Min Barsel
Barselsregler, graviditetskalender, fødselsberetninger, nyheder, artikler m.m.

Du er her:min barsel»Samfund»Penge til forældre: Børnepenge, børnebidrag, enlig forsørgerydelse, børneydelse
 
 

Penge til forældre: Børnepenge, børnebidrag, enlig forsørgerydelse, børneydelse

Skrevet af 
Vi kan alle opleve forandringer i livssituationen indimellem. Næsten halvdelen af alle danske ægteskaber ender i skilsmisse og mange forældre står tilbage i følelsesmæssig og økonomisk kaos. Mange forældre får tvillinger og det er selvfølgelig dobbelt op på glæden, men også på ressourcerne, herunder økonomien. Så hvordan er det nu med de der tilskud? Læs mere her i vores korte guide.

Når beslutninger om bolig, økonomi og evt. børnefordeling skal træffes i forbindelse med en skilsmisse, kan det være uoverskueligt at finde ud af, hvor meget du egentlig har at leve for. De helt basale ting om fx børnebidrag, børnetilskud, børnecheck og børneydelser er derfor værd at holde dig opdateret om – for reglerne ændres ofte. Her er en status over offentlige tilskud til børnefamilier anno 2017.


Børne- og ungeydelse

Børne- og ungeydelse: Også kaldet børnecheck eller børnepenge.
Børn under 15 år der er bosat i Danmark modtager ydelsen forud og kvartalsvis.

Første gang du får børne- og ungeydelse er i kvartalet efter, du er blevet forælder. 

Pengene går automatisk ind på din NEM-konto og er til rådighed den:

 
20. januar
20. april
20. juli
20. oktober
Eksempel: Hvis du bliver forælder den 31. marts, vil du få børneydelsen udbetalt første gang den 20. april. Hvis du derimod føder den 1. april, vil du få ydelsen udbetalt første gang den 20. juli.

Dit barn er født i perioden     Børneydelsen udbetales

1. januar til 31. marts                20. april
1. april til 30 juni                        20. juli
1. juli til 30 september               20. oktober
1. oktober til 31. december       20. januar

Ungeydelsen, som er for børn mellem 15-18 år udbetales bagud månedsvis d. 20. i måneden.
Pengene går ved delt forældreskab til den forælder, hvor barnet har folkeregisteradresse.


Beløb 2018:

0-2 år:    4470 kr. per kvartal
3-6 år:    3537 kr. per kvartal
7-14 år:  2784 kr. per kvartal
15-17 år:  928 kr. per måned

Hvis du tjener mere end 732.900 kr, nedsættes beløbet.

Børnetilskud

Der findes børnetilskud fra det offentlige, som du kan søge alt efter din situation.

Hvis du opfylder kravene til at være enlig forsørger, tvillingemor eller andre specifikke situationer (se mere på Borger.dk, link nederst i artiklen), så kan du søge om både et ordinært og et ekstra børnetilskud fra det offentlige.

Tilskuddene søges samtidig og er skattefrie. De udbetales kvartalsvis samme datoer som børneydelsen.


Beløb 2018:

Ordinært tilskud: 1358 kr. per kvartal
Ekstra tilskud: 1384 kr. per kvartal
 

Børnebidrag

Hvis du skal skilles fra barnets anden forælder, kan I træffe aftale om et beløb, som den ene forælder giver til den anden hver måned som økonomisk hjælp.

Aftalen skal være skriftlig og er bindende. Hvis I ikke kan blive enige, kan Statsforvaltningen fastsætte et beløb for jer. Statsforvaltningen beregner det ud fra faste takster, hvorimod I selv frit kan fastsætte et andet beløb, hvis I kan blive enige. Grundbeløbet er ca. 14.000 kr. pr år, og giveren kan trække det fra i skat.

Fripladstilskud

Hvis du/I har en lav indkomst, så kan I ansøge om fripladstilskud. Det er en nedsættelse af eller fritagelse fra betalingen af børneinstitutionsplads. Hvis I er skilt, går tilskuddet til den forælder, hvor barnet har folkeregisteradresse.

Børnetilskud ved flerbørnsfødsel

Børnetilskud ved flerbørnsfødsel dækker nogle af de udgifter der er ved at have flerlinger.
Hvis dine børn er født samtidig (tvillinger, trillinger osv,) og de bor sammen, udbetales børnetilskuddet automatisk på din nem-konto.

Du kan også få tilskuddet, hvis du har adopteret flerlinger og:
  • dine børn er under syv år
  • du har fast bopæl i Danmark
  • dine børn opholder sig i Danmark
  • dine børn – eller den af forældrene, som har forældremyndigheden – har dansk statsborgerskab
  • børnene ikke bliver forsørget af det offentlige, fx. er anbragt i en plejefamilie eller på en institution


Beløb 2018

Tilskuddet udgør 2.239 kr. i kvartalet for hvert barn ud over det første barn.

Eksempel: Du har tvillinger: Tilskuddet gives for den ene tvilling. Du har trillinger: Tilskuddet gives for to at trillingerne.​

Tilskuddet er skattefrit. Du får også den sædvanlige børne- og ungeydelse.

 

Alt i alt er der udsigt til stor økonomisk hjælp, hvis I har en lav indkomst, hvis I er blevet skilt, eller hvis du/I har en ekstraordinær livssituation.

Læs mere på Borger.dk: Familieydelser/oversigt

 

Husk at du altid kan få gratis råd, støtte og vejledning hos Mødrehjælpen, hvis du ikke kan overskue din situation.

Det gælder for både mænd og kvinder. Læs mere her

 

 

Kristina Hobbs

Kristina Hobbs er selvstændig forældrevejleder med egen praksis og mor til 5. Hun kombinerer forældrevejledning med tekstforfatteri og konsulentopgaver.

Find hende på www.kristinahobbs.com.

Følg også Kristina Hobbs på Facebook

Hjemmeside: www.kristinahobbs.com

Manatee - Desktop FloorAd