Du er her:min barsel»Artikler»Fødsel»hjemmefødsel | min barsel

Antallet af danske kvinder, der vælger at føde deres børn hjemme, er stigende. Ifølge tal fra Danmarks Statistik er antallet af hjemmefødsler i Danmark steget. I 2020 fødte 1.066 kvinder deres børn hjemme, hvilket er en stigning på 14 procent sammenlignet med året før.

Flere og flere kvinder vælger at føde deres børn hjemme, fordi de ønsker en mere intim og personlig fødselsoplevelse. Hjemmefødsler giver også kvinder mulighed for at have mere kontrol over fødselsmiljøet og reducere risikoen for hospitalserhvervede infektioner.

Men det er vigtigt at huske på, at hjemmefødsler ikke er for alle. Det kræver en omhyggelig planlægning og en kvalificeret fødselshjælper for at sikre, at fødslen forløber sikkert og sundt. Hvis du overvejer en hjemmefødsel, skal du kontakte en jordemoder eller fødselslæge for at få råd og vejledning om dine muligheder.

Rapporten fra Danmarks Statistik viser også, at antallet af fødsler i Danmark fortsætter med at falde. I 2020 blev der registreret 55.395 fødsler, hvilket er det laveste antal siden 1987.

Selvom antallet af fødsler falder, er det godt at se, at flere kvinder har adgang til muligheden for en hjemmefødsel, hvis de ønsker det. Det er vigtigt, at kvinder har adgang til kvalificeret støtte og vejledning i hele fødselsprocessen, uanset om de vælger at føde deres børn hjemme eller på hospitalet.

Læs også: https://min-barsel.dk/fodsel/man-d-kan-da-ikke-fode-hjemme Artiklen, skrevet af den dygtige doula Astrid Givard diskuterer spørgsmålet om, hvorvidt det er muligt og sikkert at føde hjemme, og sætter fokus på de fordele og ulemper, der er forbundet med at vælge denne fødselsmulighed. Artiklen er først og fremmest skrevet til manden eller fødselspartneren. 

Læs også: https://min-barsel.dk/fodsel/en-mindful-hjemmefodsel

Kilde: https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/borgere/befolkning/foedsler

Udgivet i NYHEDER

Region Midtjylland er helt klar til igen at tage ud til hjemmefødsler efter, at Danske Regioner her i weekenden meldte ud, at hjemmefødsler igen skal være en mulighed.

Danske Regioner meldte her i weekenden ud, at det nu er tid til, at hjemmefødsler igen skal være en mulighed for landets fødende og fødeafdelinger over hele landet fik besked om at genåbne for hjemmefødsler under covid-19 fra 1. maj 2020. 

Men hvor politikerne i Region Hovedstaden har besluttet, at der først åbnes for hjemmefødsler i Region Hovedstaden en måned senere, nemlig fra 1. juni 2020, fordi fødeafdelingerne ikke har kunne nå at blive klar til omlægningen, er Region Midtjylland helt parate til en genåbning.

Læs også: Region Hovedstaden udsaetter åbning for hjemmefodsler

Det skyldes muligvis, at der ikke har været ændret i planlægningen af hjemmefødselsjordemødrenes arbejde. Derfor kan man i Region Midtjylland være med helt oppe foran på hjemmefødselsfronten kort efter udmeldingen.

Ved fødestederne i det midtjyske er det nemlig jordemødrene der arbejder i Kendt jordemoderordninger, der varetager hjemmefødsler og det sker ved siden af fødsler i det konventionelle system. Der har derfor ikke været ændret i planlægningen af hjemmefødselsjordemødrenes arbejde og jordemødrene i Region Midtjylland kan umiddelbart tage ud og bistå fødsler i hjemmet.

- Det kræver ingen omlægning for os at starte hjemmefødslerne op, så det gør vi fra 1. maj, fortæller Ann-Birgitte Havelund Nielsen, der er vicechefjordemoder på Aarhus Universitetshospital Skejby.

