Min Barsel

Spørg jordemoderen, barselsregler, aktikler, graviditetskalender og meget mere
Du er her:min barsel»Nyheder»Hvornår skal den gravide testes for COVID-19?
fredag, 20 marts 2020

Hvornår skal den gravide testes for COVID-19?

Skrevet af 

Kun gravide med symptomer på coronavirus skal testes før fødsel

Sådan lyder en af Sundhedsstyrelsens nye retningslinjer for, hvordan man skal håndtere Covid-19-syge gravide og fødende kvinder, deres partnere og den nyfødte.

Retningslinjerne er blevet præciseret, efter styrelsen tidligere i dag meldte ud, at alle gravide - symptomer eller ej - skulle testes.


Sundhedsstyrelsen har den 19. marts lavet COVID-19 foranstaltninger til gravide og fødende. 

Det er Sundhedsstyrelsens anbefaling, at alle fødende kvinder, der er visiteret til fødsel på en fødeafdeling, ud fra et forsigtighedsprincip testes for SARS-CoV-2.
Dette med henblik på at sikre mod nosokomiel smitte på sygehuset, at beskytte sundhedspersonale mod evt. smitte med COVID-19, samt opnå viden om hvilke børn der fødes af COVID-19 positive mødre.

Den fødende kvinde med symptomer på øvre luftvejsinfektions, som hoste, ondt i halsen feber mv., behandles ud fra et forsigtighedsprincip som værende smittet med COVID-19, indtil der foreligger svar på testen for SARS-CoV-2.

Alle fødende kvinder med mistanke om eller påvist COVID-19 følges umiddelbart på isolationsstue/fødestue.
Den COVID-19 positive gravide skal selv påføre sig almindelig kirurgisk maske uden udåndingsventil jf. Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Fødende kvinder hvor der ikke er mistanke om eller bekræftet smitte med COVID-19 håndteres som vanligt, uden isolationsregime, indtil der foreligger svar på testen for SARS-CoV-2.
Derudover er det anbefalingen, at gravide, der henvender sig i graviditet med symptomer på COVID-19 og som samtidig kræver indlæggelse testes for SARS-CoV-2.

Alle retningslinjerne knyttet til kontakt mellem forældre og barn kan fraviges efter skøn ved livstruende sygdom hos enten mor eller barn, eller hvis der gælder andre særlige forhold. Denne retningslinje er baseret på tilgængelig information pr. 19. marts 2020. Sundhedsstyrelsen følger området tæt i samarbejde med relevante faglige eksperter, og retningslinjen vil blive opdateret ved behov i linket herunder.

Kilde: https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Haandtering-af-COVID-19/Haandtering-af-COVID-19_Gravide-og-foedende.ashx?la=da&hash=BD0822DF5734C399B16BD744C20EBBA2B420FE40