Du er her:min barsel»Artikler»Samliv»Tilskudsordninger til pasning af egne børn i danske kommuner

Tilskudsordninger til pasning af egne børn i danske kommuner

Skrevet af 

Kommuner giver forældre større fleksibilitet med tilskud til pasning af egne børn, men betingelser og retningslinjer fastlægges individuelt. Undersøgelse afslører detaljerne bag den populære ordning.

Hver enkelt kommune har beføjelse til at fastsætte størrelsen af tilskuddet samt bestemme, hvilken aldersgruppe der kan få tilskud til at passe egne børn. Kommunalbestyrelsen kan vælge at tilbyde forældre et tilskud til at passe deres børn fra 24 uger op til skolestart i stedet for at tilbyde en plads i en daginstitution. Det er op til kommunalbestyrelsen at træffe beslutning om, hvorvidt de ønsker at tilbyde tilskud til pasning af egne børn.

Hvis kommunalbestyrelsen beslutter at tilbyde dette tilskud, kan de vælge at begrænse tilbuddet til en specifik aldersgruppe.

For at modtage tilskud til pasning af egne børn skal forældrene afstå fra at have deres barn optaget i en daginstitution i henhold til dagtilbudslovens §§ 19 og 21 eller modtage tilskud til privat pasning i henhold til dagtilbudslovens § 80.

Forældre, der ansøger om tilskud til pasning af eget barn, kan ikke modtage dette tilskud samtidig med at modtage offentlig overførselsindkomst eller have en arbejdsindtægt. Derudover er det en betingelse, at ansøgeren har opholdt sig i landet i mindst 7 ud af de seneste 8 år.


Læs også: Hjemmepasning i verdens mest institualiserede land

Kilde: https://www.uvm.dk/dagtilbud/typer-af-tilbud/pasning-af-egne-boern

 

Tilskud til pasning af egne børn kan gives for en periode på minimum 8 uger og maksimalt et år. Kommunalbestyrelsen har mulighed for at fastsætte længere minimumsperioder og kortere maksimumsperioder. Der kan højst udbetales tre tilskud til samme husstand.

Kommunalbestyrelsen kan kun tildele et tilskud pr. barn i en periode, der ligger inden for de fastsatte minimums- og maksimumsgrænser. Tilskuddet tildeles hvert barn for en periode, der er inden for de fastsatte tidsgrænser. Den samlede tilskudsperiode kan opdeles i to, men den må samlet set ikke overstige den maksimale periode. Hvis tilskudsperioden deles i to, kan perioden deles mellem barnets forældre, hvis begge forældre har ret til ydelser og opfylder betingelserne for at modtage tilskud til pasning af eget barn.

Det samlede tilskud pr. husstand må ikke overstige beløbet for maksimale dagpenge. Det er kommunalbestyrelsen i den pågældende kommune, der fastsætter tilskuddet til pasning af egne børn. Tilskuddet skal være ens for alle børn inden for samme aldersgruppe.

Kommunalbestyrelsen har generelt ansvar for at føre tilsyn med forholdene, hvorunder børn i kommunen lever.

Læs undersøgelsen: https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/publikationer/2018/nov/181112-kort-fortalt-tilskud-til-pasning-af-egne-boern-t.pdf


Skrevet af