Du er her:min barsel»Nyheder»jordemoderforeningen | min barsel

Jordemødre er en vigtig del af det offentlige sundhedsvæsen, og det er afgørende at sikre, at de har attraktive arbejdsvilkår for at kunne levere den bedst mulige pleje til gravide kvinder og deres børn. Jordemoderforeningen i Danmark har nu lanceret et politisk udspil, der sigter mod at forbedre arbejdsvilkårene og karrieremulighederne for jordemødre i det offentlige sundhedsvæsen.

Udspillet, "Skab attraktive arbejdspladser for jordemødre i det offentlige sundhedsvæsen", er en kampagne, der sigter mod at forbedre arbejdsvilkårene og karrieremulighederne for jordemødre i det offentlige sundhedsvæsen.

I udspillet argumenterer Jordemoderforeningen for, at jordemødre er en vigtig del af det offentlige sundhedsvæsen, og at det er vigtigt at sikre, at de har attraktive arbejdsvilkår for at kunne levere den bedst mulige pleje til gravide kvinder og deres børn. De peger på, at der i øjeblikket er mangel på jordemødre i det offentlige sundhedsvæsen, og at dette kan føre til overbelastning og dårligere kvalitet i plejen.

Jordemoderforeningen fremsætter flere konkrete krav i udspillet, herunder flere midler til rekruttering og fastholdelse af jordemødre, bedre arbejdstidsregler og flere muligheder for faglig udvikling og karriereudvikling. Foreningen kalder på regeringen og kommunerne til at handle nu for at sikre, at der er tilstrækkeligt med kvalificerede jordemødre til at levere en højkvalitetspleje til gravide kvinder og deres børn.

Jordemoderforeningen argumenterer for, at dette er vigtigt for at imødekomme den aktuelle mangel på jordemødre og for at sikre, at det offentlige sundhedsvæsen kan levere den bedst mulige pleje.

Kilde: https://jordemoderforeningen.dk/2022/10/11/skab-attraktive-arbejdspladser-for-jordemoedre-i-det-offentlige-sundhedsvaesen/

Udgivet i NYHEDER

Den nye Landsdækkende Undersøgelse af Patienttilfredshed(LUP) blandt fødende for 2020, viser, at 85 procent af de fødende er meget tilfredse og omkring seks ud af syv fødende kvinder er i høj- eller i meget høj grad tilfredse med deres fødselsforløb. 


Den nye Landsdækkende Undersøgelse af Patienttilfredshed blandt fødende(LUP) viser, at trods massiv kritik af forholdene på landets fødeafdelinger de seneste år, er hovedparten af alle fødende meget tilfredse med det forløb, de har i svangreomsorgen.

Undersøgelsen viser, at ca. seks ud af syv fødende i høj eller i meget høj grad er tilfredse med deres fødselsforløb. Omvendt viser undersøgelsen så også, at 15 procent er utilfredse. 

- Undersøgelsen viser blandt andet, at der er stor tilfredshed med, at jordemødrene er til stede under fødslen, når de fødende har brug for det, siger næstformand i Danske Regioner, Ulla Astman.  

- Det flotte overordnede resultat af målingen kan overraske set i lyset af den seneste kritik i medierne, samtidig med, at vi står midt i en ekstraordinær situation med COVID-19, hvor blandt andet fødselsforberedelse har været digital.

Til de negative resultater, hvor de fødende ikke har været tilfredse, og hvordan man fremadrettet kan rette op på forholdene svarer Ulla Astmand:
-  Vi kan fx. hjælpe med bedre fødselsforberedelse og mere støtte til amningen lige efter fødslen.

Næstformanden henviser til, at løsningsforslag og forbedringer, skal ske, som hidtil, i et samarbejde mellem Danske Regioner, chefjordemødre og overlæger, samt andre fagfolk på svangreområdet.

Se hele hele undersøgelse LUP2020: LUP Fødende 2020 (pdf)

Kilde: Danske Regioner LUP 2020 

Udgivet i NYHEDER

244 flere jordemødre til landets fødeafdelinger. Det er, hvad der ifølge Det Konservative Folkeparti skal til for at give svangreomsorgen et tiltrængt løft. Det Konservative Folkeparti mener, at de ekstra jordemødre skal ansættes i 2022. De er ikke alene om at mene, at der skal et løft til området. 