I Region Midtjylland har fødestederne sammen udarbejdet et tillæg til de eksisterende retningslinjer for hjemmefødsler.

- Vi skal passe på os selv og har derfor formuleret procedurer omkring hygiejneprincipper ved hjemmefødsler. Værnemidler skal vi bruge efter samme retningslinjer som på hospitalet og så tager vi en snak med parrene om rengøring og om en henstilling til at begrænse antallet af personer ved fødslen, siger hun.

 Kilde: https://www.jordemoderforeningen.dk/nyhed/artikel/hovedstaden-udsatter-hjemmefodsler/

Udgivet i NYHEDER

Fødeafdelingerne fik for kort tid siden besked om at genåbne for hjemmefødsler. Det skete efter, at Danske Regioner her i weekenden meldte ud, at hjemmefødsler igen skal være en mulighed. Datoen er sat til 1. maj 2020. Men politikerne i Region Hovedstaden har besluttet, at der først åbnes for hjemmefødsler i Region Hovedstaden en måned senere, nemlig fra 1. juni 2020. Der har været for lidt tid til at forberede åbningen, lyder begrundelsen.

Sikkerheden skal være i orden og jordemødrene skal varsles rettidigt, sådan lyder det enstemmigt fra kredsformand for jordemødrene i hovedstaden Birgit Plough og Dorte Dahl, der er chefjordemoder på Hvidovre Hospital. 

- Der skal gøres max for at sikre de jordemødre, der skal ud i hjemmene. Og det kan man ikke bare gøre på et par dage. Jordemødrene skal vide, hvordan de skal gebærde sig ude i hjemmet, hvilke værnemidler, skal de bruge hvornår. Og så er det vigtigt for nogen, at de har retningslinjer at henvise til over for forældrene, siger Birgit Plough, der nu har bedt Sundhedsstyrelsen om retningslinjer til hjemmefødsler under covid-19.

Kredsformanden mener, at jordemødrene i regionen er delt i to: Der er de jordemødre der mener, at fødsler i den akutte corona-fase skal finde sted på sygehus af hensyn til jordemødrenes sikkerhed og dem, der mener, at kvinders ret til at vælge fødested skal vægtes. Det er også selvmodsigende, at vi ikke kan sikre raske kvinders ret til fødsel i hjemmet under de givne forudsætninger. Jeg forstår til fulde kvindernes frustrationer over, at de som raske borgere skal henvende sig på sygehuset, når andre raske bliver bedt om at undlade al henvendelse. Men som kredsformand er jeg nødt til at sikre jordemødres trygge arbejdsforhold, også i hjemmene, siger hun.

Læs også: https://min-barsel.dk/region-midtjylland-er-klar-til-hjemmefodsler

Dorte Dahl, der er chefjordemoder på Hvidovre Hospital er enig i, at der har været for kort tid til forberedelse. På Hvidovre Hospital er det især en udfordring, at vagtplanerne igen skal ændres. 

- Det er et problem, at vi kun har fem dage til at omstille os til hjemmefødsler, siger hun og henviser både til manglende retningslinjer for fødsel i hjem med hensyn til smitterisiko, men også til, at jordemødrene skal varsles tilbage til de vagtformer, der er i hovedstadens fælles regionale hjemmefødselsordning.

- Vores hjemmefødselsjordemødre arbejder i døgnvagter, men er trukket ind i 12 timers vagter, da vi stoppede med hjemmefødsler. Og det koster at omlægge tjenesten, siger hun. Fødestederne har via regionen bedt Sundhedsstyrelsen om at udarbejde retningslinjer for sikker adfærd ved hjemmefødsler.

Udgivet i NYHEDER

De privatpraktiserende jordemødre kan nu skrue op for deres ydelser, så de kommer tilbage til normalniveauet. Det sker efter Sundhedsstyrelsen lørdag aften udsendte et notat om håndtering af covid-19.

