Du er her:min barsel»Nyheder»barselsregler | min barsel
tirsdag, 02 august 2022 07:48

NYE BARSELSREGLER er gældende fra i dag

 

Fra og med i dag gælder de nye barselsregler. Føder du i dag den 2. august 2022 eller herefter, så er det de nye barselsregler om øremærket orlov, der blev ændret som følge af et EU-direktiv, der gælder.


I dag træder de nye barselsregler om øremærket orlov i kraft. Det betyder, at fravær for lønmodtagere fremover fordeles ligeligt mellem begge forældre således, at moderen og faderen har 24 uger hver, hvoraf de 11 uger er øremærket hver forælder. Hver forælder kan frit give den anden forælder op til 13 ugers orlov. Der kommer i øvrigt særregler om medforældre i familier med mere end to forældre i 2024. 

De nye barselsregler er ikke uvæsentlige i forhold til opmærksomheden på at opretholde barnets tarv. Hvis forældrene ikke bruger deres ret til orlov, eller tager stilling til, om den anden forælder skal overtage retten til ugerne, bortfalder retten nemlig. 

Hos foreningen Forældre og Fødsel har man fra start været stærkt kritiske overfor, at man valgte at indføre den øremærkede orlov på en måde, som forringede den fødendes rettigheder, at den øremærkede orlov skal afholdes inden barnet fylder 1 år (og dermed udhuler forlængelsesmulighederne) og at man ikke benyttede lejligheden til at forbedre de samlede orlovsvilkår ved at lægge øremærkningen oveni.

Nu er der en ny barselslov i Danmark, og den skal vi sørge for tages i brug på en måde som giver de største fordele for familierne.


Foreningen Forældre og fødsel henviser til en undersøgelse foretaget af Egmontfonden i forbindelse med de nye reglers ikrafttræden. Fonden har undersøgt danske kommendes fædres planer i forhold til at afholde de 9 ugers ekstra øremærket orlov. Prognosen viser, at 7 ud af 10 forventer at tage orloven.

 - Det er vigtigt at vi får de sidste med!  Både af hensyn til barnets tarv, for bliver de ikke brugt, bortfalder de. Men også for at fremme anerkendelsen af at fædre og andre medforældre er vigtige omsorgspersoner i barnets liv og at forældreskabet er et fælles ansvar og en fælles opgave, sådan skriver foreningen Forældre og Fødsel på deres facebookside. Samtidig kommer de med en samfundsopfordring: 


 - Nu skal samfundet træde i karakter og følge med. Der skal turbo på at forbedre vilkårene for afholdelse af orlov i de traditionelt mandedominerede fag, så familiernes økonomi ikke lider så store tab. Der skal etableres flere tilbud for fædre/medforældre, der afholder orlov, og de skal inkluderes i de eksisterende tilbud. Det gør en forskel at have nogen at spejle sig i. Det kender vi alt til i Forældre og Fødsel, hvor vi siden 1970’erne har haft alskens forældregrupper, hvor forældre har fundet sammen om livssituationer og interesser, der lignede hinandens.

Kilde: Forældre og Fødsel

 
 
 
Udgivet i NYHEDER
fredag, 02 oktober 2020 07:50

Ny barselsordning for selvstændige

Partierne som står bag finansloven for 2020 er enige om en udligningsordning for selvstænge på barsel.

Regeringen har derfor præsenteret en ny barselsordning, der er rettet mod selvstændige. 

Enighed mellem partierne S, RV, SF, EL og ALT om ny barselsorlov for selvstændige betyder, at de selvstændige fremover bliver omfattet af Barsel.dk på samme vilkår som de private arbejdsgivere.
Udover barselsdagpenge kan selvstændige, når de går på barsel, få kompensation fra ordningen, hvilket giver mere luft i økonomien til at dække faste udgifter i virksomheden, så længe de er på orlov. 

Barsel.dk er den fælles udligningsordning, som alle private arbejdsgivere indbetaler til, hvis ikke de er med i en overenskomstfastsat udligningsordning.
Arbejdsgiverne har mulighed for at få refusion til at dække lønudgifterne til medarbejdere på barsel.

Det nye forslag, som regeringen forventer at fremsætte i november, lægger op til, at selvstændige indbetaler til ordningen fra oktober 2021, og får kompensation fra april 2021, såfremt de går på barsel - med tilbagevirkende kraft til januar 2021.

