Min Barsel

Spørg jordemoderen, barselsregler, aktikler, graviditetskalender og meget mere
Du er her:min barsel»Amning»Amning og modermælk fra mødre med COVID-19

Amning og modermælk fra mødre med COVID-19

Skrevet af 
Amning og modermælk fra mødre med COVID-19

Sundhedsstyrelsen har den 19. marts lavet COVID-19 foranstaltninger og retningslinier til gravide og fødende. Herunder hvordan man bør forholde sig i forhold til amning.

Amning og modermælk fra mødre med COVID-19 

Der er ikke påvist SARS-CoV-2 i brystmælk fra mødre med påvist COVID-19 på fødselstidspunktet, og det er derfor anbefalingen, at moderen ammer sit barn, hvis hun ønsker det og har mulighed herfor.
Det anbefales, at moderen under amning følger Sundhedsstyrelsens generelle hygiejneråd i forhold til at mindske risikoen for smitte med COVID-192 .

Derudover anbefales følgende smittebegrænsende tiltag: mundbind til Covid-19 positiv mor ved tæt kontakt til barnet (herunder amning), samt afvaskning af brystet før amning (sæbe og vand) med henblik på at reducere risikoen for smitte af barnet.

Syge nyfødte og for tidligt fødte børn kan ernæres med modermælk fra brystpumpe i henhold til afdelingens rutiner.

God hygiejne, som vanligt ved håndtering af udstyr, er essentielt. Det raske nyfødte barn, hvor mor er syg, men uden behov for hospitalsindlæggelse pga. COVID-19 infektion.Barnet kan jf. ovenstående ammes med smittebegrænsende tiltag. Hele familien foretager smittebegrænsende tiltag hjemme.

Alle familier med nyfødte, født af COVID-19 positiv mor, tilbydes mulighed for direkte telefonisk henvendelse til fødestedet de første 3 uger efter udskrivelsen.
Familien skal være særligt opmærksomme på diskrete symptomer; herunder manglende suttelyst, slaphed, hurtig, udsættende eller besværet vejrtrækning, hoste, feber eller hypotermi, tiltagende gylpetendens eller tegn til forkølelse.

Organisationen heraf aftales lokalt med fødestedets neonatolog.

Barnet podes ved ankomst, hvis der er indikation for indlæggelse. Hvis barnet skal vurderes klinisk, følges sygehusets rutiner mhp. mødested, så risiko for smittespredning på sygehuset begrænses.

Der skal være lav tærskel (diskrete symptomer) for at tage virusprøver på nyfødte med symptomer, men podning af asymptomatiske børn anbefales ikke. Ved indlæggelse af nyfødte fra hjemmet med mistanke om eller COVID-19 positiv mor eller partner skal barnet (uafhængig af symptombillede) opfattes som smittet (indtil afklaret) og isoleres med sammen med forældre.

Alle retningslinjerne knyttet til kontakt mellem forældre og barn kan fraviges efter skøn ved livstruende sygdom hos enten mor eller barn, eller hvis der gælder andre særlige forhold. Denne retningslinje er baseret på tilgængelig information pr. 19. marts 2020. Sundhedsstyrelsen følger området tæt i samarbejde med relevante faglige eksperter, og retningslinjen vil blive opdateret ved behov i linket herunder.

Kilde: https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Haandtering-af-COVID-19/Haandtering-af-COVID-19_Gravide-og-foedende.ashx?la=da&hash=BD0822DF5734C399B16BD744C20EBBA2B420FE40

 

 
Skrevet af