Lørdag aften sendte Sundhedsstyrelsen et notat ud om nye procedurer for praksissektoren.
Det giver privatpraktiserende jordemødre ret til at øge deres ydelsesaktivitet frem mod et vanligt niveau. De privat praktiserende jordemødre skal dog i hvert enkeltstående tilfælde foretage en faglig vurdering af behovet for ydelsen.

Herudover skal der være fortsat fokus på størst mulig grad af hygiejne samt begrænsning af smitterisiko. På denne baggrund er det Sundhedsstyrelsens opfordring, at der fortsat anvendes video-og telefonkonsultationer, hvor det er muligt. Det er ikke tilladt at afholde gruppeaktiviteter eller åbne konsultationer.

Som udgangspunkt skal der ikke bruges værnemidler ved kontakt til borgere uden symptomer på COVID-19.
Ved ydelser der kræver tæt ansigt-til-ansigt kontakt i længere tid, anbefaler Sundhedsstyrelsen, at borgeren anvender maske, eller at behandleren selv anvender ansigtsvisir, eller øjenbeskyttelse og maske.

Borgere med COVID-19 eller mistanke om det skal fortsat ikke ses i praksissektoren.

Læs også: Gravide kan igen føde hjemme

Kilde: Håndtering af COVID-19: Omstilling og gradvis øget aktivitet i praksissektoren, fraset almen praksis, specialtandlæger og den private tandpleje

Udgivet i NYHEDER
lørdag, 25 april 2020 09:28

Gravide kan igen føde hjemme

Private jordemødre, doulaer og andre fødselshjælpere har side om side med Jordemoderforeningen under pandemien arbejdet for gravides ret til at føde hjemme. Fra fredag den 1. maj 2020, kan familier igen vælge hjemmefødsel når deres barn skal bringes til verden. Det har regionerne netop besluttet og offentliggjort i en pressemeddelelse.

Grundet det helt særlige beredskab, som hospitalerne har været nødsaget til at opretholde under covid-19 pandemien, har hjemmefødsler været sat i bero. Det har dog været sådan, at en konkret og individuel faglig vurdering af den enkelte gravide, hele tiden har betydet, at det i særlige tilfælde har været muligt at føde hjemme under pandemien.

Regionerne har på baggrund af pandemiens udvikling og den aktuelle status i Danmark besluttet, at dele af sundhedsvæsenet igen langsomt kan øge aktiviteten. Derfor har regionerne også besluttet, at gravide fra 1. maj 2020 igen kan føde i eget hjem. Det fortæller næstformand i Danske Regioner, Ulla Astman.

"Alle familier fortjener en god og sikker start på livet, og jeg er rigtig glad for, at vi igen kan åbne op for hjemmefødsler, hvis man som familie gerne vil bringe sit barn til verden i eget hjem. Beslutningen er truffet på baggrund af den positive udvikling i corona-epidemien. Hvis vi ser, at tingene igen udvikler sig dramatisk, vil vi selvfølgelig igen vurdere situationen.

Hos Jordemoderforeningen er der glæde over beslutningen:

"Vi er meget glade for, at regionerne nu har besluttet at genoptage retten til at føde hjemme med jodermoderhjælp, som er en basal og vigtig del af den danske svangreomsorg. Under en pandemi kan det at føde i eget hjem – hvis den fødende og partner er uden symptomer på COVID-19 – give en tryghed for de familier, der er bekymrede for at udsætte sig selv for smitte. Fødselshjælp i hjemmet kommer en del sårbare familier til gavn, og derfor er hjemmefødsler med til at sikre mere lighed i sundhed for familier med særlige behov.
 - Som sundhedsprofessionelle har vi desuden været bekymrede for, at nogle kvinder ville vælge at føde alene uden assistance fra en jordemoder, som konsekvens af at retten til fødselshjælp i hjemme har været suspenderet. Derfor glæder jordemødrene sig til, at vi fra fredag igen kan tilbyde hjælp til hjemmefødsler, til de kvinder, som ønsker det." Sådan udtaler formand for Jordemoderforeningen Lis Munk.

