Min Barsel

Spørg jordemoderen, barselsregler, aktikler, graviditetskalender og meget mere
Du er her:min barsel»Artikler»Samliv»Parforholdets dans er et fælles ansvar

Parforholdets dans er et fælles ansvar

Skrevet af 
De fleste mænd har i opvæksten lært, at de skulle håndtere deres sårbarhed selv. De har i deres fædre ikke haft en god model for, hvordan de skulle håndtere følelser. Hverken de sårbare eller reaktive.

Kulturelt har det været forventet, at drenge og siden mænd skulle præstere og levere og det har ikke givet plads til at følelser kunne forløses. Tværtimod er de blevet fornægtet eller hånet. Rejs dig op! Tør tårerne væk! Store drenge græder ikke!

Det har efterladt dem alene med følelserne og børn har brug for at lære at regulere følelser. Uden den hjælp efterlades de i et følelsesmæssigt kaos, som ingen børn kan navigere i.
De lærte sig derfor at læne sig væk fra følelser for ikke at blive taget af det mørke kaos. På ydersiden får det dem til at se kolde og ligeglade ud. På indersiden hersker ensomheden og længslen efter kærlighed og kontakt.

Barndommens erfaringer har gjort det skræmmende at åbne op og udtrykke sig fra de mere sårbare sider, fordi den gamle frygt for at blive afvist, latterliggjort eller misforstået blusser op og det får ubevidst følelsessystemet til at lukke ned. Her slipper ordene op og miner af ligegyldighed træder ind som selvbeskyttelse.

Det sker til trods for at længslen efter kontakt og samhørig er stor. Magtesløsheden skaber naturligt en frustration, fordi mænd ønsker at kunne træde ud af det følelsesmæssige fængsel og udtrykke sig, så de kan blive forstået og møde deres partner på frekvenser, der får konflikterne til at blive mindre alvorlige og mere kontaktfulde.

Mænds utilstrækkelighed får ofte kvinderne til at føle sig ubetydelige og ensomme. De bliver naturligt såret og længslen efter forståelse og kontakt får dem til at protestere. Her vil de måske enten blive anklagende, bebrejdende eller kede af det og protesten aktiverer mandens følelse af utilstrækkelighed og får ham til at lukke ned for følelser og kvinden bliver kun bekræftet i, at hun ikke er betydningsfuld og elsket.

Det er et ulykkeligt mønster mange parforhold kan genkende sig selv i og derfor laver vi (@skauhoerby) en workshop, hvor I vil lære at forstå, hvorfor I ender i disse mønstre og I vil også lære at træde ud af dem og møde hinanden på en tryggere frekvens, hvor I kan mærke, hvor betydningsfulde I er for hinanden.

Hold me Tight

En workshop for par, der ønsker et tættere og mere intimt parforhold

Det kommer til at handle om, hvordan I som par kan få en tryggere og kærligere kontakt og blive i stand til at skabe det kærlighedsliv, I længes efter, også selvom jeres ønsker skulle være forskellige.

I vil lære at genkende og forstå de destruktive konfliktmønstre, der tager jer væk fra hinanden for i stedet at kunne erstatte dem med samtaler, der er mere positive og sårbare og som giver jer mulighed for at lytte og gøre indtryk på hinanden.

Vi gennemgår følgende temaer:

-Kærlighed og tryghed

-De typiske destruktive konfliktmønstre, der bringer afstand ind i parforholdet

-Forsvar og angreb som selvbeskyttelsesstrategier

-En ny konfliktmodel

-Følelsernes og tilknytningens betydning

-Positive og sårbare samtaler

-Tillid og tilgivelse

-Intimitet, sex og samhørighed

Underviserne vil være mig og min kollega:
Mikkel Hørby, cand. pæd. i pædagogisk psykologi, familie- og parterapeut og supervisor. Igennem de sidste 20 år har relationer været omdrejningspunktet for hans arbejde og han er særligt optaget af at støtte og hjælpe mennesker ud af de utrygge mønstre og ind i tillidsfulde og varme relationer, hvor det bliver muligt at tage ansvar for sig selv og de andre i familien uden at miste kontakten. I 2014 startede han sin egen praksis, hvor familierelationer og parforholdet er centrum for det terapeutiske arbejde. Han afholder også foredrag, laver podcast, workshops for fædre og familier og har undervist og certificeret psykoterapeutstuderende.

Anja Skau-Andersen, cand. jur., klinisk psykoterapeut (MPF), executive coach og supervisor.

Hvad end Anja træner erfarne advokater og ledere i konfliktløsning eller har psykologiske samtaler er hun professionelt og personligt interesseret i menneskets evne til at danne meningsfyldte relationer og i at udvikle sig selv. Udgangspunktet er, at kriser og konflikter kan være katalysatorer for vidunderlige forandringer og at personligt arbejde fører til en mere bevidst stillingtagen til livet. Anja har siden 2014 lavet Podcast (Skyggekvinder), afholdt en lang række foredrag, workshops for professionelle og par og har undervist erhvervsledere samt certificeret psykoterapeutstuderende.