Lovorslaget er sendt til høring den 4. september 2020.

Ifølge Beskæftigelsesordfører Samira Nawa(RV), er der tale om en væsentlig forbedring i barselsvilkårene for de selvstændige, ikke bare økonomisk, men også når det gælder ligestillingen på arbejdsmarkedet:

- Oprettelsen af barselsfonden har været afgørende for Radikale Venstre, og det er en stor glæde at den nu bliver til virkelighed. Det er en kæmpe sejr for ligestillingen, da barselsfonden baner vejen for at flere kvinder vælger at blive iværksættere og for at mandelige iværksættere kan gå på barsel og tilbringe tid med deres helt små børn.

Også Beskæftigelsesordfører Victoria Velasques(EL) har armene helt oppe, når det gælder de nye regler:

- Det er en vigtig sejr for ligestillingen og for bedre vilkår for selvstændige, at vi nu sikrer barsel for selvstændige. For os i Enhedslisten er det vigtigt, at vi har mulighed for at tage os ordentligt af vores børn, mens de er helt små, uden at man skal have den store pengepung frem. Derfor glæder vi os over, at selvstændige nu får bedre mulighed for at tage barsel uden at skulle bekymre sig om at kunne betale regningerne. Små børn har lige meget brug for deres forældres kærlighed og omsorg, uanset hvilket erhverv deres forældre har. Jeg håber også, at det betyder, at flere kvinder tør kaste sig ud i at være selvstændige og starte egen virksomhed.

Kilde: Regeringen præsenterer ny barselsordning for selvstændige

 

 
Udgivet i NYHEDER
onsdag, 14 december 2011 00:00

Nye barselsregler for selvstændige?

Regeringen vil ændre barselsreglerne for selvstændige, så de får samme vilkår under barsel, som lønmodtagere.

Planen er at oprette en ny barselsfond, som alle selvstændige bliver forpligtiget til at betale til, som så betyder at man kan få refusion fra fonden under barsel.

Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen indkalder oppositionen til forhandlinger.

»Vi vil gerne understøtte iværksætterkulturen og samtidig give alle mulighed for at skabe en balance mellem arbejde og familieliv. Det er ikke muligt for selvstændige med de nuværende barselsregler,« siger beskæftigelsesminister Mette Frederiksen, der dermed ønsker at ændre barselsforliget fra 2006, hvor den nuværende barselsfond for lønmodtagere blev indført.

Oppositionen kritiserer forslaget, som kun er interesseret, hvis det bliver gjort frivilligt for de selvstændige, at betale til sådan en fond.

Udgivet i NYHEDER
onsdag, 14 december 2011 00:00

Åbent samråd om barselspolitik

Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen, er blevet kaldt i samråd om regeringens barselspolitik.

Samrådet finder sted d. 11 januar 2012, hvor ministeren overfor folketingets beskæftigelsesudvalg, skal redegøre for regeringens barselspolitik.

Mette Frederiksen skal bl.a. redegøre for, hvad konsekvenserne for arbejdsudbuddet bliver, hvis barselsreglerne bliver ændret, så fædre får øremærket 3 måneder til barsel.

Derudover skal ministeren svare på regeringens politik for barsel til mandlige ministre.

Samrådet er åbent, og det betyder du har mulighed for at overvære det. Det vil også blive vist på folketingets hjemmeside.

Læs mere på Folketingets hjemmeside


 

 

Udgivet i NYHEDER
onsdag, 11 august 2010 11:34

Fædre på barsel risikerer afskedigelse

Et stigende antal fædre får i dag hjælp fra deres fagforening, i forbindelse med barselsregler og rettigheder under barsel. Når fædrene går på barsel, er de nemlig mere udsat for afskedigelse. 
Dansk Erhverv henviser til finanskrisen, og mener ikke det er grundet barsel.

HK har i år hjulpet 12 fædre med at føre sag, Ingeniørforeningen har 14 igangværende sager, og 10 færdigbehandlede, og Djøs har registreret en markant stigning i telefonrådgivningen.

Formanden for Ingeniørforeningens Kvindeudvalg, Line Busk, udtaler til Berlingske Tidende:
"Vi får i stigende grad henvendelser fra fædre, der føler sig forskelsbehandlet, fordi de tager barsel. Samtidig er der færre sager, hvor kvinder bliver ramt. Arbejdsgiverne er opmærksomme på, at kvinderne er særligt beskyttede, og nu trænger mændene til samme opmærksomhed,"

Lotte Bloksgaard, sociolog på Aalborg Universitet, skrev sidste år en ph.d om de barselskvaler fædre kommer ud for, og hun er ikke i tvivl om, at der bliver diskremineret.