Udgivet i NYHEDER
mandag, 19 februar 2018 00:48

Man(d) kan da ikke føde hjemme?

I mit arbejde som doula er ca. halvdelen af fødslerne hjemmefødsler. På mine fødselsforberedelseshold er det ca. en tredjedel af alle de gravide, der ønsker en hjemmefødsel. Det er ofte den gravide kvinde, der får lyst til at føde hjemme og hendes partner, der holder lidt igen.

Denne artikel taler til partneren som er en mand, da jeg ikke ser samme forbehold, når partneren er en kvinde. Rigtigt mange mænd reagerer nemlig på kvindens ønske om en hjemmefødsel med tanken om ”hvad nu hvis noget går galt?”

Manden er traditionelt set ”familiens beskytter”, og han kan føle, at han ikke kan beskytte sin familie ordentligt, når han bevæger sig ud på ukendt land, hvilket en hjemmefødsel i høj grad må siges at være for nogle.

Dernæst er tanken måske; ”jamen huset kommer jo til at ligne en slagterhal, og det lyder virkelig besværligt med et fødekar.”
 

Hvorfor er det rart at være hjemme, når jeres barn skal bringes til verden?

Det er der rigtigt mange gode grunde til, og noget af det, flere mænd fremhæver efterfølgende, er, hvor dejligt det er at være værten. At være i eget hjem, hvor man kan sætte sig i favoritstolen, hvor man kan åbne køleskabet og finde den mad, man godt kan lide, hvis man er sulten, hvor man kan byde jordemoderen på kaffe, og hvor man føler sig hjemme og bedst tilpas.

I hjemmet kan det være lettere at skabe den hulestemning, der skal til i en fødsel for at hormonerne kan arbejde bedst muligt. Og samtidig kan det faktisk også være lettere at være den store beskytter, der passer på sin fødende urkvinde. På den måde er det både mor og far, der vokser markant af fødselsoplevelsen, hvilket begge tage med sig videre i parforholdet og forældreskabet.

 

Hvad nu hvis noget går galt?

De scenarier, mænd frygter ved en hjemmefødsel, kan de ikke rigtigt sætte ord på, for de ved faktisk ikke præcist, hvad der kan gå galt. Man har hørt, at kvinder kan forbløde, og at babyer kan have svært ved at trække vejret, efter de er blevet født. Men hvad er risikoen for, at det sker? Og hvad gør man så?

Du kan være stensikker på, at jeres jordemoder ved og ser en masse ting i fødslen, som hverken din kvinde eller du som far opdager. En jordemoder er UDDANNET til at varetage fødslen, og hun vil ved den mindste mistanke om noget, der kan udvikle sig til at blive kritisk, anbefale jer at blive overflyttet til sygehuset. Hun tager ingen chancer, og bl.a. derfor er der så god statistik, når det kommer til hjemmefødsler. Så mit bedste råd i forhold til, om noget kan gå galt er: læn jer trygt op ad jeres jordemoder. Hun har styr på det!

I hjemmet kan der ikke rigtigt foretages indgreb i fødslen. Og husk, at ethvert indgreb medfører risiko for flere indgreb. Derfor kan en sygehusfødsel og en hjemmefødsel aldrig sammenlignes. Det, der måske gik galt på sygehuset, ville sandsynligvis ikke kunne opstå derhjemme, fordi det forudgående indgreb ikke ville være foretaget. Et dårligt barn eller en mor, der bløder for meget sker meget sjældent ved hjemmefødsler, netop fordi jordmoderen har reageret på nogle tidlige tegn og foretaget en overflytning.

Skal man overflyttes til sygehuset i løbet af fødslen, foregår det som regel fuldstændig udramatisk. Det er ikke nødvendigvis rart for en fødende kvinde at blive flyttet midt i en fødsel, men i følge Hjemmefødselsordning Sjællands statistik kan 90 % af de overflyttede køre i egen bil. Det vil sige, at en ambulance ikke er nødvendig. Deres statistik siger endvidere, at kvinder, der planlægger at føde hjemme oplever færre indgreb og komplikationer samt at de har en lettere ammeopstart.

