Min Barsel

Spørg jordemoderen, barselsregler, aktikler, graviditetskalender og meget mere
Du er her:min barsel»Sundhed»Sundhedsstyrelsens retningslinier for gravide og fødende

Sundhedsstyrelsens retningslinier for gravide og fødende

Skrevet af 
Sundhedsstyrelsens retningslinier for gravide og fødende

Verdenssundhedsorganisationen WHO har d. 11. marts 2020 erklæret udbruddet af COVID19 for en pandemi, og der rapporteres smitte i de fleste lande i verden og smittespredning i flere lande, herunder lande i Europa. Strategien i Danmark er ændret fra en inddæmningsstrategi til en afbødningsstrategi.

Håndtering af COVID-19: Gravide og fødende kvinder, samt partner og det nyfødte barn

Denne retningslinje omhandler håndtering i sundhedsvæsenet af gravide og fødende, hvor der er mistanke om eller bekræftet smitte med COVID-19, herunder rutinekontroller i graviditeten, screeningsundersøgelser og ved fødsel.

Derudover beskriver retningslinjen håndteringen af partner hvor der er mistanke om eller bekræftet smitte med COVID-19, samt håndtering af det nyfødte barn, herunder ved indlæggelse på neonatalafdeling.

For fødsler, hvor hverken den gravide eller partner viser mistanke om eller har påvist COVID-19 smitte, er det Sundhedsstyrelsens anbefaling at svangre- og fødselsforløb forløber som vanligt.
Gravide skal dog anbefales at følge Sundhedsstyrelsen generelle anbefalinger vedrørende hygiejne og opmærksomhed på symptomer.

Ligeledes skal den gravide informeres om, at der kun kan deltage én pårørende ved fødslen.

Ansatte, herunder jordemødre mfl. der deltager i fødselsforløb eller har anden nær kontakt skal informeres om, hvordan de kan være opmærksomme på symptomer samt undgå smittespredning fra eventuelle symptomfrie smittebærer, jf. Sundhedsstyrelsen retningslinjer. Informationsmateriale kan findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Det anbefales ikke at jordemødre og andre sundhedspersoner, der deltager ved en fødsel, hvor der ikke er mistanke om eller påvist COVID-19 smitte, bærer masker, men at de sikrer en god hygiejne efter angivne foreskrifter1 . Retningslinjen er udarbejdet til de danske fødesteder (jordemødre og læger).

Retningslinjen er udarbejdet i samarbejde med Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi (DSOG), Jordemoderforeningen (JMF), samt de fagligt ansvarlige for neonatalafdelingerne på de fire universitetssygehuse i Danmark. For mere baggrund vedrørende generelle retningslinjer til håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet henvises til generelle retningslinjer for sundhedspersonale.

Alle retningslinjerne knyttet til kontakt mellem forældre og barn kan fraviges efter skøn ved livstruende sygdom hos enten mor eller barn, eller hvis der gælder andre særlige forhold. Denne retningslinje er baseret på tilgængelig information pr. 19. marts 2020. Sundhedsstyrelsen følger området tæt i samarbejde med relevante faglige eksperter, og retningslinjen vil blive opdateret ved behov i linket herunder.

Kilde: https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Haandtering-af-COVID-19/Haandtering-af-COVID-19_Gravide-og-foedende.ashx?la=da&hash=BD0822DF5734C399B16BD744C20EBBA2B420FE40

 
Skrevet af