Du er her:min barsel»Artikler»Fødsel»mentaltræning | min barsel

Fødslen kan være en stressende begivenhed for forældrene, både før, under og efter fødslen. Men det er ikke kun fysisk forberedelse, der er vigtigt - mental forberedelse er lige så vigtig. Jordemødre i Danmark har taget emnet op og argumenterer for, at mental træning bør være en fast del af fødselsforberedelse.


I en artikel i Jordemoderforeningens tidsskrift, argumenterer jordemødre for, at mental træning kan hjælpe forældrene med at håndtere fødslens fysiske og emotionelle udfordringer i imponerende grad. Det kan også hjælpe forældrene med at føle sig mere forberedt og i kontrol under fødslen.

Jordemødrene fremhæver vigtigheden af at arbejde med forventninger, frygt og usikkerhed, som kan være en del af fødselsforberedelsen. De anbefaler forskellige metoder som yoga, meditation, mindfulness og kognitiv terapi, som kan hjælpe med at reducere stress og øge følelsen af velvære.

Et eksempel på dette er det norske pilotprojekt, der blev initieret af mentaltræner Birgit Semundseth og jordemoder Tonje Wessel Rummelhoff under titlen "En god fødsel". Projektet gennemførte et pilotstudie med 80 gravide, hvor deltagerne fik adgang til mentaltræning inden fødslen. Resultaterne viste, at 95% af gravide meldte tilbage om, at de havde haft en god fødselsoplevelse.

Dette er et imponerende resultat, der viser at mentaltræning kan være en effektiv metode til at hjælpe gravide kvinder med at forberede sig mentalt på fødslen og håndtere de fysiske og emotionelle udfordringer der kan opstå under fødslen.

Den norske jordemoder Tonje Wessel Rummelhoff fortæller, at mange at de gravide syntes, fødselsmentaltræningen var mærkelig i starten.

Mentaltræning er mere udbredt i mange andre brancher, måske især inden for sport. Men ifølge dden norske jordemoder skulle ikke mange gange til, før de gravide også havde indarbejdet det som en vane.

 - De sagde, at de til sidst så frem til at gå i seng med lydfilen i øret, og at de mærkede, hvor godt de slappede af. De beskrev også, at de tog Birgits stemme fra mentaltræningen med sig under fødslen.

 - Vi oplever, at når kvinderne har trænet mentalt i forvejen, så ved de, hvordan de skal arbejde med deres krop, når veerne starter. Så kan det være nok, at fx jordemoderen eller partneren undervejs kan minde dem om at slappe af i kæbe, håndled og bækken. Inden for mentaltræning taler vi om at skabe hukommelsesspor i hjernen, før hændelser har fundet sted.

Jordemødrene understreger også vigtigheden af at involvere fædre i fødselsforberedelsen, da dette kan hjælpe fædrene med at føle sig mere forberedt og involveret i fødslen.

 

Læs også: Mand for en fødsel


Vigtigheden af fødselsforberedende kurser

En anden metode, som jordemødrene anbefaler, er fødselsforberedende kurser, hvor forældrene kan lære om fødslens fysiske processer, smertelindring og fødselsplanlægning.

Disse kurser kan også hjælpe forældrene med at udvikle kommunikationsstrategier og forstå hvilken rolle sundhedspersonalet spiller under fødslen.

Jordemødrene påpeger også, at mental træning ikke kun er vigtigt for forældrene, men også for det nyfødte barn. Forskning har vist, at stress og angst hos mor kan påvirke barnets trivsel og udvikling. Derfor kan mental træning hjælpe med at skabe en positiv fødselsoplevelse for både mor og barn.

Jordemødrene opfordrer til, at mental træning bør være en integreret del af fødselsforberedelsen og at det bør være en mulighed for alle forældre, ikke kun dem, der har mulighed for at betale for det.

