Du er her:min barsel»Nyheder»barselsorlov | min barsel

Søndag eftermiddag blev en ny og storstilet overenskomst for det statslige område præsenteret i Finansministeriet. Aftalen indeholder lønforhøjelser, mere fleksibilitet og bedre vilkår for barsel.


Ifølge en meddelelse fra Finansministeriet blev en ny overenskomstaftale i går indgået for det statslige område, som vil regulere lønnen for statsansatte i de kommende år, med fokus på at få genskabt balancen mellem den private og statslige lønafvikling. Derudover er der også kommet større fleksibilitet for den enkelte samt en forbedret og udvidet barselsordning.

Forhandlingerne mellem finansminister Nicolai Wammen (S) og de statsansatte begyndte tilbage i december 2023. Wammen har understreget behovet for at begrænse lønstigningerne til maksimalt 8,8 procent inden for den økonomiske ramme. På den anden side har de faglige organisationer krævet tocifrede lønstigninger over de næste to år. 

Pengene skal dække både lønforhøjelse og aftalens øvrige tiltag. Der er tale om en stigning i reallønnen på cirka 3,5 procent, fortæller finansministeren.

De statsansatte tæller blandt andet politibetjente, militærfolk, gymnasielærere, HK'ere og DJØF’ere ansat i ministerier og styrelser.


Bedre barselsvilkår for fædre og medmødre samt tvillinge og trillingeforældre

Den nye overenskomst indebærer også en forøgelse af lønnen under barsel for fædre, medmødre samt forældre til tvillinger og trillinger. I øjeblikket har fædre, medmødre eller medfædre ret til i alt 9 ugers barselsorlov med løn. Fremover vil ansatte i staten i stedet have mulighed for at tage barsel med løn i 12 uger. Det samme vil gælde for adoptanter.

Herudover har man givet den enkelte ansatte bedre mulighed for at kunne tilrettelægge sit arbejdsliv mere fleksibelt.

Efter aftalen for det statslige område er på plads vil forhandlingerne for de kommunale og regionale områder begynde. Her vil regeringens bebudede lønløft til udvalgte faggrupper blive behandlet.

Efter de overordnede linjer er aftalt, vil de enkelte organisationer, såsom sygeplejersker, pædagoger og lærere, forhandle individuelt med arbejdsgiverne om særlige forhold på deres områder. Alle forhandlinger skal være afsluttet senest ved udgangen af februar.

De nye overenskomster forventes at træde i kraft den 1. april, når de nuværende udløber.

Kilde: https://www.dr.dk/nyheder/politik/der-er-landet-en-overenskomstaftale-de-ansatte-i-staten


Udgivet i NYHEDER

Foreningen Forældre og Fødsel har netop afgivet et høringssvar til det nye lovforslag om ændring af barselsloven, som giver forældre til flerlinger bestående af tre eller flere børn, ret til 26 ugers ekstra orlov med barselsdagpenge. Foreningen er for selve ændringen, men ønsker at alle flerfoldsfamilier skal være omfattet.

 

Foreningen Forældre og Fødsel har den 01.04.2022 indgivet et høringssvar til Folketinget til ændring af et forslag, som giver forældre til flerlinger til tre eller flere børn født ved samme fødsel, ret til 26 ugers ekstra orlov med barselsdagpenge. De ekstra orlovsuger skal afholdes inden for de første 18 måneder efter fødslen og hensigten er at give forældrene mulighed for at være mere fælles om den praktiske og emotionelle omsorg i starten af børnenes liv.

 

Hos Forældre og Fødsel hilser de selvfølgelig selve forslaget velkomment, og mener at det er dejligt, at der endelig bliver gjort noget for disse ekstraordinært udfordrede forældre. 
De mener dog også, at lovforslaget har en mangel idet tvillingeforældre ikke er omfattet. Derfor har de i høringssvaret argumenteret for at ændringen selvfølgelig skal gælde ALLE flerfoldsfamilier.


Ændringen forventes at træde i kraft 1. januar 2023 og hos Forældre og Fødsel er det håbet, at Folketinget lytter til dem og lader alle flerfoldsfamilier være omfattet.

