Du er her:min barsel»Artikler»Samfund»enlig forsørgerydelse | min barsel

Vi kan alle opleve forandringer i livssituationen indimellem. Næsten halvdelen af alle danske ægteskaber ender i skilsmisse og mange forældre står tilbage i følelsesmæssig og økonomisk kaos. Mange forældre får tvillinger og det er selvfølgelig dobbelt op på glæden, men også på ressourcerne, herunder økonomien. Så hvordan er det nu med de der tilskud? Læs mere her i vores korte guide.

Når beslutninger om bolig, økonomi og evt. børnefordeling skal træffes i forbindelse med en skilsmisse, kan det være uoverskueligt at finde ud af, hvor meget du egentlig har at leve for. De helt basale ting om fx børnebidrag, børnetilskud, børnecheck og børneydelser er derfor værd at holde dig opdateret om – for reglerne ændres ofte. Her er en status over offentlige tilskud til børnefamilier anno 2024.

 
 

 

Børne- og ungeydelse

Børne- og ungeydelse: Også kaldet børnecheck eller børnepenge.
Børn (0-14 år) år der er bosat i Danmark modtager ydelsen forud og kvartalsvis.

Første gang du får børne- og ungeydelse er i kvartalet efter, du er blevet forælder. 

Pengene går automatisk ind på din NEM-konto og er til rådighed den:

20. januar
20. april
20. juli
20. oktober

 
 

Eksempel: Hvis du bliver forælder den 31. marts, vil du få børneydelsen udbetalt første gang den 20. april. Hvis du derimod føder den 1. april, vil du få ydelsen udbetalt første gang den 20. juli.
 

Født i perioden          Udbetales første gang

1. jan. til 31. mar.          20. apr.
1. apr. til 30. juni           20. juli
1. juli til 30. sep.            20. okt.
1. okt. til 31. dec.          20. jan.

Pengene går ved delt forældreskab til den forælder, hvor barnet har folkeregisteradresse. 


Børne- ungeydelses beløbet for 2024:

Du får udbetalt børne- og ungeydelse for hver af dine børn. Hvor meget du får, kommer an på barnets alder.
0-2 år:  4.746 pr. kvartal (hele beløbet)
3-6 år:  3.756 pr. kvartal (hele beløbet)
7-14 år: 2.955 pr. kvartal (hele beløbet)
15-17 år 985 pr. kvartal (hele beløbet)

Men børne- og ungeydelsens størrelse kommer også an på din indkomst.
Hvis dit og/eller din eventuelle ægtefælles topskattegrundlag er over 852.600 kr. (2024), vil beløbet blive sat forholdsmæssigt ned.

 

Midlertidigt tilskud

Der er indført et nyt midlertidigt skattefrit børnetilskud til børnefamilier med børn under 15 år, hvor en eller begge forældre er berørt af kontanthjælpsloftet og/eller integrationsydelsen. Lovforslaget trådte i kraft 1. januar 2020.

Det midlertidige børnetilskud udgør ca. 700 kroner pr. barn pr. måned for forældre på de laveste ydelser, 600 kroner pr. barn af enlige pr. måned og 550 kroner pr. barn pr. måned for de øvrige i målgruppen.

Derudover får enlige forsørgere et supplerende tilskud på 650 kroner månedligt uafhængigt af antallet af børn. Tilskuddet gives til børn i alderen 0-14 år. Det vil fx betyde, at en enlig mor på kontanthjælp med to børn i alderen 0-14 år vil kunne få op til 1.850 kroner ekstra skattefrit om måneden.

Tilskuddet er sat sådan sammen, at man ikke kan få mere i ydelse, end man har mistet som følge af indførelsen af kontanthjælpsloftet eller integrationsydelsen.

Se mere her: https://www.borger.dk/familie-og-boern/Familieydelser-oversigt/midlertidigt-boernetilskud


Børnetilskud

Der findes børnetilskud fra det offentlige, som du kan søge alt efter din situation.
Hvis du opfylder kravene til at være enlig forsørger, tvillingemor eller andre specifikke situationer (se mere på Borger.dk, link nederst i artiklen), så kan du søge om både et ordinært og et ekstra børnetilskud fra det offentlige.
Tilskuddene søges samtidig og er skattefrie. De udbetales kvartalsvis samme datoer som børneydelsen.