Jordemoderforeningen arbejder for at sikre, at det offentlige sundhedsvæsen tilbyder tilgængelige og økonomisk overkommelige mentale træningsmuligheder for forældre.Kilde: https://jordemoderforeningen.dk/tidsskriftsartikel/mentaltraening-som-foedselsforberedelse/

Udgivet i FØDSEL
tirsdag, 23 januar 2018 00:00

Tanker skaber livet for dig og dit barn

Et gammelt kinesisk ordsprog siger: ”Pas på dine tanker for de skaber dit liv”. Siden 2009 har jeg undervist gravide i, at det ikke kun er vores liv tanker skaber, men at tanker også kan skabe den fødselsoplevelse mor og barn kan få. Det er helt enkelt; er der frygtsomme tanker eller en utryg stemning under en fødsel, så opfatter din hjerne det som fare og din krop går i kamp, flugt eller frys forsvar. 
 
I den tilstand kan du ikke føde naturligt. Alle de hormoner som skal sætte din fantastiske og intelligente krop i stand til at føde virker ikke i kamp, flugt eller frys tilstanden. En ellers naturlig fødsel går derfor meget nemt hen bliver til en medicinsk fødsel.
 
Hvad det kan føre med sig af ubehag har du måske selv prøvet eller hørt om. Det er skruen uden ende, negative fødselsoplevelser skaber ny bekymring/frygt, som så skaber nye negative oplevelser og historier om fødsler.
 
Hvornår har du f.eks. sidst hørt en fortælle om en fantastisk fødselsoplevelse?
 
Medierne laver udsendelser der hedder ”Hjælp jeg skal føde” i stedet for ”Hurra jeg skal føde”.
 
Bekymring og angst sælger desværre bedre end positive historier. 
 
Lad mig lige slå fast; jeg er ikke imod medicinske fødsler. Heldigvis står der særdeles veluddannede jordmødre og fødselslæger klar, når naturen kræver en hjælpende hånd.
 
Det er blot blevet en tendens, at de fortæller dig om alt det de kan gøre for dig hvis (og det er næsten blevet en overbevisning om når) der går noget galt. Herved er de med til at sprede unødig bekymring og frygt, som du bevidst og ikke mindst ubevidst opfatter.
 
I stedet burde de fortælle dig hvor fantastisk og intelligent en krop du har, og at den er designet til at føde. 
 
De burde undervise dig i at bringe dig selv hen i ro/hvile systemet, for i den tilstand, ro/hvile, hjælper du og understøtter du nemlig kroppens naturlige fødselshormoner og processer, med naturlige fødsler som resultat. 
 
De burde undervise dig i, at arbejde med dine bekymrings og frygt tanker, hvis du har nogle.
 

De burde undervise dig i positive tanker og deres psykologi og ikke mindst evne til at skabe naturlige fødsler og alt andet positivt i livet. Dette burde de gøre før, under og om nødvendig efter fødslen. 

 

Fødselsmentaltræning og barnets grundtone

Der er flere grunde til at du burde undervises i fødselsmentaltræning.
 
Dine tanker skaber ikke kun dit liv og din fødsel, den sidste nye viden peger også på at tanker er med til at skabe den ”grund tone” den ”grund melodi” den ”grund substans” dit barn fødes med.
 
Det er almindelig opfattelse, at dit ufødte barns sundhed kun har noget at gøre med om du tager de rette vitaminer og mineraler, om du spiser sundt og dyrker motion. Resten sørger generne for. Men den nyste forskning viser, at dit barn reagere på andet end den fysiske ernæringssituation.
 
Jo mere forskerne finder ud af, jo mere må de sande, at dit fosters nervesystem opfatter mere, af forskellige kanaler og tidligere i tilblivelsen, end først antaget. "Dit foster er ikke et simpelt væsen, men en kompliceret og tidsløs lille skabning med uventet dybe tanker" skriver David Chamberlain bl.a. i sin bog The Mind of Your Newborn Baby. 
 
Vi ved alle, at det du indtager, indtager dit ufødte barn også, uden filter gennem navlestrengen.
 
Det betyder også at den brede vifte af informations molekyler, som f.eks. kemiske stoffer, de hormoner og vækstfaktorer, der påvirker og kontrollere dit følelsesmæssige og fysiske helbred, også påvirker dit ufødte barn.
 
