Min Barsel
Barselsregler, graviditetskalender, fødselsberetninger, nyheder, artikler m.m.

Du er her:min barsel»Nyheder»Derfor vælger flere og flere at føde hjemme
 
 
tirsdag, 23 januar 2018

Derfor vælger flere og flere at føde hjemme

Skrevet af 

Der har i de seneste år været stor negativ opmærksomhed på den måde, kvinder i Danmark forventes at føde; eller rettere, hvor mange ressourcer, en fødsel kræver. Gentagne barberinger af de offentlige sundhedsbudgetter betyder, at jordemødrene har råbt vagt i gevær i mange forskellige medier, og flere private fødselsklinikker skyder op rundt omkring i landet.

Der sker i disse år en national ændring i opfattelsen af, hvor det er tryggest at føde. Det sker på baggrund af nedskæringer, men også ved en generel opvågning hos de gravide. En større ansvarlighed overfor egen fødsel.

I Region Sjælland har man valgt at imødekomme denne nye udvikling ved, at de fødende nu selv kan vælge mellem en hospitalsfødsel og en hjemmefødsel i privat regi, betalt af det offentlige. Fødslen er simpelthen blevet udliciteret. Det viser sig overraskende nok, at en privat fødsel faktisk er næsten 9000 kr. billigere, så den offentlige udgift falder, hvis den fødende vælger et privat alternativ.

Læs også: Jordemoder: Brug pengene rigtigt; stop overbehandling af fødsler om, hvordan jordemoderformand Lillian Bondo mener, at det offentliges midler kunne anvendes mere effektivt.

Da lederen af en af landets største fødeafdelinger for nyligt valgte at forlade sit job i protest over at skulle spare endnu flere millioner kroner og dermed igen forringe kvaliteten af afdelingens tilbud til gravide og fødende, fulgte der en hed debat om, hvorvidt sikkerheden for de fødende og dermed det offentliges ansvar overfor borgerne sundhed overhovedet kan varetages på de skarpt beskårede budgetter.

Måske er grænsen nået? Er der skåret så langt ind til benet, at de fødende ikke længere tør føde på et hospital, hvis de har muligheden for at føde hjemme eller på en privat fødeklinik? Noget tyder på det. For nye tal viser, at der i årene 2015 fødtes næsten dobbelt så mange børn hjemme, som der gjorde kun 2 år før i 2013. Hele 480 hjemmefødsler.

I Region Sjælland, hvor aftalen om at give de fødende mulighed for at vælge mellem private og offentlige tilbud gør det endnu mere attraktivt at føde hjemme, føder hele 7% af kvinderne hjemme, og stigningen på 43% i antallet af hjemmefødsler i regionen vidner også om, at flere og flere vender hospitalernes fødegange fra.

Foreningen Forældre & Fødsel, som på frivillig basis bl.a. rådgiver om og faciliterer hjemmefødsler, arbejder lige nu på højtryk for at rette politikernes opmærksomhed i retning af de udpinte fødegange og de mange utrygge fødende, som efter traumatiske oplevelser på landets fødegange og barselshoteller henvender sig til foreningens rådgivere og beder om hjælp til at klare hverdagen med en lille ny.

Foreningen var repræsenteret på en åben høring om emnet d 15. December 2016, og du kan læse beretningen om den begivenhed her Forældre og Fødsel på Christiansborg.

Forældre og Fødsels bekymringer imødekommes til dels af sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V), som flere steder citeres for at være positivt stemt overfor modellen om udlicitering af fødsler, så de fødende selv kan vælge mellem at føde i offentligt eller privat regi. Den model kunne godt tjene som inspiration for andre regioner, mener hun.

Men der foreligger endnu ikke en officiel anerkendelse af den stigende utryghed og hårde arbejdsvilkår, som flere og flere fødende og ansatte på fødegangene melder om.  De vedtagne besparelser står fast.

Kilder: B.dk fødende vender ryggen til hospitalerne 

Forældre og fødsels facebookside med nyheder