Du er her:min barsel»Artikler»Sundhed»Håndtering af COVID-19 ved fødsel

Håndtering af COVID-19 ved fødsel

Skrevet af 

Sundhedsstyrelsen har den 19. marts lavet COVID-19 foranstaltninger til gravide og fødende. Herunder overordnede retningslinier for personalet.

Ved mistanke om eller bekræftet smitte med COVID-19 hos partner

Partner med mistanke om eller påvist COVID-19 må ikke komme på hospitalet, og skal opholde sig hjemme indtil personen har været symptomfri i 48 timer.
Kvinden skal i stedet anbefales at tage én rask pårørende med.

Håndtering ved vaginal fødsel på fødeafdeling

Fødslen skal så vidt muligt foregå ambulant, såfremt kvinden ikke har komplikationer til COVID-19 og det nyfødte barn forventes at være raskt.
Rent fagligt håndteres fødslen som vanligt, og der anbefales kontinuerligt CTG. Der er ikke evidens for at anbefale kejsersnit pga. COVID-19 i sig selv.
Personale med tæt kontakt til den fødende kvinde bærer værnemidler: væskeafvisende, langærmet engangsovertrækskittel, handsker og kirurgisk maske og visir/beskyttelsesbriller jf. Sundhedsstyrelsens retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet. Den COVID-19 positive fødende bærer mundbind. Der er så få personaler på stuen som muligt, og så lidt trafik ud og ind af stuen som muligt.

For yderligere information vedrørende håndtering af gravide med COVID-19 henvises til faglige retningslinjer. 


Håndtering ved kejsersnit (akut/elektivt) Akut kejsersnit

Anæstesien og neonatologien skal orienteres, såfremt der på fødegangen er en kvinde med påvist COVID-19.
Ved melding af akut kejsersnit skal der straks gøres opmærksom på at kvinden er COVID-19 positiv.

Personalet iføres værnemidler jf. ovenstående. Ved aerosolproducerende procedurer som fx intubation og anden håndtering af luftveje bør personalet bære FFP2 eller FFP3 maske. Personalet bør være opmærksom på at kommunikationen i en akut situation være vanskelig iført værnemidler.

Elektivt kejsersnit

Foretages om muligt som sidste operation på operationsstuen. Personalet iføres værnemidler jf. ovenstående. Håndtering ved ønske om hjemmefødsel Hjemmefødsel skal ikke foregå i hjem hvor der er mistanke om eller bekræftet smitte hos den gravide eller partner/andre i husstanden. Dette med henblik på at sikre jordemoderen mod smitte i hjemmet, og samtidig sikre tilstrækkelige jordemoderfaglige ressourcer i sundhedsvæsenet.

Alle retningslinjerne knyttet til kontakt mellem forældre og barn kan fraviges efter skøn ved livstruende sygdom hos enten mor eller barn, eller hvis der gælder andre særlige forhold. Denne retningslinje er baseret på tilgængelig information pr. 19. marts 2020. Sundhedsstyrelsen følger området tæt i samarbejde med relevante faglige eksperter, og retningslinjen vil blive opdateret ved behov i linket herunder.

Kilde: https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Haandtering-af-COVID-19/Haandtering-af-COVID-19_Gravide-og-foedende.ashx?la=da&hash=BD0822DF5734C399B16BD744C20EBBA2B420FE40

Køb desinficerende sæbe eller håndsprit

Skrevet af HERUNDER FINDER DU DIN PRIVATE JORDEMODER, DIN DOULA, DIN SCANNINGSKLINIK M.M. - UANSET HVOR DU BOR I DANMARK.

PRIVAT JORDEMODER
DOULA
GRAVIDITETSSCANNING
ZONETERAPEUT
FØDSELSFORBEREDELSE
EFTER FØDSEL