Du er her:min barsel»Artikler»Samfund»bopæl | min barsel

Ved en skilsmisse er der meget at skulle forholde sig til og ikke mindst mange beslutninger at træffe. Mange af beslutningerne er meget følelsesladede, og mange er meget vanskelige at træffe. Pludselig vil du opleve helt nye begreber, som bringes på banen af lovgivningen omkring dit barns nye bopælssituation og tilhørsforhold til dig og din tidligere ægtefælle. Midt i en svær situation forventes du at lære en bunke nye ord at kende. Min-barsel.dk forklarer dig her to af de mest centrale begreber omkring dit barns bopæl og jeres roller som forældre fremover. 

1: Bopælsforælder Den ene af to mulige forældreroller.

I skal beslutte, hvem af jer, der skal være bopælsforælder. Bopælsforælder er den forælder, der bor på den adresse, hvor barnet har sin folkeregisteradresse.

Bopælsforælderen modtager desuden børnepenge fra staten, og det er også bopælsforælderen, der eventuelt kan opkræve børnebidrag fra den anden forælder. Det er jer selv eller statsforvaltningen der fastsætter størrelsen af børnebidraget.

Det er bopælsforælderen, der kan træffe beslutninger om fx børneinstitution, om psykologisk rådgivning, børnesagkyndig rådgivning og flytning indenlands uden at involvere den anden forælder.

2: Samværsforælder Den forælder, der ikke deler folkeregisteradresse med barnet.

Denne forælder får indflydelse på barnets dagligdag i det omfang, barnet opholder sig hos samværsforælderen. Hvor meget barnet er ”på samvær”, skal forældrene blive enige om. Kan dette ikke lade sig gøre, kan man få hjælp i Statsforvaltningen eller rådgivning og støtte hos Mødrehjælpen. Mødrehjælpen hjælper fædre på lige fod som mødre og altid ud fra barnets tarv. 

Hvem flytter?

Hvis du går fra din ægtefælle og flytter ud af jeres fælles hjem, så betragtes din ægtefælle, der bliver boende, som udgangspunkt som bopælsforælder med de rettigheder, der knytter sig til den rolle. Den, der fraflytter, betragtes dermed som samværsforælder. Det kan godt ændres, men det er mere omstændeligt.


Forældremyndighed

Udgivet i SAMFUND