Min Barsel

Spørg jordemoderen, barselsregler, aktikler, graviditetskalender og meget mere
Du er her:min barsel»Nyheder»Fars barsel giver bonus
fredag, 05 januar 2018

Fars barsel giver bonus

Skrevet af 
Viste du, at par med akademikerbaggrund deler mere af barslen end par som ikke har en akademisk baggrund? Det er der måske flere grunde til, men der er faktisk også flere penge at hente, hvis en far som ikke har en erhvervsfaglig baggrund deler barslen med sin partner. 

I 2014 holdt fædre med lange uddannelser i gennemsnit 47 dages orlov, og det var faktisk 22 dage længere end 10 år tidligere. 

Det er sådan at jo længere en uddannelse en far har, des længere barselsorlov holder han. Faktisk holder han i gennemsnit en dobbelt så lang barsel som mænd med en erhvervsfaglig uddannelse. 

Imidlertid forholder det sig modsat for akademiker-kvinderne, hvor det omvendte gør sig gældende. Beregninger fra Danmarks Statistik fra 2015, viser, at akademikerkvinderne holdt 10,2 pct. kortere barsel end erhvervsfaglige kvinder. 

Lektor Karen Sjørup, som forsker i ligestilling på arbejdsmarkedet ved Ros­kilde Universitet, mener, at en del af forklaringen må bunde i, at akade­mikeres arbejdsliv oftere har ­meget fleksible rammer, hvor man ikke nødvendigvis skal møde ind på kontoret for at arbejde og derfor behøver barslen ikke sætte karrieren i stå. 

Men at kvinderne stadig står for størstedelen af barslen, rammer kvinden på pengepungen og på karrieren. Kvinden tjener helt enkelt flere penge og oplever mindre ledighed, hvis far tager mere barsel, viser en analyse fra Rockwool Fonden fra sidste år.


”Det er en bonus for kvinden, hvis manden tager mere barsel. Det mindsker løngabet mellem kønnene,” siger ph.d. Signe Hald Andersen, forskningsleder og forfatter til analysen, som er på baseret på tidligere reformer af barselsorloven. 

Tallene i analysen viser helt konkret, at hvis manden tager 10 procent mere af barslen, tjener kvinden op til 53.300 kr. mere om året, og oplever op til 2,8 procent mindre ledighed. Manden ser på den anden side ikke ud til at falde i indkomst, hvis han tager mere barsel. 

Familien som helhed bliver altså rigere, når barslen er ­mere ligeligt fordelt mellem kønnene. 

Det kan virke ulogisk men her er forklaringen fra Signe Hald Andersen:

”I samfundet generelt tillægger man på forhånd kvinder noget negativt, når de bliver mødre, mens man tillægger mænd noget positivt ved at blive ­fædre. Teorien er, at det at blive mor udløser en straf på arbejdsmarkedet – en såkaldt motherhood penalty – fordi forventningerne er, at en mor kan præstere mindre på arbejdsmarkedet. Men omvendt får fædrene en fatherhood premium ved at blive far, en bonus. Det at blive far sender et signal om, at ­manden tager ansvar. Og samtidig kan der være en adfærdsændring hos manden, der rent faktisk tager sig mere sammen og lægger en indsats i at tjene flere ­penge til familien,” 
Kilde: Djøf bladet: Barsel giver bonus når far tager den