Står det til Det Konservative Folkeparti, bør der ske et markant løft af fødeafdelingerne på de danske hospitaler. Ifølge partiet bør der ansættes 244 ekstra jordemødre på de danske fødeafdelinger i 2022.

Det konservative Folkeparti er ikke det eneste parti der ønsker et løft på svangreområdet: Venstre og Socialdemokraterne har eksempelvis udtalt, at de mener, at der skal et løft til hele svangreomsorgen, Enhedslisten har lavet et forslag om minimumsrettigheder for gravide og fødende, mens SF vil have svangreomsorgen som første prioritet på dagsordenen ved økonomiforhandlingerne. 

Der er således forslag fra mange partier, der fokuserer på rettigheder til familierne, men det, som de Konservative gør anderledes er ifølge Jormoderforeningens formand Lis Munk, at gå en lidt anden vej, fordi de kigger på hvordan man med bedre jordemodernormeringer, kan sikre en god svangeromsorg.

Jordemoderforeningens formand kalder det et skridt i den rigtige retning, men selv om politikerne lige nu strømmer over med løsningsforslag, minder Lis Munk om, at der ikke findes noget 'quick fix', der kan løse de mangeårige problemer på de danske fødegange. 

- Vi er stadig ikke i mål - det kræver et folketingsflertal. Vi fortsætter arbejdet for bedre arbejdsforhold for jordemødre, lyder det fra formanden.

Kilde: DR.dk: Presset på regeringen vokser: Endnu et parti kræver et løft

Udgivet i NYHEDER

Tidligere på ugen udsendte Danske Regioner en pressemeddelse med resultaterne fra den Landsdækkende Undersøgelse af Patienttilfredshed(LUP) for 2020, som viste, at 85 procent af de adspurgte kvinder havde oplevet en høj eller meget høj grad af tilfredshed med fødselsforløbet. Nu stiller formanden for Jordemoderforeningen skarpt på de resterende 15 procent af de adspurgte. 


Alt i mens Danske Regioner i deres nye Landsdækkende Undersøgelse af Patienttilfredshed(LUP) konkluderer, at 85 procent af de adspurgte kvinder i høj eller i meget høj grad var tilfredse med fødselsforløbet, påpeger landsformand for Jordemoderforeningen Lis Munk, at der er plads til forbedringer. Forbedringerne bør især være i tiden før- og efter fødslen, mener formanden.

85 procent af de fødende kvinder er overordnet tilfredse med deres fødselsforløb, hvilket betyder at 15 procent af de fødende har et mindre- eller direkte utilfredsstillende fødselsforløb.

 - Det er en tilbagevendende problematik ved de her undersøgelser; at der generelt scores højt omkring fødsler, men at forberedelsen til fødslen og amningen halter bagud, siger Lis Munk, og fortsætter:

 - 22 procent af de adspurgte oplever, at de efter fødslen ikke taler med personalet i det omfang, de ellers har behov for. Ligeledes oplever flere, at hjælpen og forberedelsen til amningen er mangelfuld. For mange kræver amningen meget arbejde. Det kan der være mange forskellige årsager til, men de har brug for hjælp. Og det er ikke altid tilgængeligt, fordi der er for travlt. Det er noget, som der er behov for at gøre noget ved, siger hun.

Lis Munk mener, at undersøgelsens resultat afspejler, at perioden før- og efter fødslen er nedprioriteret.

 - 43 procent af kvinderne oplevede, at de slet ikke eller i ringe grad var forberedt på amningen. Og 26 procent mener ikke, at den tilbudte fødselsforberedelse har givet dem den nødvendige forberedelse. I Jordemoderforeningen mener vi, at der skal betydeligt mere fokus på de områder, der ikke lige handler om selve fødslen. 

Lis Munk mener, at det er Danske Regioners ansvar at give jordemødrene bedre forudsætninger for at give en tilstrækkelig svangreomsorg. Og det kræver flere penge fra Christiansborg. Vi har nogle chefjordemødre, som planlægger godt med de ressourcer, de har. Men de er ikke tilstrækkelige, siger hun.

Næstformand i Danske Regioner Ulla Astman (S) er helt enig i, at der skal mere fokus på fødselsforberedelse og støtte til amningen efter fødslen, men hun mener dog ikke, at flere ressourcer nødvendigvis er løsningen:

 - Man er altid hurtig til at råbe efter flere ressourcer. Jeg tror, at vi skal kigge på, hvordan arbejdet bliver tilrettelagt på barselsafsnittet og fødegangen, lyder det fra Ulla Astman fra Danske Regioner. 

