Du er her:min barsel»Artikler»Samfund»foreningen forældre og fødsel | min barsel
lørdag, 26 december 2015 09:52

Foreningen forældre og fødsel

Om Forældre og Fødsel

Forældre og Fødsel er en ikke-statslig organisation (NGO), uden partipolitisk tilknytning, som arbejder for at forbedre vilkårene for de gravide, de fødende og småbørnsfamilierne.

Forældre og Fødsel har eksisteret siden 1973 og har lige siden været mødested for kommende og nuværende forældre, bedsteforældre, sundhedspersonale og andre med interesse i svangreomsorg samt fødsels- og familiepolitik i Danmark.

Forældre og Fødsels kernesager er:

  • At sikre alle en tryg fødsel

  • At yde gratis, viden-baseret og personlig rådgivning

Forældre og Fødsels arbejde

Forældre og Fødsels uddannede ammerådgivere tilbyder døgnet rundt, året rundt, gratis og anonym rådgivning både telefonisk og via en brevkasse, og du behøver ikke at være medlem af foreningen for at ringe eller skrive.

Forældre og Fødsel har emnerådgivere inden for mere end 35 forskellige områder. Alle emnerådgivere har en personlig erfaring med det emne, de rådgiver omkring, og det er altid muligt at ringe for at få et godt råd eller for at få talt en situation eller en problemstilling igennem.

Udlejning af fødekar til brug ved hjemmefødsler.

Forældre og Fødsel udgiver årligt 6 online og 2 trykte blade med beretninger fra forældre, enkelte indlæg fra fagpersoner, samt forskelligt stof, der er relevant for kommende eller nuværende forældre.

Mange af disse blade er temanumre, hvor et emne bliver grundigere belyst. Af temanumre kan nævnes “Amning af det spæde barn”, “Kejsersnit”, “For tidligt fødte”, “Bækkenløsning”, “At føde hjemme” og “Nutidens fødsler”.

Forældre og Fødsel samarbejder tæt med jordemødre om at forbedre svangreomsorgen i Danmark og repræsenterer gravide og fødende i politiske fora, og arbejder ligeledes aktivt for at give brugere indflydelse på områder som eksempelvis fosterdiagnostik eller regionernes forvaltning af Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Læs mere på fogf.dk

Udgivet i SAMFUND

Forældre og Fødsel har fået en fin plads i Region Hovedstadens nye Advisory Board for fødeområdet. Her skal de hjælpe med at forbedre forholdene for kommende og nye familier på regionens fødesteder ligesom de vil få indflydelse på regionens kommende fødeplan.

Foreningen Forældre og Fødsel er kommet med i et Advisory Board på fødeområdet i Region Hovedstaden, der har til formål at styrke fødeområdet i regionen.

Det første møde har fundet sted den 1. april, hvor der var deltagere fra hhv. direktionen, regionsrådet, repræsentanter fra Jordemoderforeningen, Mødrehjælpen, og foreningen Forældre og Fødsel.
Alle foreningerne havde en plads rundt om bordet og fik mulighed for at dele visioner, ønsker og forventninger til det kommende arbejde for regionens tilbud til gravide, fødende og nye familier.

Hos Forældre og Fødsel ser de frem til arbejdet, og lagde ikke skjul på, i deres præsentation, at de har høje forventninger til samarbejdet.

De havde fokus på, at de først og fremmest mener, at det er nødvendigt, at komme ud af den undtagelsestilstand, der er i regionen lige nu, hvor alt for mange gravide og fødende er utrygge. Men også, at de ønsker at arbejde landspolitisk for at indføre rettigheder til fødende. Derfor er det vigtigt at komme væk fra de store forskelle, der er, både på tværs af regionerne, men også bare fra hospital til hospital i Region Hovedstaden.
Endelig ønsker de at forbedre vilkårene for at sikre den enkeltes mulighed for medbestemmelse og indflydelse i eget graviditets-, fødsels- og efterfødselsforløb.

Det er formand Mie Ryborg-Larsen, som repræsenterer Forældre og Fødsel i det nye Advisory Board.

Har du input specifikt til fødeområdet i Region Hovedstaden, er du velkommen til at skrive til Mie på formanden@fogf.dk. Næste møde afholdes den 24. maj 2022.

