Min Barsel

Spørg jordemoderen, barselsregler, aktikler, graviditetskalender og meget mere
Du er her:min barsel»Artikler»Fødsel»Presset sommer på fødeafdelingerne

Presset sommer på fødeafdelingerne

Skrevet af 

Indholdet af denne artikel kommer delvist eller i sin helhed fra foreningen Forældre og Fødsel. Foreningen arbejder bl.a. for bedre vilkår på fødeområdet, yder gratis ammerådgivning og repræsenterer brugerne af svangreomsorgen både overfor politikere og forskellige fora. Du kan støtte deres arbejde ved at blive medlem for kun 30 kr. om måneden.

Sommeren er højsæson for fødsler. Sådan har det "altid" været. Men nu hvor vi er flere år inde i en alvorlig rekrutterings- og fastholdelseskrise på fødselsområdet, rammer det ekstra hårdt.
Personalemangel, ferieafholdelse og høje fødselstal er en rigtig dårlig cocktail for landets fødeafdelinger - og det går udover de gravide og fødende.

Allerede i januar 2022 nåede krisen sit højeste lavpunkt, hvis man kan sige det sådan, med 100 ubesatte jordemoderstillinger i Region Hovedstaden. Og det er ikke blevet meget bedre siden da. I juli var der stadig 95 ubesatte stillinger i regionen, og kredsformand for jordemødrene i Region Hovedstaden, Sus Hartung, omtalte situationen som desperat.

På Bornholm mærker de også presset med en jordemodermangel på 30 procent.

På fødeafdelingen på Roskilde Sygehus, opsagde overlæge Bjarke Lund Sørensen i foråret sin stilling i protest over forholdene. I juni kom flere læger med i opråbet og beskrev et truende kollaps, med 40 procent ubesatte jordemoderstillinger og 60 procent ubesatte speciallægestillinger på Roskildes fødeafdeling.
Situationen har direkte konsekvenser for de fødende, der var/er tilknyttet Roskilde Sygehus, da sygehusledelsen besluttede at sende 45 fødende om måneden til regionens andre fødesteder for at føde, i perioden maj til september, af hensyn til patientsikkerheden.
Det har - selvfølgelig - afledte konsekvenser på de øvrige fødesteder, som oplever øget pres, og sådan holder man godt gang i en negativ spiral. I vores øjne er der tale om reelt et kollaps, når en fødeafdeling på den måde over en længere periode må melde ud, at de ikke kan varetage det antal fødsler, der forventes at komme ind.

Hvis du har oplevet konsekvenser af travlheden på landets fødeafdelinger, opfordrer vi dig til at klage. Det er den måde, man som fødende kan synliggøre, at der er et problem, og det kan være med til at bane vejen for fx bedre bevillinger til fødeafdelingernes budgetter. Her kan du læse mere om hvordan man klager. Hvis du har oplevet konsekvenser, som du tænker er af almen/offentlig interesse er du velkommen til at kontakte os for en drøftelse af om sagen kan løftes op i medierne. I det tilfælde kan du skrive til forkvinde Mie Ryborg-Larsen.

I forbindelse med situationen på Roskilde Sygehus og forlydender om at der blev arbejdet på en ny fødeplan for Region Sjælland samt foranlediget af usikkerhed om fremtiden for regionens aftale med den fritstående fødeklinik, Roskilde Fødeklinik, rettede vi henvendelse til Region Sjællands Sygehusudvalg, for at søge indflydelse på regionspolitikernes beslutninger og blive involveret i arbejdet med fødeplanen.

Du kan læse vores henvendelse her, som blev taget godt imod. Udvalget besluttede på deres møde den 9. juni, at:
"Der skal være opmærksomhed på, at Region Sjælland fortsat har en bred palette af tilbud til fødende, herunder at den private fødeklinik i Roskilde videreføres."

Vi er endvidere blevet inviteret med til en workshop senere på året i forbindelse med regionens arbejde med ny fødeplan*.


* En fødeplan er den, der beskriver vifte, indhold og serviceniveau i tilbuddene til kommende og nye familier i forbindelse med graviditet og fødsel i den konkrete region. Fødeplanen vedtages politisk.


 

Skrevet af