 
Udgivet i NYHEDER

Jordemoderforeningen har lavet 7 konkrete bud på hvorledes der kan komme en styrket kvalitet i svangreomsorgen. 

I dag er dagen, hvor Sundhedsminister Magnus Heunicke skal i samråd om de udfordringer der er i svangreomsorgen. Hos Jordemoderforeningen håber de, at ministeren udover at svare på spørgsmål fra SF og Enhedslisten også vil komme med et bud på, hvad der skal til for at sikre bedre vilkår for såvel fødende som for jordemødre.

I dag er også dagen, hvor Jordemoderforeningen præsenterer deres bud på, hvordan man ved hjælp af 7 konkrete forslag, netop får styrket kvaliteten i svangreomsorgen igennem bedre vilkår for jordemødre og fødende. Udspillet beskriver de vigtigste fakta om jordemødres arbejde, samt hvilke primære udfordringer der er for svangreomsorgen og jordemødrenes arbejde. 

De 7 bud til forbedringer på fødselsområdet indeholder 4 bæredygtige løsninger, der giver trygge fødsler samt 3 løsninger der styrker fastholdelse af jordemødre på fødegangen.

Bæredygtige løsninger, der giver trygge fødsler:

1. Højere kvalitet i graviditets,- fødsels- og barselsforløb ved at styrke fødselsforberedelse og styrke hjælpen til familiedannelse og amning.
2. Flere jordemødre på fødegangen, så der er tid til det faglige arbejde fra start til slut. Alle fødende har ret til en jordemoder, også under spidsbelastninger.
3. Mere kontinuitet både før, under og efter fødslen, hvor det er muligt at se den samme jordemoder i hele graviditets-og fødselsforløbet.
4. Bedre struktur ved at sikre en opdeling i mindre enheder med søjleadskillelse og med mindre ledelse spænd.


Løsninger der styrker fastholdelse af jordemødre på fødegangen: 

1. Bedre arbejdstilrettelæggelse ved at vagtarbejdet fordeles på flere jordemødre og belastningen spredes ud, samt at jordemødre får mere medindflydelse på vagtplanlægning.
2. Flere udviklingsmuligheder for jordemødre med fokus på kompetenceudvikling, efteruddannelse og mulighed for specialisering så de kan fastholdes gennem hele arbejdslivet.

3. Bedre løn og pension med et lønniveau, der afspejler jordemødres ansvar, kompetencer og værdi for samfundet, og dertil en bedre pensionsdækning.

Du kan læse hele udspillet her: Styrket kvalitet i svangreomsorgen
Udgivet i NYHEDER
 

Lis Munk er genvalgt som formand for Jordemoderforeningen for de næste fire år. Hun er formand i en tid med mange vigtige punkter på dagsordenen, hvor vi står overfor et løft på mange fronter. Der skal især arbejdes for kvaliteten af forholdene på fødegangene både i forhold til de fødende kvinders oplevelse, og i forhold til jordemødrenes oplevelse af deres arbejdsforhold, lønforhold mv.  


Lis Munk, der er genvalgt som formand for Jordemoderforeningen har været formand siden 1. september 2019, hvor hun overtog posten efter tidligere formand for Jordemoderforeningen Lillian Bondo, der gik af mellem to valgperioder og efter hele 18 år. Lis står overfor fire nye betydningsfulde år, hvor der er fuld smæk på opgaver at løfte. 
- Jeg er glad og stolt over at skulle fortsætte det arbejde, som vi har sat i gang, siger Lis Munk til Jordemoderforeningen, og fortsætter: 

- De seneste måneder har der været vigtige dagsordener som kvalitet, arbejdsmiljø og vilkår samt kampen for ligeløn, som vi har arbejdet med. Det fortsætter vi med, og samtidig tager vi fat på at gøre vores politiske strategi, som kongressen vedtog i efteråret 2020, til virkelighed. Der er et arbejde, jeg glæder mig ekstra meget til, fordi det kommer til at involvere mange jordemødre og i sidste ende giver det løft til jordemødrene, vi håber. 

Lis Munk er uddannet jordemoder i 1991 og har en Master i Health Informatics.