Ligestillingsordfører for SF, Kamal Qureshi var det første folketingsmedlem, der benyttede den fulde barsel mener at det er problemtisk, når fædre der vælger børnene til, bliver truet på deres karriere:

"Det risikerer at banke ligestillingen årtier tilbage. Mændene tilbage på arbejde og kvinderne til kødgryderne og bleerne! Til skade for børnene”

Udgivet i NYHEDER
søndag, 05 januar 2014 00:00

Barselsregler for ledige

Hvis du som ledig modtager dagpenge, har du som udganspunkt ret til barselsdagpenge, når du går på barsel, det afhænger dog, hvodan du går ledig.

Når du holder barselsorlov, er du ikke forpligtiget til at tage imod tilbud om aktivering og lignende.

Hvis du er ledig og ikke modtager dagpenge, kontanthjælp eller starthjælp, har du ikke ret til barselsdagpenge. Du skal have haft tilknytning til arbejdsmarkedet og skal opfylde visse betingelser om beskæftigelse.

Som ledig har du ikke de samme muligheder for at bruge den fleksible barselsorlov. Du kan f.eks. kun forlænge din orlov med 8 uger (ikke 14 uger).

Kontakt din kommune eller a-kasse for yderligere information omkring barselsdagpenge i din barselsorlov.


 

 

Udgivet i BARSELSREGLER
søndag, 05 januar 2014 00:00

Barselsregler for studerende

Er du under uddannelse og bliver gravid, kan du få barsel under din uddannelse.

Du har mulighed for at få ekstra SUklip, hvis du i forvejen opfylder betingelserne som SU-modtager, dvs. hvis du går på en SU-godkendt uddannelse. Hvornår du er berettiget ti de ekstra SU, afhænger af hvilken uddannelse du går på, mens du får barn, se mere her

Hvis du er berettiget til SU kan du som mor få 12 måneders ekstra SU og som far får du 6 måneders ekstra SU. Du har også mulighed for at blande dine klip, læs mere her: 

LÆS MERE OM DE FORSKELLIGE MÅDER, HVORPÅ DU KAN FÅ UDBETALT DINE SU KLIP NÅR DU ER VORDENDE FORÆLDER OG STUDERENDE

OBS: Du kan tidligst få udbetalt ekstra SU fra den måned, du har afleveret ansøgningen på dit uddannelsessted. 

Du har som studerende kun ret til barselsdagpenge, hvis du har et fast deltidsarbejde, eller hvis du i din uddannelse skal i lønnet praktik som elev.

Hvis du ikke inden for de første 46 uger efter dit barns fødsel, har været på arbejdsmarkedet, kan du ikke senere få barselsdagpenge.

Kontakt din studievejleder, kommune eller a-kasse for yderligere information omkring barselsdagpenge under uddannelse.

 

Udgivet i BARSELSREGLER
søndag, 05 januar 2014 00:00

Barselsregler for selvstændige

Du har ret til barselsdagpenge, hvis du som selvstændig erhvervsdrivende har drevet virksomhed inden for de seneste 12 måneder. Måneden inden orloven,- og mindst 5 andre måneder, skal arbejdet have haft et "væsentligt omfang".

Dagpengesatsen som selvstændig svarer til din seneste årsindkomst, dog begrænset af barselsdagpengenes maksimumbeløb.

Har du ikke arbejdet som selvstændig hele året, skal du kontakte din kommune og få oplyst hvordan indkomsten skal opgøres.

Du har mulighed for at gå på barsel på deltid, hvilket vil sige; du arbejder på halv tid, så du ikke behøver at lægge din forretning helt på hylden for at holde barsel. Tager du barsel på deltid, er du berettiget til halv sats, og må derfor også kun arbejde halv tid.

Eksempel:

Er du som far selvstændig og ønsker 2 måneders barselsorlov, må du arbejde halv tid og få halv dagpengesats. Til gengæld tæller det kun som 1 måned, der trækkes fra Jeres samlede barsel.

Hvis du som selvstændig har tegnet en sygeforsikring, er du sikret mindst 2/3 af barselsdagpengens maksimumbeløb, uafhængig af din indkomst.

