Min Barsel

Spørg jordemoderen, barselsregler, aktikler, graviditetskalender og meget mere
Du er her:min barsel»Artikler»Samliv»Børn klarer sig godt - når de kan

Børn klarer sig godt - når de kan

Skrevet af 
Børn klarer sig godt, når de kan. Når de omvendt klarer sig mindre godt, i fx skolen, vil mange blive bekymrede og fordi det kan være så svært at rumme, at vores børn ikke trives, kan vi straks springe ud i redningsforsøgene.

Strategierne er mange. Nogle bliver belærende, skruer bissen på og siger:
”Nu må du tage dig sammen og høre ordentlig efter, så du får indhentet det forsømte”.

Andre forsøger at motivere:
”Du har da altid kunne finde ud af matematik, så det kan du selvfølgelig også nu. Du har et godt hoved. Brug det nu!”

Eller der lokkes lidt:
”Hvis du nu tager dig sammen og får bedre resultater her til sommerferien, så får du de Nike Air sko, du har talt om siden jul.”

Andre bliver optaget af at finder løsninger:
”Når du ikke kan få fat om det, så må du sidde hjemme og lave ekstraarbejde og vi sørger for, at der kommer en totur og hjælper dig”.

Straf er også en kendt vej at gå:
”Hvis du ikke kan prioritere skolen, kan jeg ikke lade dig spille Fortnite længere. Det går simpelthen ikke, at det hele går op i spil og leg”.

Bag alle strategierne ligger vores fortællinger om barnet på lur, som går i retningen af, at han er svær at motivere, doven, for skrøbelig, ikke tager livet alvorligt, ikke klarer presset og lignende. Problemet med fortællingerne er, at de retter linsen mod børnene og gør dem eneansvarlige for, at de ikke trives og har det godt.

Linsernes forbandelse er, at de ikke får nuancerne med og derfor vil vi med de hurtige konklusioner lukke ned for børnenes stemmer.

De vil naturligt føle sig defineret, bebrejdet og føle, at de får vores holdninger om, hvad der er rigtigt og forkert tvunget ned i halsen. Det vil give de fleste børn brækfornemmelse og de vil vise det ved at lukke af for os. Svare igen, blive frustreret, kede af det og nogle børn vil ignorere os, gøre sig hårde og give udtryk for, at de er upåvirket af vores straf og hårde facon. Sandheden er, at de græder usynlige tårer.

Det er en ond spiral og det vil aldrig løse problemet. Tværtimod. Forsøget på at løse problemet skaber nye og en større afstand imellem os.

Det er forståeligt, at vi kan komme hurtigt frem, når vores børn ikke trives, fordi vi ønsker at fjerne smerten og gøre ondt godt igen. Men for at forløse børns smerte, må vi gå ind i den sammen med dem og være åbne, lyttende og nysgerrige for at forstå, hvordan deres verden hænger sammen.

Det kræver, at vi kan lægge vores forudindtagethed til side for stund og leve os ind i, hvordan det må være at være dem. Herfra støtter vi børn i at undersøge, hvad der er spil i dem og de bliver på sigt fortrolige med at mærke efter og finde svar, der matcher det, de mærker på deres inderside.

Børn er kloge på sig selv og de ved oftest en del om, hvad de har brug for hjælp til. De kan have brug for vores vejledning og støtte, men for at vi kan få lov til det, er vi nødt til at lytte til dem, inddrage dem og være åbne for at finde fælles løsninger, som også er meningsfulde for børnene. Det er sådan, vi lærer børnene at lytte til sig selv, samarbejde og finde sunde løsninger på problemer.

På forløbet for fædre, Farfundamentet vil du høre mere om, hvordan du kan møde dit barn, så hun oplever, at du er på hendes hold og vil hende det bedste, når I står i de svære situationer.


Farfundamentet

Et forløb for fædre

Det kommer til at handle om, hvad du kan skrue på for at skabe mere af det, du længes efter i din familie. Og hvordan du kan tage et mere nærværende og tydeligt lederskab, der skaber en bedre kontakt mellem dig og dine børn.

I vores opvækst har vi fået en forældremodel, som vi ubevidst træder ind i og navigerer ud fra, når vi selv får børn. Det er helt naturligt, at det bliver en del af vores forældreprogrammering. Hvor skulle vi ellers have lært at være forældre?

Men mange forældre mærker i dag, at dét, de selv mødte og lærte om at være forældre i deres egen barndom og nu gentager, skaber afstand og et højt konfliktniveau i familien. De opdager, at de længes at kunne skabe en tættere kontakt til deres børn.