Hvis du ønsker at være medlem af foreningen Forældre og Fødsel kan du støtte deres arbejde økonomisk og/eller symbolsk ved at melde dig ind i foreningen. Hvis du er medlem, men ikke betalende, kan du altid ændre dit medlemskab.

Der er to typer af medlemskaber. Et støttemedlemskab til 30 kr. om måneden og et sympatimedlemskab, som er gratis.

Du kan melde dig ind eller ændre dit medlemskab her
 

Kilde: Nyhedsbrev april 22 Forældre og Fødsel.
Udgivet i NYHEDER

Foreningen Forældre og Fødsel har netop afgivet et høringssvar til det nye lovforslag om ændring af barselsloven, som giver forældre til flerlinger bestående af tre eller flere børn, ret til 26 ugers ekstra orlov med barselsdagpenge. Foreningen er for selve ændringen, men ønsker at alle flerfoldsfamilier skal være omfattet.

 

Foreningen Forældre og Fødsel har den 01.04.2022 indgivet et høringssvar til Folketinget til ændring af et forslag, som giver forældre til flerlinger til tre eller flere børn født ved samme fødsel, ret til 26 ugers ekstra orlov med barselsdagpenge. De ekstra orlovsuger skal afholdes inden for de første 18 måneder efter fødslen og hensigten er at give forældrene mulighed for at være mere fælles om den praktiske og emotionelle omsorg i starten af børnenes liv.

 

Hos Forældre og Fødsel hilser de selvfølgelig selve forslaget velkomment, og mener at det er dejligt, at der endelig bliver gjort noget for disse ekstraordinært udfordrede forældre. 
De mener dog også, at lovforslaget har en mangel idet tvillingeforældre ikke er omfattet. Derfor har de i høringssvaret argumenteret for at ændringen selvfølgelig skal gælde ALLE flerfoldsfamilier.


Ændringen forventes at træde i kraft 1. januar 2023 og hos Forældre og Fødsel er det håbet, at Folketinget lytter til dem og lader alle flerfoldsfamilier være omfattet.

Der er netop oprettet et nyt borgerforslag omhandlende tvillinger, hvor du kan gøre din stemme gældende her
Se Forældre og Fødsels' høringssvar her

Kilde: Forældre og fødsel/facebook

Udgivet i NYHEDER

Danmark skal indføre 9 ugers øremærket orlov til begge forældre senest i august 2022 efter krav fra EU. Samtidig indføres der mulighed for overdragelse af orlovsuger med barselsdagpenge til forældre i familieformer, som består af flere forældre end to, samt mulighed for at soloforældre kan overdrage orlovsuger med barselsdagpenge til nærtstående familiemedlemmer. Øremærkningen gælder lønmodtagere, det betyder således at fx. selvstændige og SU-modtagere ikke er omfattet af aftalen. Hos Forældre og Fødsel har de indgivet et høringssvar til folketinget. 

Som led i den øremærkede barsel er der indgået en politisk aftale, som skal sikre, at kravet bliver udmøntet i den danske barselslov. 

Hos Forældre og Fødsel bifalder man den ændring som loven fører med sig: At fædre og medmødre nu får en lovbeskyttet mulighed for at være sammen med deres nyfødte børn samt at forældre i familier med flere end to forældre, får mulighed for at tage del i orloven med deres børn.

Men de kritiserer, at reglerne om øremærkning bliver indført på en måde som forringer og indskrænker de eksisterende rettigheder og muligheder den fødende har for at holde orlov, komme sig oven på graviditet og fødsel samt opretholde et eventuelt ammeforløb.

Hos Forældre og Fødsel stiller de sig også kritiske overfor de nye regler, som "risikerer at være til ugunst for barnet i de tilfælde hvor det af forskellige årsager ikke er muligt at den anden forælder afholder sin øremærkede del og at fleksibiliteten i familiernes mulighed for tilrettelæggelse af orlov indskrænkes mere end EU-direktivet kræver, fordi den øremærkede del skal afholdes inden barnet fylder 1 år".
Derfor har Forældre og Fødsel den 5. januar 2022 indgivet høringssvar til Beskæftigelsesministeriet til lovforslag om ændring af barselsloven. Her stiller de en række forbedringsforslag, som kan læses i det fulde høringssvar her.

