Min Barsel

Spørg jordemoderen, barselsregler, aktikler, graviditetskalender og meget mere
Du er her:min barsel»Barselsregler»Barselsregler for ledige

Barselsregler for ledige

Hvis du som ledig modtager dagpenge, har du som udganspunkt ret til barselsdagpenge, når du går på barsel, det afhænger dog, hvodan du går ledig.

Når du holder barselsorlov, er du ikke forpligtiget til at tage imod tilbud om aktivering og lignende.

Hvis du er ledig og ikke modtager dagpenge, kontanthjælp eller starthjælp, har du ikke ret til barselsdagpenge. Du skal have haft tilknytning til arbejdsmarkedet og skal opfylde visse betingelser om beskæftigelse.

Som ledig har du ikke de samme muligheder for at bruge den fleksible barselsorlov. Du kan f.eks. kun forlænge din orlov med 8 uger (ikke 14 uger).

Kontakt din kommune eller a-kasse for yderligere information omkring barselsdagpenge i din barselsorlov.


 

 HERUNDER FINDER DU DIN PRIVATE JORDEMODER, DIN DOULA, DIN SCANNINGSKLINIK M.M. - UANSET HVOR DU BOR I DANMARK.

PRIVAT JORDEMODER
DOULA
GRAVIDITETSSCANNING
FØDSELSFORBEREDELSE
EFTER FØDSEL