Min Barsel

Spørg jordemoderen, barselsregler, aktikler, graviditetskalender og meget mere
Du er her:min barsel»Nyheder»Jordemoders prisvindende forskning opfordrer til færre igangsættelser
tirsdag, 24 januar 2017

Jordemoders prisvindende forskning opfordrer til færre igangsættelser

Skrevet af 

Igangsættelser og kejsersnit er ikke sjældne indgreb i dagens Damnark. Men mange af disse indgreb er slet ikke nødvendige, mener lektor fra jordemoderuddannelsen Eva Rydahl. I december måned modtog hun Hanne Kjærgaards mindelegat for sin forskning i emnet. 

”Primum non nocere - above all, do no harm!”. Disse ord pryder forordet til jordemoder og lektor Eva Rydahls forskningsprojekt, som hun i december måned 2016 modtog Hanne Kjærgaards mindelegat for. Den dybere mening bag ordene i denne sammenhæng, er at det kan være bedre ikke at gribe ind i et ellers naturligt fødselsforløb, frem for at risikere at gøre mere skade end gavn. 

Der er da heller intet sundhedssystem i Norden, der anvender igangsættelse af fødslen så ofte, som det danske sundhedsvæsen gør. Hver fjerde fødsel sættes i gang, og tallet stiger og stiger. Risikoen for kejsersnit stiger, når man vælger at sætte fødslen i gang, og Danmark ligger da også på en førsteplads i Norden med hensyn til antal af kejsersnit.

Siden Eva Rydahl modtog mindelegatet har hendes forskning vakt stor interesse i faglige kredse. Legatet, som selvfølgelig er en stor ære for Rydahl, medfører ikke bare national anerkendelse, men muliggør også et længe ønsket forskningsophold i USA.

Stigende antal igangsættelser i Danmark bekymrer

Jordemoder og lektor Eva Rydahl forsker lige nu i, hvorfor så mange fødsler sættes i gang. Hun startede i 2016 på et 3-årigt forskningsprojekt i denne meget aktuelle problemstilling.

Det er et stort problem med de mange igangsættelser, fordi det er et meget alvorligt indgreb i fødslens forløb, som kan have mange negative og risikofyldte konsekvenser. Herunder risikoen for, at et kejsersnit bliver nødvendigt i et fødselsforløb, som ellers har været ukompliceret, og som muligvis kunne have været endt helt uden indgreb, hvis man blot havde undladt at sætte fødslen i gang.

Læs også: Igangsættelse. Skal jeg det?

Rydahls pointe er selvfølgelig, at vi bør undlade at sætte så mange fødsler i gang. De mange igangsættelser og kejsersnit forklares ofte med, at de fødende fx. bliver ældre og mere overvægtige og derfor har sværere ved at føde uden indgreb. Men det viser sig, at også kvinder, der ikke vejer for meget og er yngre også i stigende grad sættes i gang.

Måske skyldes dette, at kvinderne i hele den måde, den danske model for svangreomsorg er organiseret på, ikke støttes i at tro på sig selv. De lærer i stedet, at graviditet og fødsel er noget farligt og risikofyldt.

Rydahl mener, at de fødende i højere grad bør bakkes op i, at en naturlig fødsel er en reel mulighed, og at indgreb har bivirkninger og medfører øget risiko for yderligere indgreb.

Læs mere om naturlige fødsler og hvad du selv kan gøre

Kilde:Metropol: Igangsættelser kan føre til andet end en fødsel