Der er således virkelig mange gode grunde til at planlægge at føde hjemme, såfremt alt taler for det. Føles det ikke rart, når fødslen først er i gang, kan man jo altid vælge at tage til sygehuset. Det er ikke sådan, at bordet fanger, bare fordi man først tænkte hjemmefødsel.
 

Kommer mit hus til at ligne en slagtehal?

Nej, det gør det ikke. Det er ikke normalt, at der står blod op ad væggene, når kvinder føder. Heller ikke på sygehuset. Man kan afdække en madras/sofa med malerplastik og lagen over, og jordemoderen har engangsunderlag med.

Mange hjemmefødende kvinder ønsker at føde i fødekar, hvori det meste blod, fostervand og andre kropsvæsker som regel ender. Det er dog ikke et krav, at man har et fødekar!

 

Fødekar:

Hvis I ønsker at benytte et fødekar, kan I fx leje et formstøbt kar hos Foreningen Forældre & Fødsel (fogf.dk).

I kan også leje oppustelige kar af forskellige andre udlejere (der findes en gruppe til det formål på Facebook), eller I kan selv købe et oppusteligt fødekar. Det fylder ikke mere end en dobbelt luftmadras, når det er pakket sammen.

Der medfølger en luftpumpe til det oppustelige kar, og med den tager det ca. 10 min at fylde karret helt med luft. Der medfølger desuden en vandpumpe, som man tømmer karret med. Man har en slange, man kobler til en vandhane, og den fylder karret med omkring 400 liter vand. Til fødekaret kan man købe en liner, som er et stykke plastik, man lægger i karret, og når fødslen er overstået, smides den ud, efter karret er tømt. Det kan ikke være lettere.

 

Hvad skal jeg sørge for inden fødslen?

Din kvinde har sandsynligvis bygget rede længe før, du har indstillet dig på den nært forestående fødsel. Men der er nogle ting, som du kan forberede inden fødslen for at tage endnu mere del i det hele:

  • Læg en god champagne på køl (måske er det bare dig, der drikker den – men skål og fejr jeres fødsel i det, I kan lide.)
  • Sørg for at teste vandslangekoblinger osv. til evt. fødekar.
  • Gør gerne babyautostolen klar (det er rart, hvis en overflytning bliver nødvendig).
  • Hvis der skal tages billeder/film, så gør udstyret klar.
  • Lav en liste med ting, du skal pakke, hvis I skal overflyttes til hospitalet (i samarbejde med din kvinde).
  • Aftal med din kvinde, hvilke drikkevarer og madvarer, hun gerne vil tilbydes under fødslen.
  • Gå til fødselsforberedelse med din kvinde, så du lærer, hvordan du bedst muligt understøtter hendes gode ve-arbejde.
  • Lær at give din kvinde rebozo, så I har et værktøj, der kan bruges til de fleste scenarier under fødslen.

Hvis du som mand har lyst til at læse mere om hjemmefødsel, kan jeg varmt anbefale Bogen om hjemmefødsel skrevet af Kim Andrea Brofeldt m.fl. Heri er der et afsnit til partneren. Desuden kan jeg anbefale dig at kigge rundt på Hjemmefødselsordning Sjællands hjemmeside: www.hjemmefoedsler.dk

Rigtig god fornøjelse!

 

 

Udgivet i FØDSEL

Danske kvinder har fået mere lyst til at føde hjemme. Antallet af hjemmefødsler er nemlig mere end fordoblet de sidste tre år, viser tal fra Sundhedsdatastyrelsens fødselsregister. Det sker samtidig med at antallet af fødsler generelt er steget. 

I Danmark er der der godt 60.000 fødsler om året. Heraf vælger 3,1 procent af de fødende kvinder at føde hjemme.