Få overblik over den ny orlovsmodel på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside her.

Du kan læse en sammenfatning af høringssvar til forslaget i dette høringsnotat, udarbejdet af Beskæftigelsesministeriet. Forslaget 2. behandles af Folketinget den 1. marts og 3. behandles den 3. marts 2022, hvor det forventes at blive vedtaget.

Læs også: https://min-barsel.dk/nyheder/oremaerket-barsel-er-fastsat

Udgivet i NYHEDER

Foreningen Forældre og Fødsel har været på Christiansborg til åben høring om situationen på de danske fødegange. Næstformand i Forældre og Fødsel, Birgitte Storgaard, inviterer os med på sidelinien. 

I slutningen af november 2016 forlod Morten Hedegaard, klinikchef for Fødeafdelingen på Rigshospitalet, sin stilling i protest over en ekstrem stram økonomisk ramme. Det medførte, at der i medierne pludselig kom stort fokus på situationen på de danske fødeafdelinger. Den 4/12 2016 kom det frem i Politiken, at man ville møde fagfolk fra de fortravlede fødegange i en åben høring.

Da jeg læste artiklen, blev jeg i første omgang glad, for det betød jo, at politikerne på Christiansborg havde forstået budskabet om, at travlheden på fødegangene havde medført horrible forhold for såvel familierne som for de sundhedsprofessionelle. Så læste jeg artiklen igen og tænkte – hvem skal repræsentere familierne? Var der nogen, der havde overvejet at inddrage brugerperspektivet?

Tilbage i juni måned, 2016, deltog jeg i et åbent samråd om fødende kvinders vilkår.

Et samråd, der ikke rigtig medførte andet end en sundhedsminister, der gentagne gange sagde, at LUP fødende (en national tilfredshedsundersøgelse for fødende) viste, at familierne i høj grad er tilfredse med kvaliteten af den omsorg, de får på landets føde- og barselsafdelinger.

Forældre og Fødsel postede denne tekst på vores Facebook-site:

” Efter dagens samråd må vi erkende, at forældrenes stemme i denne debat var savnet. Jordemoderforeningen gør et fantastisk stykke arbejde, men vi som forældre, må stå sammen med dem – for det er også os, det handler om. ”

Og her jeg lovede mig selv, at det aldrig mere måtte hænde, at de kommende såvel som nye familier skulle stå alene og være dem, der skulle tales om – de skulle selv have en stemme.

Læs også: Forældre må ind i kampen for den gode fødsel

Fast besluttet på at blive hørt, begyndte jeg aktivt at opsøge politikere via Facebook. Det vil sige – jeg anmodede om deres venskab, taggede dem i opslag, skrev til dem via Messenger. Og jeg fik kontakt til dem. Men det krævede en indsats – det krævede tid. Tid, der blev taget fra mine studier. Jeg skrev læserbreve, fulgte med i hvad der blev skrevet i pressen. Kommenterede på artikler.

Jeg husker, jeg sad en aften – træt og frustreret over min store indsats uden nogen tilbagemelding, der kunne af- eller bekræfte noget som helst. Men så skete der noget. Jeg blev kontaktet af Peder Hvelplund fra Enhedslisten og Liselott Blixt fra Dansk Folkeparti, og vores stemme ind til sundhedsudvalget var åbnet. Jeg forligede mig med tanken om, at vi nok ikke blev repræsenteret ved høringen, men vidste, at vi nu havde åbnet for et lille samarbejde.

Weekenden gik, det blev mandag den 12/12 og Forældre og Fødsel blev inviteret med til åben høring i folketinget. Det var så vildt. Vi var kommet igennem. Nu skulle vi samle familiernes stemmer gennem deres beretninger.

Udgivet i SAMFUNDHERUNDER FINDER DU DIN PRIVATE JORDEMODER, DIN DOULA, DIN SCANNINGSKLINIK M.M. - UANSET HVOR DU BOR I DANMARK.

PRIVAT JORDEMODER
DOULA
GRAVIDITETSSCANNING
ZONETERAPEUT
FØDSELSFORBEREDELSE
EFTER FØDSEL