Selvom vi får læst op på nye veje at gå i forældreskabet, kan vi have svært ved at omsætte det i praksis og alt for hurtigt falder vi tilbage i de samme mønstre, som vi søgte væk fra.

Har du nogle gange følelsen af, at du skælder for meget ud, men ved ikke, hvad du skal sætte i stedet?

Har du til tider lyst til at flygte på arbejde eller blive længere, fordi du har svært ved at navigere i det kaos, som indimellem åbner sig i familien?

Længes du efter tid med venner, fordi følelserne i familien fylder for meget og er svære at være med?

Kommer du til at tvivle på dig selv, fordi du oplever, at det, du siger, slet ikke gør indtryk på dine børn?

Savner du også dine børn, og kan du samtidig have svært ved at være til stede, når du så er sammen med dem?

Det skyldes, at din programmering er lidt forældet, men det kan du heldigvis ændre på.

Jeg har tidligere lavet flere forløb for fædre og derigennem fået et bredt indblik i, hvad der er svært for mange fædre i dag. De erfaringer har jeg samlet i Farfundamentet, som skal støtte dig i at komme nærmere den udgave af dig selv, som du ønsker at være sammen med dit barn eller dine børn.

Farfundamentet vil opdatere dig og give dig en større forståelse for, hvordan du kan tage dig af dig selv, så det bliver lettere at stå i de situationer, som lige nu kan være frustrerende eller direkte ubehagelige. Den gode kontakt til dine børn starter med en god kontakt til dig selv og det stiller vi skarpt på.

Du vil også få en større indsigt i børns verden og forståelse for, hvordan du kan skabe mening ud af den adfærd, du lige nu kun kan se som meningsløs og frustrerende. Din nye viden vil støtte dig i at stå stærkere, så du kan blive den trygge klippe, dit barn kan læne sig ind i og finde tryghed i, så de står stærkt i livet. Du vil opleve, at det vil gøre familielivet nemmere.Farfundamentet giver dig:

Et forløb på 3 måneder med undervisning, støtte og coaching.
Et børnesyn, der bygger på tilknytnings- og emotionsteori.
Viden om, hvordan børn fungerer og hvorfor de reagerer, som de gør.
Redskaber, du straks kan anvende til fx at sætte grænser på en måde, der både tager hånd om dig og dit barn.
En gruppe af fædre, der kan inspirere dig og vise dig, at du ikke stå alene med dine udfordringer.
En gruppe, hvor det bliver helt naturligt at dele det, der kan være svært og herfra vil du opleve det svære kan antage en ny form, som er nemmere at håndtere.Efter forløbet kan du glæde dig over at have udviklet:

En stærkere og tættere relation til dit barn.
En større indre ro.
Et stærkt kompas at navigere efter.
En generel større følelse af sikkerhed og frihed.
Din egen indre familieekspert, som du kan ’konsultere’ – også når forløbet er slut.


Men er det nødvendigt at gøre sammen med andre fædre?

Kun, hvis du ønsker at optimere din proces. Det er nemlig lettere at blive kloge på sig selv sammen med andre, fordi du får langt mere viden og historier at blive inspireret af og gruppens indsigter vil understøtte dine.

Vi starter forløbet op den 1. november 2022

Hen over 3,5 måned mødes vi 6 gange, hvor jeg hver gang holder et oplæg i et let forståeligt sprog og med masser af eksempler, som du med sikkerhed kan spejle dig i. Og du vil hver gang få take aways, som du kan gå direkte hjem og gøre brug af inden for disse emner:

1. november: Grænser og magtkampe – hvordan bliver vi hørt uden at gå i kamp?
Hvorfor er nej et kærligt svar? Hvorfor er det vigtigt, at vi kan sætte vores grænser med respekt for os selv og andre? Hvad gør man, når man har lært at sige nej – bare for en sikkerhedsskyld eller når man ikke får sagt nej og har svært ved at mærke og udtrykke grænser?

15. november: Selvfølelse og selvtillid – hvad er forskellen? Og hvorfor er det vigtigt at kende til?
Selvfølelse er vores evne til at mærke os selv, hvad vi kan lide og ikke lide, og hvad vi vil og ikke vil, altså vores evne til at orientere os ud fra os selv. Selvtillid knytter sig til vores præstationer og altså vores tillid til, hvad vi er i stand til at gøre i givne situationer. Det handler om, hvordan du kan støtte dit barn i at stå stærk i sig selv og have tillid til egne evner.

