Min Barsel

Spørg jordemoderen, barselsregler, aktikler, graviditetskalender og meget mere
Du er her:min barsel»Nyheder»Foreningen Forældre og Fødsel har indgivet høringssvar til Beskæftigelsesministeriet til ændring af barselsloven
fredag, 07 januar 2022

Foreningen Forældre og Fødsel har indgivet høringssvar til Beskæftigelsesministeriet til ændring af barselsloven

Skrevet af 

Danmark skal indføre 9 ugers øremærket orlov til begge forældre senest i august 2022 efter krav fra EU. Samtidig indføres der mulighed for overdragelse af orlovsuger med barselsdagpenge til forældre i familieformer, som består af flere forældre end to, samt mulighed for at soloforældre kan overdrage orlovsuger med barselsdagpenge til nærtstående familiemedlemmer. Øremærkningen gælder lønmodtagere, det betyder således at fx. selvstændige og SU-modtagere ikke er omfattet af aftalen. Hos Forældre og Fødsel har de indgivet et høringssvar til folketinget. 

Som led i den øremærkede barsel er der indgået en politisk aftale, som skal sikre, at kravet bliver udmøntet i den danske barselslov. 

Hos Forældre og Fødsel bifalder man den ændring som loven fører med sig: At fædre og medmødre nu får en lovbeskyttet mulighed for at være sammen med deres nyfødte børn samt at forældre i familier med flere end to forældre, får mulighed for at tage del i orloven med deres børn.

Men de kritiserer, at reglerne om øremærkning bliver indført på en måde som forringer og indskrænker de eksisterende rettigheder og muligheder den fødende har for at holde orlov, komme sig oven på graviditet og fødsel samt opretholde et eventuelt ammeforløb.

Hos Forældre og Fødsel stiller de sig også kritiske overfor de nye regler, som "risikerer at være til ugunst for barnet i de tilfælde hvor det af forskellige årsager ikke er muligt at den anden forælder afholder sin øremærkede del og at fleksibiliteten i familiernes mulighed for tilrettelæggelse af orlov indskrænkes mere end EU-direktivet kræver, fordi den øremærkede del skal afholdes inden barnet fylder 1 år".
Derfor har Forældre og Fødsel den 5. januar 2022 indgivet høringssvar til Beskæftigelsesministeriet til lovforslag om ændring af barselsloven. Her stiller de en række forbedringsforslag, som kan læses i det fulde høringssvar her.

Få overblik over den ny orlovsmodel på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside her.

Du kan læse en sammenfatning af høringssvar til forslaget i dette høringsnotat, udarbejdet af Beskæftigelsesministeriet. Forslaget 2. behandles af Folketinget den 1. marts og 3. behandles den 3. marts 2022, hvor det forventes at blive vedtaget.

Læs også: https://min-barsel.dk/nyheder/oremaerket-barsel-er-fastsat