Min Barsel

Spørg jordemoderen, barselsregler, aktikler, graviditetskalender og meget mere
Du er her:min barsel»Nyheder»Endelig landede fødselsaftalen
mandag, 08 august 2022

Endelig landede fødselsaftalen

Skrevet af 

Indholdet af denne artikel kommer delvist eller i sin helhed fra foreningen Forældre og Fødsel. Foreningen arbejder bl.a. for bedre vilkår på fødeområdet, yder gratis ammerådgivning og repræsenterer brugerne af svangreomsorgen både overfor politikere og forskellige fora. Du kan støtte deres arbejde ved at blive medlem for kun 30 kr. om måneden.


Mandag den 9. maj offentliggjorde aftalepartierne bag finanslov 2022 aftalen 'En god start på livet' om hvordan de 475 mio. kr., afsat til fødselsområdet, skal udmøntes
Aftalens hovedelementer er mere personale på fødegangene og ret til to dages barselsophold eller hjemmebesøg efter fødslen. Der er afsat 475 mio. kr., som udmøntes i perioden 2022-2025.

Helt konkret betyder aftalen: 

    - At der afsættes hhv. 100 mio. kr. i 2022, 110 mio. kr. i 2023, 115 mio. kr. i 2024 og 150 mio. kr. i 2025 til fødselsområdet

    - At Sundhedsstyrelsen skal gennemføre en analyse og kortlægning af normeringerne på fødselsområdet, hvilket der er afsat 2 mio. kr. til

    - At der kommer en landsdækkende opnormering på 100 årsværk til brug for ansættelse af jordemødre og andet sundhedspersonale

    - En rekrutterings- og fastholdelsespakke, som indeholder midler til lokale initiativer, der kan tiltrække og fastholde jordemødre og andet sundhedspersonale på området

    - Et pilotprojekt om styrket tilgængelighed for telefonisk ammerådgivning om aftenen, i weekender og på helligdage fra 2023

    - En lovsikret ret til to døgns barselsophold efter fødslen for førstegangsfødende fra 2023. I 2024 skal ordningen evalueres med henblik på eventuel udvidelse til at gælde alle fødende. Der er afsat 1 mio.        kr. til evalueringen

    - En lovsikret ret til hjemmebesøg dagen efter udskrivelse/fødsel for førstegangsfødende, der vælger ikke at benytte sig af retten til barselsophold

    - At aftalepartierne i 2024 mødes for at drøfte en yderligere styrkelse af fødselsområdet. Drøftelsen vil tage udgangspunkt i evalueringen af retten til barselsophold samt analysen af normeringer på                  fødselsområdet.
   

Er vi så i mål med rettigheder til fødende?

Svaret er nej. I juni 2021 blev borgerforslaget 'Bedre fødsler - forslag om indførelse af rettigheder til fødende' vedtaget i Folketinget af Socialdemokratiet, SF, Radikale Venstre, Enhedslisten, Venstre, Alternativet, Kristendemokraterne, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige.

Kun ét ud af de seks krav til rettigheder i borgerforslaget er blevet indfriet - og det endda kun delvist. I kan læse en gennemgang af fødselsaftalen versus borgerforslaget her.

de kære politikere har ikke leveret på det, de selv har vedtaget.

Vi arbejder videre efter sommerferien - og i forbindelse med et kommende valg - på at få politikerne til at leve op til deres løfter.

Læs aftalen her.

Læs om vores reaktion på aftalen i interview hos Femina her og på vores Facebook-side her. Du kan også finde en overskuelig oversigt over aftalens konkrete indhold her.