I årene fra 1997 til 2011 har antallet af hjemmefødsler i Danmark ligget fast på ca. 1 procent. I år 2012 udgjorde hjemmefødsler 1,3 procent af alle fødsler i Danmark, hvor det tal i 2016 var steget til hele 3,1 procent.

Der er således sket mere end en fordobling i antallet af hjemmefødsler fra 771 hjemmefødsler i 2012 til 1.925 hjemmefødsler i 2016.

En kvinde der vælger at føde hjemme har ofte taget en beslutning om at tage ejerskab for sit barns fødsel, og vil gerne sætte sin egen dagsorden udfra de givne hjemlige rammer. Hun anser ikke fødslen som et hospitals anliggende men foretrækker trygheden og roen i egne planlagte rammer. En anden fordel ved en hjemmefødsel kan være, at manden får en mere central rolle i fødselsforløbet end han måske ville gøre på et hospital og eventuelle søskendebørn kan være omkring fødslen.

Tryghed og ro øger udskillelsen af fødehormoner som f.eks. endofiner og oxytocin, og disse er smertelindrende og nødvendige for det naturlige fødselsforløb.

Ifølge chefjordemoder Ann Fogsgaard er det vigtigste, at familien føder der, hvor de er mest trygge. "For nogen er det i egne rammer derhjemme og andre synes, at tryghed er på et sygehus, hvor der er et større setup. Det er rigtig vigtigt, at vi understøtter parret i dét, der er tryghed for dem", siger hun.

Såfremt kvinden har haft et normalt og sundt fødselsforløb viser undersøgelser, at en hjemmefødsel er mindst lige så sikker som en fødsel på et hospital.  

Kilde: TVMidtvest.dk: Hjemmefødsler hitter: Det handler om tryghed


Udgivet i NYHEDER

Regionshospitalet Viborg er nu klar med et nyt tilbud til kvinder, der ønsker at føde hjemme. Nemlig Kendt jordemoder ordningen, hvor et team på tre faste jordemødre tager sig af både fødselsforberedelse, graviditetskontrol og hjemmefødsel.

Antallet af fødsler i de danske hjem har været stigende de seneste år, og nu er Regionshospitalet Viborg også klar til at tilbyde gravide, der har et ønske om at føde hjemme, at blive assisteret af en jordemoder som de kender i forvejen.

Hidtil har kvinder der bor i området omkring Regionshospitalet Viborg, haft mulighed for at føde hjemme, men det er helt nyt, at det er et team på kun tre jordemødre, hvor en af dem rykker ud, når der sendes bud efter dem fra en hjemmefødsel.  

Mange fordele ved en hjemmefødsel

Travlhed på fødegangene får flere og flere gravide til at foretrække at føde derhjemme, og der er da også mange fordele ved en hjemmefødsel. Her er ro og tid - og trygt og godt. Som bonus får du din egen jordemoder, som du har helt for dig selv.

Udgivet i NYHEDER

Der har i de seneste år været stor negativ opmærksomhed på den måde, kvinder i Danmark forventes at føde; eller rettere, hvor mange ressourcer, en fødsel kræver. Gentagne barberinger af de offentlige sundhedsbudgetter betyder, at jordemødrene har råbt vagt i gevær i mange forskellige medier, og flere private fødselsklinikker skyder op rundt omkring i landet.

Der sker i disse år en national ændring i opfattelsen af, hvor det er tryggest at føde. Det sker på baggrund af nedskæringer, men også ved en generel opvågning hos de gravide. En større ansvarlighed overfor egen fødsel.

I Region Sjælland har man valgt at imødekomme denne nye udvikling ved, at de fødende nu selv kan vælge mellem en hospitalsfødsel og en hjemmefødsel i privat regi, betalt af det offentlige. Fødslen er simpelthen blevet udliciteret. Det viser sig overraskende nok, at en privat fødsel faktisk er næsten 9000 kr. billigere, så den offentlige udgift falder, hvis den fødende vælger et privat alternativ.