Det får I ud af at deltage


- En ny forståelse for kærlighedens natur og hvorfor vi handler, som vi gør i parforholdet.

- Forståelse for, hvad der trigger jeres konflikter og hvordan I kan udtrykke jer, så I bryder med mønstrene og i stedet gør indtryk på hinanden.

- En vej at gå, hvor I lærer at udtrykke jeres behov, så det bliver muligt at høre jeres længsler og hvor betydningsfulde I er for hinanden.

- Viden om, hvordan I kan lytte, så I oplever, at I er tilgængelige for hinanden og kan respondere på det, der bliver sagt, så engagementet og jeres betydning for hinanden kan mærkes.

- I vil få grundstenene og nye værktøjer til at bygge fundamentet til et tryggere og kærligere parforhold, hvor intimitet, sex og nærhed får bedre betingelser.

Workshoppen henvender sig til jer, der ønsker:

En ny måde at være i parforholdet, hvor I træder ud af de opslidende skænderier og kampe, der øger afstanden og isolationen. Den er lavet til jer, der ønsker et tættere og kærligere parforhold, hvor det bliver trygt at læne jer ind i hinanden og udtrykke længsler og behov, fordi der er tillid til, at I bliver forstået og mødt. Workshoppen er til jer, der både vil have færre, kortere og mindre intense konflikter, fordi I mærker, at det vil bringe lykken og intimiteten ind i jeres parforhold.

Mere om ”Hold me Tight” - en workshop for par, der ønsker en tættere kontakt
Vi ønsker alle tætte og kærlige parforhold, hvor vi kan læne os ind i hinanden for at finde støtte og nærvær. Vi mistrives og bliver ulykkelige, når vi ikke kan finde den kærlige kontakt, fordi vi er direkte afhængige af den følelsesmæssige tilknytning til vores partner. Det er et menneskeligt vilkår, der gælder for os alle.

Længslen efter forståelse og en dybere kontakt til vores partner ender alt for ofte med at blive fremsagt på måder, der får den modsatte effekt. I stedet for at trække vores partner tættere på og løse konflikterne, ender vi med at skabe mere afstand og konfliktniveauet øges, fordi kritik, bebrejdelser og udtryk af ligegyldighed gør det umuligt at åbne sig og sårbart tage imod den anden. Det skaber negative mønstre, der nedbryder tilliden og den naturlige kontakt til vores sårbarhed. Herfra kommer følelsen af ensomhed let til at dominere.

Igennem forskning har vi fået forståelse for, at det kærlige parforhold er selve kimen i et lykkeligt liv og i en lykkelig familie, fordi visheden om, at vi er elsket og kan mærke, at vi har betydning, styrker trygheden og troen på os selv og det giver os både mod og livsvilje.

Hold Me Tight workshoppen bygger på emotionsfokuseret parterapi og er udviklet af Sue Johnson, som har været banebrydende i skabelse af denne teori og metode. Den er funderet på mange års videnskabelige studier og har vist gode resultater i forhold til at hjælpe par tættere på hinanden. Teorien virker og på workshoppen vil du og din partner lære at forstå, hvordan I kan bryde med destruktive mønstre og skabe nye måder at tage række ud efter hinanden og tale sammen på, som bringer jer ind i en tættere og kærligere samhørighed.

Praktiske informationer
Undervisningen er involverende og vil både indeholde oplæg og kræve jeres deltagelse. I vil derfor som par skulle gennemgå forskellige øvelser sammen og alene med det sigte, at I bliver klogere på jeres parforhold og får de redskaber, der gør det muligt at bryde med det, I ønsker at lægge bag jer og skabe en ny vej sammen.

Workshoppen vil derfor fokusere på lettere teoretiske gennemgange og omsætte teorien ind i de praktiske øvelser, så de nye indsigter bliver gjort erfaringsbaseret og til nye trædesten, I kan gå hjem og bruge med det samme.

Forberedelse
Jeres parforhold og alle de erfaringer, I har gjort jer sammen, er jeres forberedelse til denne workshop. Det er de erfaringer, I skal arbejde med og den nye viden, vi præsenterer for jer, tager afsæt i Sue Johnsons let læste bog: ”Hold mig – en vejviser til varig kærlighed”. Den sender vi til jer i to eksemplarer og anbefaler, at I læser den inden workshoppen for at få det bedste udbytte af dagene.

Tid
Den 28.-29. januar 2023.
Lørdag og søndag kl. 9:30 til 16:30.

Sted
Villa Wilder
Wildersgade 55, 1408 København

Pris
5000 kr. per par. Inkluderet i prisen er 2 dages undervisning, 2 bøger, kaffe, the og eftermiddagskage.

Tilmelding
I tilmelder jer ved at skrive til Mikkel@mikkelhoerby.dk og når I har betalt jeres faktura, har I sikret jeres pladser.
Skrevet af