Du er her:min barsel»Nyheder»Ny overenskomst med udvidet barselsordning for ansatte i staten
mandag, 12 februar 2024

Ny overenskomst med udvidet barselsordning for ansatte i staten

Skrevet af 

Søndag eftermiddag blev en ny og storstilet overenskomst for det statslige område præsenteret i Finansministeriet. Aftalen indeholder lønforhøjelser, mere fleksibilitet og bedre vilkår for barsel.


Ifølge en meddelelse fra Finansministeriet blev en ny overenskomstaftale i går indgået for det statslige område, som vil regulere lønnen for statsansatte i de kommende år, med fokus på at få genskabt balancen mellem den private og statslige lønafvikling. Derudover er der også kommet større fleksibilitet for den enkelte samt en forbedret og udvidet barselsordning.

Forhandlingerne mellem finansminister Nicolai Wammen (S) og de statsansatte begyndte tilbage i december 2023. Wammen har understreget behovet for at begrænse lønstigningerne til maksimalt 8,8 procent inden for den økonomiske ramme. På den anden side har de faglige organisationer krævet tocifrede lønstigninger over de næste to år. 

Pengene skal dække både lønforhøjelse og aftalens øvrige tiltag. Der er tale om en stigning i reallønnen på cirka 3,5 procent, fortæller finansministeren.

De statsansatte tæller blandt andet politibetjente, militærfolk, gymnasielærere, HK'ere og DJØF’ere ansat i ministerier og styrelser.


Bedre barselsvilkår for fædre og medmødre samt tvillinge og trillingeforældre

Den nye overenskomst indebærer også en forøgelse af lønnen under barsel for fædre, medmødre samt forældre til tvillinger og trillinger. I øjeblikket har fædre, medmødre eller medfædre ret til i alt 9 ugers barselsorlov med løn. Fremover vil ansatte i staten i stedet have mulighed for at tage barsel med løn i 12 uger. Det samme vil gælde for adoptanter.

Herudover har man givet den enkelte ansatte bedre mulighed for at kunne tilrettelægge sit arbejdsliv mere fleksibelt.

Efter aftalen for det statslige område er på plads vil forhandlingerne for de kommunale og regionale områder begynde. Her vil regeringens bebudede lønløft til udvalgte faggrupper blive behandlet.

Efter de overordnede linjer er aftalt, vil de enkelte organisationer, såsom sygeplejersker, pædagoger og lærere, forhandle individuelt med arbejdsgiverne om særlige forhold på deres områder. Alle forhandlinger skal være afsluttet senest ved udgangen af februar.

De nye overenskomster forventes at træde i kraft den 1. april, når de nuværende udløber.

Kilde: https://www.dr.dk/nyheder/politik/der-er-landet-en-overenskomstaftale-de-ansatte-i-staten