet i FØDSEL

Jordemoder Sophie Puck fra Odense har netop lagt sidste hånd på et fødselsforberedelsesprogram der fokuserer på, hvordan du og din partner kan skabe et harmonisk team omkring det nye familieliv.

Fødselsforberedelsesprogrammet; "Waouw, vi skal være forældre - Bliv det bedste team og skab magi i jeres nye familie"  er det første fødselsforberedelsesprogram i Danmark der fokuserer på både den gravide og hendes partner, - og det er meget mere end regulær fødselsforberedelse.

Det unikke ved dette fødselsforberedelses-forløb er netop, at programmet har fokus på både manden og kvinden, og på hvordan de som par, sammen, får udnyttet deres individuelle styrker og kvaliteter, så det hele går op i en højere enhed til hele familiens gode. Det handler blandt andet om at bygge familien op omkring respekt overfor hinandens forskelligheder og give hinanden plads til at byde ind med de individuelle styrker.

Som kvinde lærer du dig selv og dine egne indre kvindekræfter at kende, samtidig med, at du vil blive styrket i troen og viljen på at skabe den fødsel og det familieliv du ønsker. Som mand vil du lære at forstå din kvinde og få håndgribelige værktøjer, som du kan bruge fra første færd. Du vil finde din plads til dit barns fødsel og aktivt være deltagende i det største øjeblik i dit liv.

Som jordemoder arbejder Sophie for, at par skal opleve fødsler som noget fredfyldt, magisk og med plads til begge parter. En af Sophies fornemste opgaver som jordemoder og fødselsforbereder  er, at kvinder skal tro på og
kende deres indre visdom og føde med en følelse af, at hun er støttet, holdt og æret af den mand hun elsker og at manden skal føle sig rolig, stolt og værdsat for de unikke kvaliteter han tilfører fødslen og relationen.

"Waouw - Vi skal være forældre. Bliv det bedste team og skab magi i jeres nye familie"  sigter mod, at fødslen af et barn skal være en fælles oplevelse, hvor både mand og kvinde er inkluderet og hvor begge føler sig fuldt klædt på til deres barns fødsel, bekendte med de muligheder de har.

Programmet løber over tre gange og er for både første- og flergangsfødende. Næste hold starter 25/8.2017. Herudover er det muligt at booke individuelle forløb.

Få en forsmag på jordemoder Sophies fødselsforberedelsesprogram her, hvor du kan downloade hendes e-bog : "Waouw, vi skal være forældre - Bliv det bedste team og skab magi i jeres nye familie"

Udover fødselsforberedelse tilbyder Sophie modningsakupunktur, naturlig igangsættelse, rebozomassage, ammehjælp, og fødselshjælp.

Besøg Jordemoder Sophies profil her på Min-Barsel.dk

 

 

Udgivet i NYHEDER
onsdag, 17 maj 2017 15:09

Fødelandet

Fødelandet – Holistisk og omsorgsfuld fødselsforberedelse for dig og din partner

Det er uden tvivl stort at blive mor, men også krævende. Du har gået 9 måneder og været vært for dit barn og nu hvor barnet er født er du den vigtigste omsorgsperson. 
Men den titel kommer også mindre søvn, en mere stresset hverdag hvor fokus på dig og dine behov ikke har førte prioritet.

Udgivet i Efter fødsel Fyn
fredag, 28 april 2017 13:44

Doula Josefine Buch Hansen

Josefine er doulaaspirant og færdiguddannet maj ´17. Hun er allerede klar til at lave aftaler for doulaforløb fra maj og fremover. 

Udgivet i Doula Midtjylland
Side 1 ud af 4