Du er her:min barsel»Barselsregler»Generelle barselsregler

Generelle barselsregler

 

Barselsreglerne herunder gælder for forældre hvis børn er født den 2. august 2022 eller senere

 

Begge forældre har ret til at holde 32 ugers forældreorlov = 64 uger i alt, men der er kun ret til barselsdagpenge i 36 uger af de 64 ugers forældreorlov. De 36 ugers forældreorlov med barselsdagpenge er fordelt med 14 uger til mor og 22 uger til far/medmor.

De fleste steder som beskriver barselsreglerne, tager kun udgangspunkt i, at der er 36 ugers forældreorlov med barselsdagpenge (14+22), men de gør ikke opmærksom på, at der faktisk er yderligere 28 ugers ret til fravær under forældreorlov, som man kan bringe i spil, hvis der er brug for at holde barsel i en længere periode, og man har råd til at have en periode uden indkomst.

Det er vigtigt at vide, at der er ret til flere ugers barsel, end der er ret til barselsdagpenge i. Det er væsentligt at vide, hvis økonomien ikke er en hindring for i hvor lang tid man har råd til at holde barsel.

Som udgangspunkt skal de 36 ugers forældreorlov med ret til barselsdagpenge være afholdt inden barnet bliver 1 år.


Er barnet født den 1. august 2022 eller tidligere:


Mors orlov

Er du gravid, har du ret til at gå på graviditetsorlov 4 uger før forventet fødsel.

Din terminsdag indgår i 4 ugers perioden.

Dagen efter fødslen starter dine 14 ugers barselsorlov.

De første 2 ugers barselsorlov efter fødslen skal du holde, mens de næste 12 ugers barselsorlov er frivillige.
Du kan dog ikke gemme barselsorloven til senere, hvis du ikke holder dem.

Langt de fleste nybagte mødre holder de 14 ugers barselsorlov på fuldtid lige efter fødslen.

Fars orlov

Som far/medmor har du ret til 2 ugers fædreorlov lige efter fødslen.
Typisk begynder fædreorloven dagen efter fødslen, men den kan også begynde den dag dit barn bliver født, hvis du ønsker det.

Er du lønmodtager, kan du efter aftale med din arbejdsgiver holde de 2 ugers fædreorlov fleksibelt inden for de første 14 uger efter fødslen.
Den mulighed har du også, hvis du er selvstændig.

Er du ledig, skal de 2 ugers fædreorlov holdes lige efter fødslen.

Fælles forældreorlov

Efter de første 14 uger efter fødslen, har både mor og far/medmor ret til at holde 32 ugers forældreorlov.

Far/medmor har mulighed for at begynde på forældreorloven inden for de første 14 uger efter fødslen.

Vær opmærksom på, at der i alt kun er ret til 32 ugers barselsdagpenge ud af de i alt 64 ugers forældreorlov.

Det vil sige; man "får kun én pose penge" selvom begge forældre holder forældreorlov i 32 uger

Forlængelse af forældreorloven

Der er flere muligheder for at forlænge forældreorloven.

Den kan forlænges både aftalebaseret eller retsbaseret.

Begge forældre har ret til at forlænge de 32 ugers forældreorlov med 8 uger.

Er du lønmodtager eller selvstændig kan du også forlænge forældreorloven med 14 uger.

Efter aftale med din arbejdsgiver kan du genoptage arbejdet delvis under forældreorloven inden for de første 46 uger efter fødslen og have mulighed for at forlænge forældreorloven med de timer du har arbejdet under barslen.

Udskydelse af forældreorloven

Du har mulighed for at gemme/udskyde hele eller en del af forældreorloven til senere.

Der er 2 forskellige muligheder, da orloven kan udskydes både aftalebaseret og retsbaseret.

Barnets indlæggelse

Er dit barn indlagt på sygehus inden for de første 46 uger efter fødslen, kan orloven forlænges med 3 måned – svarende til 92 kalenderdage.

 

Barnet afgår ved døden

Afgår dit barn ved døden inden det er 32 uger gammelt, har begge forældre ret til at holde 14 ugers sorgorlov.

Sorgorloven starter dagen efter barnet dør.

Far/medmor indtræder i mors barselsorlov

Dør barnets mor eller er hun syg og ude af stand til at passe barnet, kan far/medmor overtage mors 14 ugers barselsorlov efter fødslen.

Vi har nu meget kort gennemgået mulighederne for at holde barsel, når du bliver forælder.

Der er mange detaljer i barselsloven vi ikke er kommet ind på i denne pixiudgave af barselsreglerne.


Du kan læse en grundig gennemgang af barselsreglerne på www.barselseksperten.dk/barselsregler

Udover de generelle barselsregler, kan du have ekstra rettigheder i forhold til din overenskomst og ansættelsesvilkår.

Forskellen er ofte om du som gravid kan gå på barsel tidligere end 4 uger før den forventede fødsel, og at du har ret til løn under en del eller hele din barsel.

Barselsloven kan du finde på www.retsinformation.dkHERUNDER FINDER DU DIN PRIVATE JORDEMODER, DIN DOULA, DIN SCANNINGSKLINIK M.M. - UANSET HVOR DU BOR I DANMARK.

PRIVAT JORDEMODER
DOULA
GRAVIDITETSSCANNING
ZONETERAPEUT
FØDSELSFORBEREDELSE
EFTER FØDSEL