Der er netop oprettet et nyt borgerforslag omhandlende tvillinger, hvor du kan gøre din stemme gældende her
Se Forældre og Fødsels' høringssvar her

Kilde: Forældre og fødsel/facebook

Udgivet i NYHEDER
fredag, 05 januar 2018 00:06

Fars barsel giver bonus

Viste du, at par med akademikerbaggrund deler mere af barslen end par som ikke har en akademisk baggrund? Det er der måske flere grunde til, men der er faktisk også flere penge at hente, hvis en far som ikke har en erhvervsfaglig baggrund deler barslen med sin partner. 

I 2014 holdt fædre med lange uddannelser i gennemsnit 47 dages orlov, og det var faktisk 22 dage længere end 10 år tidligere. 

Det er sådan at jo længere en uddannelse en far har, des længere barselsorlov holder han. Faktisk holder han i gennemsnit en dobbelt så lang barsel som mænd med en erhvervsfaglig uddannelse. 

Imidlertid forholder det sig modsat for akademiker-kvinderne, hvor det omvendte gør sig gældende. Beregninger fra Danmarks Statistik fra 2015, viser, at akademikerkvinderne holdt 10,2 pct. kortere barsel end erhvervsfaglige kvinder. 

Lektor Karen Sjørup, som forsker i ligestilling på arbejdsmarkedet ved Ros­kilde Universitet, mener, at en del af forklaringen må bunde i, at akade­mikeres arbejdsliv oftere har ­meget fleksible rammer, hvor man ikke nødvendigvis skal møde ind på kontoret for at arbejde og derfor behøver barslen ikke sætte karrieren i stå. 

Men at kvinderne stadig står for størstedelen af barslen, rammer kvinden på pengepungen og på karrieren. Kvinden tjener helt enkelt flere penge og oplever mindre ledighed, hvis far tager mere barsel, viser en analyse fra Rockwool Fonden fra sidste år.


”Det er en bonus for kvinden, hvis manden tager mere barsel. Det mindsker løngabet mellem kønnene,” siger ph.d. Signe Hald Andersen, forskningsleder og forfatter til analysen, som er på baseret på tidligere reformer af barselsorloven. 

Tallene i analysen viser helt konkret, at hvis manden tager 10 procent mere af barslen, tjener kvinden op til 53.300 kr. mere om året, og oplever op til 2,8 procent mindre ledighed. Manden ser på den anden side ikke ud til at falde i indkomst, hvis han tager mere barsel. 

Familien som helhed bliver altså rigere, når barslen er ­mere ligeligt fordelt mellem kønnene. 

Det kan virke ulogisk men her er forklaringen fra Signe Hald Andersen:

”I samfundet generelt tillægger man på forhånd kvinder noget negativt, når de bliver mødre, mens man tillægger mænd noget positivt ved at blive ­fædre. Teorien er, at det at blive mor udløser en straf på arbejdsmarkedet – en såkaldt motherhood penalty – fordi forventningerne er, at en mor kan præstere mindre på arbejdsmarkedet. Men omvendt får fædrene en fatherhood premium ved at blive far, en bonus. Det at blive far sender et signal om, at ­manden tager ansvar. Og samtidig kan der være en adfærdsændring hos manden, der rent faktisk tager sig mere sammen og lægger en indsats i at tjene flere ­penge til familien,” 
Kilde: Djøf bladet: Barsel giver bonus når far tager den
Udgivet i NYHEDER
søndag, 17 december 2017 10:00

Derfor tager mænd ikke så meget af barslen

Fædre har mulighed for at ­tage op til 32 ugers barsel, hvis de ­bliver enige om det med deres partner. Men hvorfor gør flere mænd så ikke det? 

Der er kun en smule fremgang når man kigger på hvor mange mænd der tager en større del af barslen, hvis man altså sammenligner med tal over mænd på barsel for 10 år siden. 

Det kan skyldes flere ting, at mænd ikke er mere fremme i skoene når det gælder om at få fingrene i en større del af barslen, blandt andet normer, vaner og prioritet: 

  • Barselsorloven reserverer 12 uger til mødrene og kun 2 til fædrene, så der er på samfundsplan lagt op til, at kvinden tager den største del af barslen.  
  • "Sådan gør man" eller vanens magt, har også stor betydning, når det stadig anses for værende mest naturligt, at det er kvinden der bruger mest tid på barslen.

