Min Barsel

Spørg jordemoderen, barselsregler, aktikler, graviditetskalender og meget mere
Du er her:min barsel»Nyheder»Systemet modarbejder forældre til handicappede børn
torsdag, 04 august 2011

Systemet modarbejder forældre til handicappede børn

Skrevet af 

Forældre til svært handicappede børn oplever, at det sociale system bliver en modspiller i stedet for en medspiller. Det viser en flereårig undersøgelse hvor man har fulgt en halv snes familier som har et svært handicappet barn.

Et flerårigt studie, hvor man har fulgt familier med svært handicappede børn, viser, at systemet behandler familierne vidt forskelligt. Det betyder at visse familier ikke får hvad de har krav på, selvom de har de samme forudsætninger som andre familier i samme situation, som får bevilget hjælp og støtte.  

Den hjælp som familierne efterlyser, er hjælp til helt grundlæggende ting som tilskud til at gå hjemme hos barnet, træning, hjælp til at få tilpasset hjemmet i forhold til f.eks en kørestol, aflastning og weekendophold til barnet. Altså helt basale ting som de ifølge Anette Graungaard, som står bag undersøgelsen, er i deres fulde ret til at få. Anette Graungaard er praktiserende læge og forsker ved Afdelingen for Almen Medicin ved Københavns Universitet.

Herudover oplevede forældrene som tidligere nævnt, stor forskel i sagsbehandlingen fra den ene sagsbehandler til den anden og også kommunerne imellem. Anette Graungaard konkluderer, at mødet med det sociale system øger forældrenes usikkerhed på fremtiden, mindsker muligheden for kontrol over eget liv og øger forældrenes identitetskrise med øget stress til følge.