Du skal kontakte din kommune hvis du som selvstændig vil søge om barselsdagpenge.

Nye regler for barselsorlov for selvstændige fra den 1. juli 2017

Far den 1. juli 2017 er der nye regler om barselsorlov som selvstændig. Hvor man hidtil har kunne holde enten deltids- eller fuldtidsorlov, kan man fra den 1. juli 2017 også holde 75% af sin normale arbejdstid, når man er selvstændig.

Førhen kunne selvstændige der skulle på barsel frit vælge om de ville holde orlov med barelsdagpenge i enten 50% (halvtid) eller 100% (fuldtid) af deres normale arbejdstid. Men nu kan man også vælge at holde orlov med barselsdagpenge i 75 % af den normale arbejdstid, når man er selvstændig.


ØNSKER DU AT ÆNDRE DIN ORLOV?

Hvis du står for at skulle på barsel, eller hvis du på nuværende tidspunkt holder barsel på halvtid eller fuldtid, og du ønsker at gøre brug af de nye regler, har du mulighed for at ændre den orlov som du holder efter den 1. juli 2017.

Det er ikke muligt at ændre på orlov, du allerede har holdt. Du kan tidligst lave ændringen fra den 1. juli 2017. Det gør du ved at logge på www.borger.dk og vælge barsel/ændring til orlov.  

Du kan læse mere om de nye regler i barselsbekendtgørelsen §§ 3-7 på www.retsinformation.dk.

Hvis du har yderligere spørgsmål, kan du kontakte din kommune eller din a-kasse.

 

 

Udgivet i BARSELSREGLER
søndag, 05 januar 2014 00:00

Barselsregler for offentlige ansatte

For ansatte i den offentlige sektor er der særlige barselsregler. Hvis du er offentlig overenskomstansat, gælder disse regler som udganspunkt for dig.

Der findes mange forskellige overenskomster, som ikke bliver beskrevet i nedenstående.

Generelt for offentlige ansatte afhænger barselsperioden af, om både mor og far er ansat i kommunen/regionen/staten.

Hvis du er ansat i en kommune eller region: 

Hvis kun den ene forælder er ansat i en kommune/region:

Barsel begynder 8 uger før fødsel (beregnet ud fra terminen)
14 ugers barselsorlov efter fødslen
2 ugers fædreorlov efter fødslen
12 uger forældreorlov fra den 15. uge og fremefter

Hvis begge forældre er ansat i en kommune/region:

Barsel begynder 8 uger før fødsel (beregnet ud fra terminen)
14 ugers barselsorlov efter fødsel
2 ugers fædreorlov efter fødsel
18 uger forældreorlov efter fødsel

De 18 ugers forældreorlov er fordelt sådan at moderen får 6 uger, faderen får 6 uger, og de sidste 6 uger fordeles frit imellem forældrene.

Hvis du er ansat i staten:

Hvis kun den ene forælder er ansat i staten:

Barsel begynder 6 uger før fødsel (beregnet ud fra terminen)
14 ugers barselsorlov efter fødsel
2 ugers fædreorlov efter fødsel
12 ugers forældreorlov efter fødsel

Hvis begge forældre er ansat i en staten:

Barsel begynder 6 uger før fødsel (beregnet ud fra terminen)

14 ugers barselsorlov efter fødsel
2 ugers fædreorlov efter fødsel
12 ugers forældreorlov efter fødsel
 
De 18 ugers forældreorlov er fordelt sådan at moderen får 6 uger, faderen får 6 uger, og de sidste 6 uger fordeles frit imellem forældrene. 

Kontakt din kommune eller a-kasse for yderligere information omkring barselsdagpenge i din barselsorlov.

 

 

 

Udgivet i BARSELSREGLER
søndag, 05 januar 2014 00:00

Generelle barselsregler

 

Barselsreglerne herunder gælder for forældre hvis børn er født den 2. august 2022 eller senere

 

Begge forældre har ret til at holde 32 ugers forældreorlov = 64 uger i alt, men der er kun ret til barselsdagpenge i 36 uger af de 64 ugers forældreorlov. De 36 ugers forældreorlov med barselsdagpenge er fordelt med 14 uger til mor og 22 uger til far/medmor.