Børnetilskuds-beløb 2024

Børnestilskuddet bliver udbetalt:  20. januar, 20. april, 20. juli og 20. oktober. 

Børnetilskud pr. barn 1.558 kr. pr. kvartal
Ekstra børnetilskud: 1.068 kr. halvårligt

Du kan få udbetalt ét børnetilskud pr. barn, som du forsørger og ét ekstra børnetilskud, uanset hvor mange børn du har boende. Begge tilskud er skattefrie.
Du kan få udbetalt børnetilskud, til og med det kvartal hvor barnet fylder 18 år. 

Læs mere her: https://www.borger.dk/familie-og-boern/Familieydelser-oversigt/boernetilskud


 
 

 

Børnebidrag

Hvis du skal skilles fra barnets anden forælder, kan I træffe aftale om et beløb, som den ene forælder giver til den anden hver måned som økonomisk hjælp. 

Aftalen skal være skriftlig og er bindende. Hvis I ikke kan blive enige, kan Familieretshuset fastsætte et beløb for jer. Familieretshuset beregner det ud fra faste takster, hvorimod I selv frit kan fastsætte et andet beløb, hvis I kan blive enige. Grundbeløbet er ca. 14.000 kr. pr år, og giveren kan trække det fra i skat.


Fødselsbidrag 

Hvis I som forældre ikke bor sammen ved fødslen, har du som mor mulighed for at få den anden forælder til at dække dele af dine udgifter ved fødslen. Fødselsbidraget er et engangsbeløb på 861 kr. (2024).

Du og barnets anden forælder kan selv lave en aftale om et fødselsbidrag. I behøver ikke at inddrage Familieretshuset i aftalen. Hvis I ikke kan blive enige, kan du søge om fødselsbidrag hos Familieretshuset.


Barselsbidrag

Hvis du ikke længere er sammen med barnets anden forælder forud for fødslen, kan I selv lave en aftale om et bidrag til moren omkring fødslen. Det er optimalt at lave en skriftlig aftale.

Normalt udbetales bidraget i tre måneder - to måneder før og en måned efter fødslen. Normalbidraget er på 1.499 kr. pr. måned (2024).
Når I selv laver en aftale, behøver I ikke at involvere Familieretshuset i aftalen.

Hvis I ikke kan blive enige, kan du søge om bidrag til dit underhold omkring fødslen i Familieretshuset.

 

Børnetilskud ved flerbørnsfødsel

Børnetilskud ved flerbørnsfødsel dækker nogle af de udgifter der er ved at have flerlinger.
Hvis dine børn er født samtidig (tvillinger, trillinger osv,) og de bor sammen, udbetales børnetilskuddet automatisk på din nem-konto.

Du kan også få tilskuddet, hvis du har adopteret flerlinger og:
  • dine børn er under syv år
  • du har fast bopæl i Danmark
  • dine børn opholder sig i Danmark
  • dine børn – eller den af forældrene, som har forældremyndigheden – har dansk statsborgerskab
  • børnene ikke bliver forsørget af det offentlige, fx. er anbragt i en plejefamilie eller på en institution


Beløb ved flerlinger 2024

Du kan få et tilskud på 2.425 kr. pr. kvartal (2023) for hvert barn, ud over det første barn.

Hvis du fx har tvillinger, kan du få tilskud for den ene tvilling. Ved trillinger kan du få tilskud for to af trillingerne, osv.

Tilskuddet er skattefrit. Du får også den sædvanlige børne- og ungeydelse.

 
 
 

Fripladstilskud

Hvis du/I har en lav indkomst, så kan I ansøge om fripladstilskud. Det er en nedsættelse af eller fritagelse fra betalingen af børneinstitutionsplads. Hvis I er skilt, går tilskuddet til den forælder, hvor barnet har folkeregisteradresse.


Alt i alt er der udsigt til stor økonomisk hjælp, hvis I har en lav indkomst, hvis I er blevet skilt, eller hvis du/I har en ekstraordinær livssituation.

Læs mere på Borger.dk: Familieydelser/oversigt

Husk at du altid kan få gratis råd, støtte og vejledning hos Mødrehjælpen, hvis du ikke kan overskue din situation.

Det gælder for både mænd og kvinder. Læs mere her

  

Udgivet i SAMFUND