Min Barsel

Spørg jordemoderen, barselsregler, aktikler, graviditetskalender og meget mere
Du er her:min barsel»Artikler»Samfund»Kend begreberne om børns bopæl ved skilsmisse

Kend begreberne om børns bopæl ved skilsmisse

Skrevet af 

Ved en skilsmisse er der meget at skulle forholde sig til og ikke mindst mange beslutninger at træffe. Mange af beslutningerne er meget følelsesladede, og mange er meget vanskelige at træffe. Pludselig vil du opleve helt nye begreber, som bringes på banen af lovgivningen omkring dit barns nye bopælssituation og tilhørsforhold til dig og din tidligere ægtefælle. Midt i en svær situation forventes du at lære en bunke nye ord at kende. Min-barsel.dk forklarer dig her to af de mest centrale begreber omkring dit barns bopæl og jeres roller som forældre fremover. 

1: Bopælsforælder Den ene af to mulige forældreroller.

I skal beslutte, hvem af jer, der skal være bopælsforælder. Bopælsforælder er den forælder, der bor på den adresse, hvor barnet har sin folkeregisteradresse.

Bopælsforælderen modtager desuden børnepenge fra staten, og det er også bopælsforælderen, der eventuelt kan opkræve børnebidrag fra den anden forælder. Det er jer selv eller statsforvaltningen der fastsætter størrelsen af børnebidraget.

Det er bopælsforælderen, der kan træffe beslutninger om fx børneinstitution, om psykologisk rådgivning, børnesagkyndig rådgivning og flytning indenlands uden at involvere den anden forælder.

2: Samværsforælder Den forælder, der ikke deler folkeregisteradresse med barnet.

Denne forælder får indflydelse på barnets dagligdag i det omfang, barnet opholder sig hos samværsforælderen. Hvor meget barnet er ”på samvær”, skal forældrene blive enige om. Kan dette ikke lade sig gøre, kan man få hjælp i Statsforvaltningen eller rådgivning og støtte hos Mødrehjælpen. Mødrehjælpen hjælper fædre på lige fod som mødre og altid ud fra barnets tarv. 

Hvem flytter?

Hvis du går fra din ægtefælle og flytter ud af jeres fælles hjem, så betragtes din ægtefælle, der bliver boende, som udgangspunkt som bopælsforælder med de rettigheder, der knytter sig til den rolle. Den, der fraflytter, betragtes dermed som samværsforælder. Det kan godt ændres, men det er mere omstændeligt.


Forældremyndighed

Det er vigtigt, at du adskiller forældremyndighed fra begreberne om bopælsroller. Der er fortsat mange beslutninger omkring dit barn, hvortil det kræves, at I bliver enige, hvis I har fælles forældremyndighed. Uanset hvem, der bor sammen med barnet.

Bopælsforælderen kan fx ikke flytte barnet fra en skole til en anden eller fx. træffe beslutning om medicinske indgreb, uden at den anden forælder er enig heri.

I væsentlige forhold skal I fortsat samarbejde om jeres fælles barn, også selvom det kan være meget svært. Forældreansvarsloven fastslår hvordan. Læs mere ved at følge links herunder. 

Mødrehjælpen.dk: Barnets bopæl når I går fra hinanden
Forældreansvar.com: Forældreansvarsloven

 
Skrevet af HERUNDER FINDER DU DIN PRIVATE JORDEMODER, DIN DOULA, DIN SCANNINGSKLINIK M.M. - UANSET HVOR DU BOR I DANMARK.

PRIVAT JORDEMODER
DOULA
GRAVIDITETSSCANNING
FØDSELSFORBEREDELSE
EFTER FØDSEL