De fleste steder som beskriver barselsreglerne, tager kun udgangspunkt i, at der er 36 ugers forældreorlov med barselsdagpenge (14+22), men de gør ikke opmærksom på, at der faktisk er yderligere 28 ugers ret til fravær under forældreorlov, som man kan bringe i spil, hvis der er brug for at holde barsel i en længere periode, og man har råd til at have en periode uden indkomst.

Det er vigtigt at vide, at der er ret til flere ugers barsel, end der er ret til barselsdagpenge i. Det er væsentligt at vide, hvis økonomien ikke er en hindring for i hvor lang tid man har råd til at holde barsel.

Som udgangspunkt skal de 36 ugers forældreorlov med ret til barselsdagpenge være afholdt inden barnet bliver 1 år.


Er barnet født den 1. august 2022 eller tidligere:


Mors orlov

Er du gravid, har du ret til at gå på graviditetsorlov 4 uger før forventet fødsel.

Din terminsdag indgår i 4 ugers perioden.

Dagen efter fødslen starter dine 14 ugers barselsorlov.

De første 2 ugers barselsorlov efter fødslen skal du holde, mens de næste 12 ugers barselsorlov er frivillige.
Du kan dog ikke gemme barselsorloven til senere, hvis du ikke holder dem.

Langt de fleste nybagte mødre holder de 14 ugers barselsorlov på fuldtid lige efter fødslen.

Fars orlov

Som far/medmor har du ret til 2 ugers fædreorlov lige efter fødslen.
Typisk begynder fædreorloven dagen efter fødslen, men den kan også begynde den dag dit barn bliver født, hvis du ønsker det.

Er du lønmodtager, kan du efter aftale med din arbejdsgiver holde de 2 ugers fædreorlov fleksibelt inden for de første 14 uger efter fødslen.
Den mulighed har du også, hvis du er selvstændig.

Er du ledig, skal de 2 ugers fædreorlov holdes lige efter fødslen.

Fælles forældreorlov

Efter de første 14 uger efter fødslen, har både mor og far/medmor ret til at holde 32 ugers forældreorlov.

Far/medmor har mulighed for at begynde på forældreorloven inden for de første 14 uger efter fødslen.

Vær opmærksom på, at der i alt kun er ret til 32 ugers barselsdagpenge ud af de i alt 64 ugers forældreorlov.

Det vil sige; man "får kun én pose penge" selvom begge forældre holder forældreorlov i 32 uger

Forlængelse af forældreorloven

Der er flere muligheder for at forlænge forældreorloven.

Den kan forlænges både aftalebaseret eller retsbaseret.

Begge forældre har ret til at forlænge de 32 ugers forældreorlov med 8 uger.

Er du lønmodtager eller selvstændig kan du også forlænge forældreorloven med 14 uger.

Efter aftale med din arbejdsgiver kan du genoptage arbejdet delvis under forældreorloven inden for de første 46 uger efter fødslen og have mulighed for at forlænge forældreorloven med de timer du har arbejdet under barslen.

Udskydelse af forældreorloven

Du har mulighed for at gemme/udskyde hele eller en del af forældreorloven til senere.

Der er 2 forskellige muligheder, da orloven kan udskydes både aftalebaseret og retsbaseret.

Barnets indlæggelse

Er dit barn indlagt på sygehus inden for de første 46 uger efter fødslen, kan orloven forlænges med 3 måned – svarende til 92 kalenderdage.

 

Barnet afgår ved døden

Afgår dit barn ved døden inden det er 32 uger gammelt, har begge forældre ret til at holde 14 ugers sorgorlov.

Sorgorloven starter dagen efter barnet dør.

Far/medmor indtræder i mors barselsorlov

Dør barnets mor eller er hun syg og ude af stand til at passe barnet, kan far/medmor overtage mors 14 ugers barselsorlov efter fødslen.

Vi har nu meget kort gennemgået mulighederne for at holde barsel, når du bliver forælder.

Der er mange detaljer i barselsloven vi ikke er kommet ind på i denne pixiudgave af barselsreglerne.


Du kan læse en grundig gennemgang af barselsreglerne på www.barselseksperten.dk/barselsregler

Udover de generelle barselsregler, kan du have ekstra rettigheder i forhold til din overenskomst og ansættelsesvilkår.

Forskellen er ofte om du som gravid kan gå på barsel tidligere end 4 uger før den forventede fødsel, og at du har ret til løn under en del eller hele din barsel.

Barselsloven kan du finde på www.retsinformation.dk

Udgivet i BARSELSREGLER