Du er her:min barsel»Barselsregler»Barselsregler for selvstændige

Barselsregler for selvstændige

Du har ret til barselsdagpenge, hvis du som selvstændig erhvervsdrivende har drevet virksomhed inden for de seneste 12 måneder. Måneden inden orloven,- og mindst 5 andre måneder, skal arbejdet have haft et "væsentligt omfang".

Dagpengesatsen som selvstændig svarer til din seneste årsindkomst, dog begrænset af barselsdagpengenes maksimumbeløb.

Har du ikke arbejdet som selvstændig hele året, skal du kontakte din kommune og få oplyst hvordan indkomsten skal opgøres.

Du har mulighed for at gå på barsel på deltid, hvilket vil sige; du arbejder på halv tid, så du ikke behøver at lægge din forretning helt på hylden for at holde barsel. Tager du barsel på deltid, er du berettiget til halv sats, og må derfor også kun arbejde halv tid.

Eksempel:

Er du som far selvstændig og ønsker 2 måneders barselsorlov, må du arbejde halv tid og få halv dagpengesats. Til gengæld tæller det kun som 1 måned, der trækkes fra Jeres samlede barsel.

Hvis du som selvstændig har tegnet en sygeforsikring, er du sikret mindst 2/3 af barselsdagpengens maksimumbeløb, uafhængig af din indkomst.

Du skal kontakte din kommune hvis du som selvstændig vil søge om barselsdagpenge.

Nye regler for barselsorlov for selvstændige fra den 1. juli 2017

Far den 1. juli 2017 er der nye regler om barselsorlov som selvstændig. Hvor man hidtil har kunne holde enten deltids- eller fuldtidsorlov, kan man fra den 1. juli 2017 også holde 75% af sin normale arbejdstid, når man er selvstændig.

Førhen kunne selvstændige der skulle på barsel frit vælge om de ville holde orlov med barelsdagpenge i enten 50% (halvtid) eller 100% (fuldtid) af deres normale arbejdstid. Men nu kan man også vælge at holde orlov med barselsdagpenge i 75 % af den normale arbejdstid, når man er selvstændig.


ØNSKER DU AT ÆNDRE DIN ORLOV?

Hvis du står for at skulle på barsel, eller hvis du på nuværende tidspunkt holder barsel på halvtid eller fuldtid, og du ønsker at gøre brug af de nye regler, har du mulighed for at ændre den orlov som du holder efter den 1. juli 2017.

Det er ikke muligt at ændre på orlov, du allerede har holdt. Du kan tidligst lave ændringen fra den 1. juli 2017. Det gør du ved at logge på www.borger.dk og vælge barsel/ændring til orlov.  

Du kan læse mere om de nye regler i barselsbekendtgørelsen §§ 3-7 på www.retsinformation.dk.

Hvis du har yderligere spørgsmål, kan du kontakte din kommune eller din a-kasse.

 

 HERUNDER FINDER DU DIN PRIVATE JORDEMODER, DIN DOULA, DIN SCANNINGSKLINIK M.M. - UANSET HVOR DU BOR I DANMARK.

PRIVAT JORDEMODER
DOULA
GRAVIDITETSSCANNING
ZONETERAPEUT
FØDSELSFORBEREDELSE
EFTER FØDSEL