Min Barsel

Spørg jordemoderen, barselsregler, aktikler, graviditetskalender og meget mere
Du er her:min barsel»Nyheder»NYE BARSELSREGLER er gældende fra i dag
tirsdag, 02 august 2022

NYE BARSELSREGLER er gældende fra i dag

Skrevet af 

 

Fra og med i dag gælder de nye barselsregler. Føder du i dag den 2. august 2022 eller herefter, så er det de nye barselsregler om øremærket orlov, der blev ændret som følge af et EU-direktiv, der gælder.


I dag træder de nye barselsregler om øremærket orlov i kraft. Det betyder, at fravær for lønmodtagere fremover fordeles ligeligt mellem begge forældre således, at moderen og faderen har 24 uger hver, hvoraf de 11 uger er øremærket hver forælder. Hver forælder kan frit give den anden forælder op til 13 ugers orlov. Der kommer i øvrigt særregler om medforældre i familier med mere end to forældre i 2024. 

De nye barselsregler er ikke uvæsentlige i forhold til opmærksomheden på at opretholde barnets tarv. Hvis forældrene ikke bruger deres ret til orlov, eller tager stilling til, om den anden forælder skal overtage retten til ugerne, bortfalder retten nemlig. 

Hos foreningen Forældre og Fødsel har man fra start været stærkt kritiske overfor, at man valgte at indføre den øremærkede orlov på en måde, som forringede den fødendes rettigheder, at den øremærkede orlov skal afholdes inden barnet fylder 1 år (og dermed udhuler forlængelsesmulighederne) og at man ikke benyttede lejligheden til at forbedre de samlede orlovsvilkår ved at lægge øremærkningen oveni.

Nu er der en ny barselslov i Danmark, og den skal vi sørge for tages i brug på en måde som giver de største fordele for familierne.


Foreningen Forældre og fødsel henviser til en undersøgelse foretaget af Egmontfonden i forbindelse med de nye reglers ikrafttræden. Fonden har undersøgt danske kommendes fædres planer i forhold til at afholde de 9 ugers ekstra øremærket orlov. Prognosen viser, at 7 ud af 10 forventer at tage orloven.

 - Det er vigtigt at vi får de sidste med!  Både af hensyn til barnets tarv, for bliver de ikke brugt, bortfalder de. Men også for at fremme anerkendelsen af at fædre og andre medforældre er vigtige omsorgspersoner i barnets liv og at forældreskabet er et fælles ansvar og en fælles opgave, sådan skriver foreningen Forældre og Fødsel på deres facebookside. Samtidig kommer de med en samfundsopfordring: 


 - Nu skal samfundet træde i karakter og følge med. Der skal turbo på at forbedre vilkårene for afholdelse af orlov i de traditionelt mandedominerede fag, så familiernes økonomi ikke lider så store tab. Der skal etableres flere tilbud for fædre/medforældre, der afholder orlov, og de skal inkluderes i de eksisterende tilbud. Det gør en forskel at have nogen at spejle sig i. Det kender vi alt til i Forældre og Fødsel, hvor vi siden 1970’erne har haft alskens forældregrupper, hvor forældre har fundet sammen om livssituationer og interesser, der lignede hinandens.

Kilde: Forældre og Fødsel