Læs også: Jordemoder: Brug pengene rigtigt; stop overbehandling af fødsler om, hvordan jordemoderformand Lillian Bondo mener, at det offentliges midler kunne anvendes mere effektivt.

Da lederen af en af landets største fødeafdelinger for nyligt valgte at forlade sit job i protest over at skulle spare endnu flere millioner kroner og dermed igen forringe kvaliteten af afdelingens tilbud til gravide og fødende, fulgte der en hed debat om, hvorvidt sikkerheden for de fødende og dermed det offentliges ansvar overfor borgerne sundhed overhovedet kan varetages på de skarpt beskårede budgetter.

Måske er grænsen nået? Er der skåret så langt ind til benet, at de fødende ikke længere tør føde på et hospital, hvis de har muligheden for at føde hjemme eller på en privat fødeklinik? Noget tyder på det. For nye tal viser, at der i årene 2015 fødtes næsten dobbelt så mange børn hjemme, som der gjorde kun 2 år før i 2013. Hele 480 hjemmefødsler.

I Region Sjælland, hvor aftalen om at give de fødende mulighed for at vælge mellem private og offentlige tilbud gør det endnu mere attraktivt at føde hjemme, føder hele 7% af kvinderne hjemme, og stigningen på 43% i antallet af hjemmefødsler i regionen vidner også om, at flere og flere vender hospitalernes fødegange fra.

Foreningen Forældre & Fødsel, som på frivillig basis bl.a. rådgiver om og faciliterer hjemmefødsler, arbejder lige nu på højtryk for at rette politikernes opmærksomhed i retning af de udpinte fødegange og de mange utrygge fødende, som efter traumatiske oplevelser på landets fødegange og barselshoteller henvender sig til foreningens rådgivere og beder om hjælp til at klare hverdagen med en lille ny.

Foreningen var repræsenteret på en åben høring om emnet d 15. December 2016, og du kan læse beretningen om den begivenhed her Forældre og Fødsel på Christiansborg.

Forældre og Fødsels bekymringer imødekommes til dels af sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V), som flere steder citeres for at være positivt stemt overfor modellen om udlicitering af fødsler, så de fødende selv kan vælge mellem at føde i offentligt eller privat regi. Den model kunne godt tjene som inspiration for andre regioner, mener hun.

Men der foreligger endnu ikke en officiel anerkendelse af den stigende utryghed og hårde arbejdsvilkår, som flere og flere fødende og ansatte på fødegangene melder om.  De vedtagne besparelser står fast.

Kilder: B.dk fødende vender ryggen til hospitalerne 

Forældre og fødsels facebookside med nyheder 


Udgivet i NYHEDER
tirsdag, 10 januar 2017 09:43

Bondo: Fød hjemme selvom du bor i Danmark

Skal du føde hjemme eller på et hospital? Hvis du er opvokset og bor i Holland, er sansynligheden for at du svarer, at du skal føde hjemme 10 gange så stor, som hvis du er opvokset og bor i Danmark.

Der er store nationale kulturforskelle på, om gravide foretrækker at føde hjemme eller på hospitalet. Herhjemme i Danmark foregår kun en forsvindende lille del af fødslerne i hjemmet, nemlig 1.5 %. Antallet af hjemmefødsler er svagt stigende, men det ligger langt under niveauet for hjemmefødsler i Holland, som på mange andre måder ellers har meget tilfælles med Danmark, kulturelt set. I Holland er det nemlig 16 % af alle fødsler, der foregår i hjemmet. 

En del af denne forskel handler om forskellige organisering af sundhedsvæsnet i hhv Danmark og Holland. Mens det i Danmark er gratis at føde på hospitalet, så er det i Holland ikke gratis at føde på hospitalet, med mindre der er tale om en kompliceret graviditet eller fødsel. At skulle føde anses i Holland ikke for at være noget, der nødvendigvis hører hjemme blandt syge mennesker på et hospital.

Udgivet i NYHEDER
Side 1 ud af 2