Du er her:min barsel»Artikler»Sundhed»alkohol | min barsel

Et nyt studie fra Danmark viser, at mindst 200 børn hvert år fødes af kvinder, der har indtaget store mængder alkohol under graviditeten, og at disse børn har en øget risiko for mere end 100 forskellige sygdomme eller tilstande. Studiet understreger vigtigheden af at øge forståelsen for denne gruppe kvinder og identificere skader tidligt.

Ny forskning viser, at mindst 200 børn i Danmark hvert år fødes af kvinder, der har indtaget store mængder alkohol under graviditeten, og at disse børn har en øget risiko for mere end 100 forskellige sygdomme eller tilstande. Studiet, der er publiceret i tidsskriftet The Lancet Public Health, er det hidtil største af sin art og omfatter data fra over en million fødsler i Danmark, hvoraf en del af kvinderne har haft et alkoholforbrug, der har krævet behandling, og som er blevet registreret af hospitalet.

Studiet konkluderer, at kraftigt alkoholeksponerede børn er i øget risiko for mere end 100 forskellige sygdomme eller tilstande som for tidlig fødsel, astma eller forsinket udvikling. Desuden var børnedødeligheden over dobbelt så høj blandt alkoholeksponerede børn sammenlignet med børn født af ikke-alkoholeksponerede mødre.

"Man har tidligere godt vidst, at der har været en sammenhæng mellem alkoholindtag under graviditeten og eksempelvis epilepsi eller for tidlig fødsel hos børnene, men vi har for første gang dokumenteret, hvor høj risikoen faktisk er for denne gruppe kvinder," fortæller Marcella Broccia, der er forsker ved Aalborg Universitetshospital og førsteforfatter på det nye studie.

Studiet kan dog ikke bruges til at sige noget mere generelt om alkoholindtag i graviditeten for børnene, vurderer Janne Tolstrup, professor på Statens Institut for Folkesundhed, der ikke har været involveret i studiet, men som har læst det for Videnskab.dk. "De kvinder, studiet sætter lys på, udgør en meget lille del af det samlede antal gravide danske kvinder," fortæller Janne Tolstrup og fortsætter: "De befinder sig i en ydergruppe, og andre ting kan også have spillet ind i årsagen til de bivirkninger, som børnene har. Det kunne være rygning eller andet."

Studiet kan dog være med til at gøre os klogere på en gruppe, som vi ikke ved meget om, da de ikke har været med i mange andre tidligere undersøgelser. "Denne type studier, hvor man eksempelvis kigger på alkohol og graviditet, kræver et vist overskud fra de deltagende," fortsætter Janne Tolstrup. "Overskud, der nok ikke er til stede i den gruppe kvinder, der her bliver undersøgt. Derfor kan dette studie være med til at udvide vores viden om dem."

Forskerne håber, at studiets resultater vil øge forståelsen for den lille gruppe af kvinder, som har drukket store mængder alkohol under graviditeten, og at det vil bidrage til at identificere skader, der har rod i alkohol under graviditeten, tidligere end hidtil set.

Kilde: Berlingske: Over 100 sygdomme koblet med et højt alkoholindtag

Udgivet i NYHEDER

Planlægger du en graviditet? Så bør du ifølge nye anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen allerede droppe din indtagelse af alkohol og andre rusmidler. Sundhedsstyrelsen, har lavet et nyt matriale til praktiserende læger med de nye indskærpelser i håb om, at lægerne i større omfang vil formidle rådet videre til kvinder der går med tanker om at blive gravide.

Undersøgelser viser, at kun hen mod halvdelen af alle praktiserende læger taler om alkohol og andre rusmidler i forbindelse med en graviditetssamtale. 

Ifølge Sundhedsstyrelsen sker det for omkring 40 procent af alle gravide, at de har drukket mens de har været gravide, men ikke vidste det endnu. Undersøgelsen viser også, at kvinderne har drukket 5 genstande eller mere ad gangen, op til flere gange, inden de blev klar over at de var gravide. 

Kvinderne bliver ofte bekymrede og kede af at finde ud af, at de har drukket mens de har været gravide, for desværre er der ingen der kender den nedre grænse for, hvor lidt alkohol der skal til for at skade. 

Hos Jordemoderforeningen får de mange henvendelser fra de gravide der er bekymrede, og kede af det, fordi de har drukket, inden de vidste, de var gravide.