  • Endelig handler det også om mændenes prioritet. Ofte føler mænd nemlig, at de har mere ret til deres egen tid, end kvinderne gør, og hvor kvinderne bruger deres fritid på at hente børnene tidligt fra børnehaven, siger mændene ja til flere ­opgaver på jobbet, eller bruger tiden på sig selv. Dette gør sig også gældende i ­forhold til barsel, hvor ­mændene altså i ­mindre grad ønsker at tage tid fra ­karrieren eller fra fritidsaktiviteter.

Læs også: Fars barsel giver bonus

Kilde: Djøfbladet: Barsel giver bonus når far tager den
Udgivet i NYHEDER

Hvis du er selvstændig, på barsel, eller selvstændig der skal til at gå på barsel, vil du snart modtage en e-mail i din E-boks om, at der pr. 1. juli 2017 er nye regler om barselsorlov som selvstændig. Hvor man hidtil har kunne holde enten deltids- eller fuldtidsorlov, kan man fra den 1. juli 2017 også holde 75% af sin normale arbejdstid, når man er selvstændig.

Førhen kunne selvstændige der skulle på barsel frit vælge om de ville holde orlov med barelsdagpenge i enten 50% (halvtid) eller 100% (fuldtid) af deres normale arbejdstid. Men nu kan man også vælge at holde orlov med barselsdagpenge i 75 % af den normale arbejdstid, når man er selvstændig.


Ønsker du at ændre din orlov?

Hvis du står for at skulle på barsel, eller hvis du på nuværende tidspunkt holder barsel på halvtid eller fuldtid, og du ønsker at gøre brug af de nye regler, har du mulighed for at ændre den orlov som du holder efter den 1. juli 2017.

Det er ikke muligt at ændre på orlov, du allerede har holdt. Du kan tidligst lave ændringen fra den 1. juli 2017. Det gør du ved at logge på www.borger.dk og vælge barsel/ændring til orlov.  

Du kan læse mere om de nye regler i barselsbekendtgørelsen §§ 3-7 på www.retsinformation.dk.

Her på Min Barsel kan du også finde BARSELSREGLER FOR SELVSTÆNDIGE

Hvis du har yderligere spørgsmål, kan du kontakte din kommune. 

Udgivet i NYHEDER

Mener din mand, at kvinder på barsel bare holder ferie..!? Så er det måske på tide, at han får en fornemmelse for, hvad det i virkeligheden drejer sig om?

På Mastiff skal vi til at lave et helt nyt tv-program, hvor vi følger en gruppe jyske mænd på barsel.

Ud over, at vi følger ham i dagligdagen, laver vi også en fædregruppe, hvor alle fædrene kan hygge sig, udveksle erfaringer og få sjove oplevelser sammen med deres børn.

Lyder det som en udfordring din mand skal have? Så skriv endelig til os på: barsel@mastifftv.dk

Mastiff er blandt andet kendt for Vild med Dans, Toppen af Poppen og De unge landmænd.

Vi glæder os til at høre fra dig. 

 

mastifftv.dk

 

Udgivet i NYHEDER
torsdag, 11 august 2011 00:00

Fyret under barsel

En kvindelig ansat i et revisionsfirma, der blev fyret under barsel, har nu fået erkendt en erstatning på ca. 200.000 kr.

Da den kvindelige HK'er skulle på barsel, blev hun af sin chef spurgt, om hun ville overveje en kortere barsel end først planlagt. Hun kom dog senere tilbage på jobbet end planlagt, grundet pasningsproblemer, og inden hun skulle starte igen, havde hun fået en opsigelse med posten.

Fyringen blev begrundet med tab af kunder og nedsat omsætning. I retten blev det dog slået fast, at revisionsfirmaet lige så godt kunne fyre to af de mandlige kollegaer i stedet. Det kunne ikke bevises, at det ikke var på grund af graviditeten, at kvinden blev fyret, og dermed er fyringen i modstrid med ligebehandlingsloven.

Mette Kindberg, næstformand i HK er meget glad for rettens afgørelse "Disse sager er meget vigtige for os at føre, fordi arbejdsgiverne tilsyneladende stadig ikke har forstået, at det bare ikke er i orden at fyre folk, fordi de er gravide eller på barsel."
Mette Kindberg siger videre "Det skal være okay at få børn. Samfundet har brug for at vi får flere børn. Så nytter det ikke noget, at man ikke kan få lov til at gå på barselsorlov. Det er nu engang slået fast".

Udgivet i NYHEDER