Hun har arbejdet på flere fødesteder på Sjælland, i Jylland og været ansat som udviklingsjordemoder på Hvidovre Hospital. Lis Munk har tidligere været ansat i Jordemoderforeningen som udviklingskonsulent samt som sekretariatschef og siden som jordemoderfaglig konsulent i den svenske paraplyorganisation for blandt andre jordemødre.

Foto: Claus Boesen
Kilde: Jordemoderforeningen: Lis Munk er genvalgt som formand af Jordemoderforeningen
 
 
Udgivet i NYHEDER

Foreningen Forældre og Fødsel ser gerne at vordende og nybagte forældre kommer med deres stemme i forhold til den gode fødsel, når der skal kigges på vilkårene for de fødende.

Forleden var der åbent samråd med sundheds- og ældreminister Sophie Løhde (V) hvor der var fokus på de fødendes vilkår. Ministeren skulle give en afklaring på, om vilkårene for de fødende matcher Sundhedsstyrelsens anbefalinger og om tilbuddene kan klare endnu mere travlhed på fødegangene som det forventes under sommerens babyboom.

Ved samrådet henviste ministeren til Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) – Fødende 2015, der vidner om, at de fødende generelt er tilfredse med fødselsforløbet.

Men både Jordemoderforeningen og Forældre og Fødsel mener, at tallene fra LUP - Fødende 2015, er misvisende fordi tallene kan være et resultat af, at kvinderne når de besvarer spørgeskemaet et par måneder efter fødslen, har lagt fødslen godt og grundigt bag sig og nu sidder med deres lille vidunder i armene, samt, at kvinderne ikke selv er bevidste om, om fødselsforløbet var præget af for lidt viden hos dem selv, for stor usikkerhed, for meget travlhed hos personalet, for lidt rådgivning i forhold til ammestart m.v. Samtidig med, opleves det som normen, at der laves indgreb under fødslen, det vil sige; kvinden ved ikke, at det kan være anderledes.

LUP fødende 2015 dokumenterer, at forældre generelt er usikre på ernæringen, når de udskrives fra hospitalet. 

Forældre og Fødsel som er representant for de fødende og som var tilhørere ved samrådet, savnede forældrenes stemme i debatten. De skriver på deres facebookprofil: "Efter dagens samråd må vi erkende, at forældrenes stemme i denne debat var savnet. Jordemoderforeningen gør et fantastisk stykke arbejde, men vi, som forældre, må stå sammen med dem - for det er også os, det handler om"

Og de fortsætter i artiklen Forældre og Fødsels kommentar til dagens samråd med sundhedsministeren: "..Det er os, de fødende kvinder, det handler om. ..For det er os, der skal ligge krop til det, der lige nu må kunne betegnes, som mildest talt uhensigtsmæssige forhold. Det er os, der risikerer at skulle overflyttes midt i en fødsel, og i yderste konsekvens måske ud på en 40 minutternes taxatur, med veer, som vi kunne læse for nyligt i Politiken. Det er os, der risikerer at stå med en fødsel, der går i stå på grund af stress fordi hormonbalancen forstyrres ved overflytningen. Det er os, der derfor risikerer ve-drop, uønskede epiduralblokader og kejsersnit, som en direkte konsekvens af den manglende ro og tryghed under ve-arbejdet. Og det er os der skal bære på fødselsoplevelsen resten af livet."

Der er ingen tvivl om, at sundhedspersonalet på fødestederne gør mere end deres ypperste med de ressourcer, de har til rådighed, for at give de fødende de bedst mulige forhold. Men Forældre og Fødsel mener, at det er alarmerende, at det personale, der skal passe på de fødende i en sårbar situation, er presset ud i forhold, der er så kritiske at arbejdstilsynet påtaler det.

Ansvarsfordelingen

Regionerne hævder, at de mangler 1,5 mia, før de kan leve op til kravene på sundhedsområdet.

I samrådets debat om ansvarsfordeling påpegede Susanne Eilersen (DF) ifølge Forældre og Fødsel, at regionernes selvbestemmelse udvasker gennemsigtigheden og ligheden i tilbud til de fødende. Det skyldes, at der kan være store regionale forskelle på brugen af blandt andet Kendt Jordemoderordning, brugen af fødselsklinikker og hjemmefødselsordninger mv.

Derfor mener Forældre og Fødsel også, at debatten om økonomiske bevillinger og de øremærkede midler er helt central. 

Læs også: Fødende kvinders vilkår - åbent samråd

 

Udgivet i NYHEDER