Dit barn optager f.eks. kortisol og andre stresshormoner som du producerer, hvis du er bekymret eller angst.
 
Omvendt så optager og bader dit barn også i de kemiske stoffer og hormoner som du producere når du er forelsket i dit ufødte barn, din kæreste eller mand - ja, når du er forelsket i livet (mindre kan også gøre det).
 
Det betyder ikke, at du ikke må have bekymrede/angste tanker eller negative tanker under din graviditet – det kan ingen mennesker (gravide eller ej) sige sig fri for.
 
Det betyder først noget, hvis det bliver grundstemningen i dit graviditets forløb, fordi dit barn i dets udvikling inde i din mave er i samme stemning og fødes med den grundstemning, helt ned på et cellulært plan.
 
Det er derfor du efter min mening og erfaring skal tilbydes en positiv orienteret fødselsforberedelse, og hvis din bekymring eller angst er sedimenteret (fastlåst), så bør der tages hånd om det af den terapeutiske vej. 

Mindful Birth metoden 

Fødselshypnose, eller det jeg kalder Mindful Birth har alle de elementer, der skal til. Vi arbejder ud fra den model der hedder fear – tension – pain modellen, eller på dansk: frygt skaber spænding og spænding skaber smerte (smerte skaber mere frygt, som skaber mere spænding o.s.v.) og resultatet er, at du bevidst og ubevidst er i dit kamp, flugt eller frys system. 
 
Undervisning i selvhypnose med positive bekræftelser, vejrtrækning, selv bearbejdelse af frygt tanker og fysiske beroligende teknikker, forandre bekymring og angst.
 
Samtidig har hypnose og bevidst brug af vejrtrækning den sidegevinst, at det får dig til at slappe af med mindre spænding som resultat.
 
Men andre ord så bryder Mindful birth fear – tension – pain modellen, ikke bare på en af faktorene men to – fear og pain. Faktisk så arbejder vi også med den sidste – Pain – via hypnosen. For med hypnose kan du nemlig ændre din smerteopfattelse.
 
Alle redskaber som, når de bruges bevidst, naturligt bringer dig i ro/hvile systemet.
 
Dette er ikke en ny viden, men en glemt viden, som der ikke undervises i mere på jordemoderstudiet eller andre steder. En helt logisk og naturlig viden, som stille og rolig er blevet skubbet til side af et fokus på alt det, der måske kan gå galt ved fødsler.
 
Og så er vi tilbage til der hvor jeg startede: ”Pas på dine tanker for de skaber dit liv” (og påvirker dit barns) eller med andre ord ”Det du fokusere på bliver din virkelighed”.
 
Så hvorfor ikke lukke dine øjne et øjeblik og koncentrere dig om din rolige vejrtrækning, ind: 1234 og ud: 12345678 og tænke:
 
 • Jeg slipper al frygt og bekymring, imens jeg forbereder mig til fødslen af ​​mit barn.
 • Jeg er afslappet og glad for, at mit barn endelig kommer til mig.
 • Jeg er fokuseret på en blød, nem og tryg fødsel.
 • Jeg stoler på min krop for, den ved hvad den gør.
 • Mit sind er afslappet, min krop er afslappet.
 • Jeg har tillid til, at jeg kan føle mig tryg, jeg føler mig tryg.
 • Mine muskler arbejder i fuldstændig harmoni for at gøre fødslen lettere.
 • Jeg føler en naturlig lindring kan strømme gennem min krop.
 • Jeg slapper af imens mit barn og jeg bevæger os hurtigt, nemt og trygt gennem hvert trin i fødslen.
 • Min livmoderhals åbner sig udad, og giver mit barn plads til at glide ned fødselskanalen.
 • Jeg er helt slappet og overgiver min fødsel til naturen.
 • Jeg ser mit barn kommer nemt og blødt ud af min livmoder.
 • Mit barns fødsel vil være let, fordi jeg er så afslappet.
 • Jeg trækker vejret på den rigtige måde og fjerner alle spændinger.

En naturlig, rolig og fredfyldt fødsel er muligt…

Læs også: En mindful hjemmefødsel

 

Udgivet i FØDSEL