29. november: Selvregulering – om at håndtere dig selv, så du kan forblive den, du ønsker at være
Når du ikke er blevet støttet i at stå i de svære følelser som barn, bliver det naturligt også udfordrende som voksen. Nervesystemet vil lettere blive overaktiveret og du kan opleve at overreagere eller trække dig i kontakten til dine børn. For at kunne blive i kontakten og reagere afstemt til situationen, skal du først og fremmest lære at tage hånd om dig selv.

13. december: Følelseshåndtering – om at støtte børnene i at lære at kende og regulere følelserne
Børn lærer at blive fortrolige med deres følelser ved at være sammen med voksne, der kan hjælpe dem med at være i følelserne og regulere dem. Den evne fødes vi ikke med. Det skal læres og er afgørende for at skabe et liv i balance.

10. januar: Børns konflikter – hvordan de kan styres og blive et potentiale til berigelse og udvikling
Ved at stille skarpt på børnenes konflikter vil vi kunne lære meget om, hvilke konfliktmønstre vi har bidraget til og hvad vi evt. skal ændre for at give dem en bedre model. Følelserne får ofte børn til at reagere enstrenget og unuanceret og de kan derfor have brug for, at vi kan facilitere deres konflikter, så de får mulighed for at gøre indtryk på hinanden. Det forudsætter, at vi kan bringe ro og tryghed ind i feltet, så de kan finde modet til at gå en ny vej sammen med os.

24. januar: Samtalens kunst – hvordan vi får skabt samtaler og større nærvær med børnene

For at bringe børnene frem i samtalen og få svar, der strækker sig udover ”Det kan jeg ikk’ huske”, ”Ikk’ lige nu!” eller ”Det ved jeg ikk’”, må vi bringe os selv ind i samtalen og gøre det til mere end et interview. Nærværet er mere end ord og fordybelse, det er en frekvens, vi kan stille ind på selv, når vi har travlt og skal holde flere bolde i lufte.


Som deltager i Farfundamentet får du:

6 møder af 3 timers varighed.
Worksheets til hvert modul med øvelser og spørgsmål til refleksion.
Mulighed for at blive coachet på det, der kan være udfordrende for dig i din familie. Hver gang.


De redskaber og indsigter, du får i dette forløb, gør dig bedre i stand til at:

Gøre indtryk på dine børn.
Skabe en tryg relation, så dine børn får lyst til at komme til dig, når de har trådt ved siden af og har brug for din hjælp.
Beskrive, hvad du gør anderledes end den opdragelse du selv fik og hvorfor det er betydningsfuldt.
At sige nej og sætte dine grænser på en måde, hvor du både tager hånd om dig selv og dine børn.
Oversætte dit barn, så deres bombastiske og unuancerede udtryk bliver meningsfulde for dig.
Reagere afstemt til situationen.
Skabe et større nærvær og en bedre kontakt til dit barn.
Have bedre samtaler med dit barn.


Farfundamentet er for fædre, der er:


Fædre til små børn
Fædre til teenagebørn
Fædre til et barn
Fædre i parforhold
Fædre i sammenbragte parforhold
Enlige fædre
Fædre, der venter barn nr. 1, 2, 3 …


Forløbet koster 3.500 kr.

Hvis du vil med på holdet så skriv til mikkel@mikkelhoerby.dk
Så sender jeg dig en faktura og når den er betalt, har du en plads på holdet.

Hvor?
Adressen er Wildersgade 55, 1408 København.

Hvad tid?

Vi mødes hver gang fra kl. 18-21.


Det siger fædre, der tidligere har deltaget på mine fædreforløb:


”Jeg har med stor glæde deltaget og suget indholdet fra sessionerne til mig, og jeg oplever en positiv udvikling i min måde at være far på overfor mine to døtre, men også en positiv udvikling i forholdet med min hustru.”
Peter, far til 2.

”Det har været et meget inspirerende forløb. Det er nyt for mig og ikke helt let, men det har givet mig en chance for at se mine børn med nogle nye øjne og jeg kan gå ind i konflikterne uden at blive så vred og det virker ret godt.”
Jonas, far til 2.

”Tak for et godt forløb. Det har gjort, at jeg nu kan få lov til at trøste min dreng og tale med ham om de problemer, han har i skolen.”
Henrik, far til 1.

”Forløbet er stykket godt sammen. Jeg er blevet langt bedre til at håndtere konflikterne mellem mine børn og mine egne konflikter med børnene og det har også givet min kone og jeg en anden fælleshed i måden at møde vores børn.”
Teis, far til 3.

 

 

Skrevet af