Min Barsel

Spørg jordemoderen, barselsregler, aktikler, graviditetskalender og meget mere
Du er her:min barsel»Artikler»Samfund»Stressede jordemødre bryder sammen i gråd

Stressede jordemødre bryder sammen i gråd

Skrevet af 

De drøner rundt for at nå rundt om alle de fødende, og der er ikke tid til at følge de korrekte procedurer i løbet af en vagt. Jordenmødrene er nedslidte og stressede. Arbejdstilsynet har været på besøg på Odense Universitetshospital, og det var ikke et kønt syn, der mødte dem, fortæller rapporten.

På en fødegang er det umuligt at forudse, hvor mange fødende, der kommer ind i løbet af en jordemodervagt. Fødsler er uforudsigelige, og der er hverken tegn i sol eller måne på, om 10 eller 100 kvinder går i fødsel lige om lidt. Det er arbejdsvilkårene for jordemødre, at der er et element af uforudsigelighed, og sådan har det altid været. Det ligger i fødegangens DNA, fortæller Chefjordemoder på Odense Universitetshospital, Anette Frederiksen.

Men interviews med de ansatte på fødegangen samt interviews med arbejdsmiljørepræsentanter og ledelse, som Arbejdstilsynet har udført i forbindelse med deres vurdering af afdelingen, fortæller om voldsomt pressede medarbejdere, der oplever at græde af udmattelse og utilstrækkelighed. Når de opgaver, der skal løses, alle er af så afgørende betydning for de fødende og ikke mindst for de spæde små børn, er det meget frustrerende at måtte droppe nogle opgaver for at nå at udføre andre.

Der er mange mere medicinske og mekaniske opgaver, som af hensyn til sikkerheden og sundheden for mor og barn skal udføres af jordemødrene i tiden op til, under og efter fødslen. Men en af hovedopgaverne for denne faggruppe er at skabe tryghed. Det er en af de vigtigste elementer i en god og sikker fødsel. Og når der er for travlt til at skabe tryghed, resulterer det i flere komplikationer, ligesom det slider voldsomt på jordemødrene selv. Derfor begræder tillidsrepræsentanten på afdelingen, Lene Møller Andersen, at jordemødrene fx ikke har tid til at tage ordentligt imod de fødende, der kommer ind.

16 timers vagt i galop, 7-8 timer uden at få noget at spise, og krav om at skulle dække to fødestuer på samme tid er almindelig, men meget hård kost for jordemødrene. Det kan naturligvis ikke undgås, at det mærkes blandt de fødende, at afdelingen er så presset. Fx når amningen ikke at blive checket, udskrivningssamtaler bliver mangelfulde, stuerne er ikke fyldt ordentligt op med nyt udstyr mellem fødslerne med risiko for farlige situationer på grund af manglende remedier.

Chefjordemoder Anette Frederiksen bekræfter travlheden blandt sine ansatte og fortæller, at der allerede er sat ting i gang, der skal lette arbejdspresset. Men at der er travlt i perioder på en fødegang, det er noget, man som jordemoder må leve med.

Kilde: TV2Fyn: Grædende jordemødre: Stress på fødegangen i Odense 

En gruppe jordemødre lavede sidste år en kampagne for at sætte fokus på de farlige situationer, der opstår som følge af besparelserne på arbejdstimer på fødegangene

Se også I jordenmødrenes sko 

 

Skrevet af HERUNDER FINDER DU DIN PRIVATE JORDEMODER, DIN DOULA, DIN SCANNINGSKLINIK M.M. - UANSET HVOR DU BOR I DANMARK.

PRIVAT JORDEMODER
DOULA
GRAVIDITETSSCANNING
FØDSELSFORBEREDELSE
EFTER FØDSEL