Ved at rådgive kvinderne om, at droppe alhohol og andre rusmidler, kan man skåne kvinderne fra den bekymring, siger formand for Jordemoderforeningen Lillian Bondo til Jyllandsposten. 

Formanden pointerer dog, at der normalvis er tale om en sund graviditet, selv hvis kvinden har drukket en smule alkohol tidligt i graviditeten.

Kilde: Jyllandsposten: Styrelse: Kvinder bør kvitte alkohol før de bliver gravide

 

Udgivet i NYHEDER
tirsdag, 21 august 2012 00:00

Alkohol har langtids-konsekvenser

Et barn kan risikere at få kroniske skader, hvis moderen drikker alkohol under graviditeten, viser en ny norsk undersøgelse.

Endnu en undersøgelse peger på alkoholens langtidsvirkende og skadelige konsekvenser.

Hvis moderen har drukket under graviditeten eller taget hårde stoffer, kan dette påvirke barnet udvikling helt op i teenagealderen.

Undersøgelsen er den første af sin art i Skandinavien, hvor man har fulgt børn af forældre der drak da de var gravide. Børnene har man fulgt til de var helt op til teenageårene.

Tests viste, at de pågældende teenagers begavelse og sociale evner var væsentligt ringere end deres klassekammeraters.

Teenagerne, som altså var udsat for alkohol i fosterstadiet, ligger signifikant lavere med hensyn til især intelligens og opmærksomhed, men der er også en større hyppighed af angst og hyperaktivitet.

Mødrenes alkoholforbrug har varieret fra få genstande om ugen til et regulært misbrug.

Kilde: Kristligt dagblad via Videnskab.dk: Gravides alkoholforbrug kan skade børnene resten af livet 

 

 

Udgivet i NYHEDER
onsdag, 20 juni 2012 00:00

Alkohol skader

I ugens løb har man kunne læse  avis-overskrifter om ny forskning der frikender alkohol under graviditeten med overskrifter som "Lidt alkohol under graviditeten skader ikke barnet".

Forskningen, der ligger til grund for de opsigtsvækkende overskrifter er et studie fra Aarhus Universitet der har fulgt en kohorte på godt 1600 kvinder og ikke fundet nogen forskel i intelligens og udvikling på deres idag 5 årige børn.  

Men Professor Anne-Marie Nybo Andersen fra Københavns Universitet er meget  ærgelig over pressemeddelelsens overskrift fordi den kan få kvinder til at tro at alkohol under graviditeten er helt uskadeligt. 

Anne-Marie Nybo Andersen har selv fulgt selvsamme kohorte, men hendes fokus var et andet: Hun undersøgte effekterne hos fostre når den gravide drikker moderate mængder alkohol. Resultaterne viste, at risikoen for spontan abort øges med hele 50 procent, hvis den gravide drak bare to genstande om ugen, og at risikoen for at få en spontan abort fordobledes ved et indtag på fire genstande om ugen.

Professor Anne-Marie Nybo Andersen mener, at udtalelserne til medierne er alvorlige, og sammenligner det med oplysninger om forskningsresultater der fortæller at chokolade er sundt, uden at oplyse at det også er usundt.

 

Udgivet i NYHEDER
mandag, 08 juni 2020 13:57

Alkohol under graviditet

Sundhedsstyrelsen har  valgt at skærpe anbefalingen om alkohol og graviditet, både før og under graviditeten. 

Alkohol påvirker din evne til at blive gravid i væsentlig grad.

 

Drikker du blot  mellem 1-5 genstande i ugerne inden ægløsning, nedsætter du din frugtbarhed med mindst 1/3, set i forhold til en kvinde, der ikke drikker alkohol.

De fleste kvinder har drukket sig berusede, inden de har vidst, at de var gravide. Men forsøger du at blive gravid, bør du helt konsekvent undlade alkohol.

 
 


Selv små mængder kan give varige skader

Man ved i dag, at selv meget små mængder alkoholkoncentration i fosterets blod, kan give alvorlige skader.

Drikker du alkohol omkring undfangelsestidspunket, kan det medføre spontan abort og dødfødsel. Alkoholindtagelse i perioden fra omkring tredje til ottende uge efter undfangelsen, hvor organerne anlægges, kan medføre misdannelser. 

Desuden er der risiko for tidlig fødsel, væksthæmning, ADHD og allergiske sygdomme.

 
 

 

Udgivet i SUNDHED