Du er her:min barsel»Nyheder»Systematisk screening af gravide reducerer vold i hjemmet
mandag, 08 april 2024

Systematisk screening af gravide reducerer vold i hjemmet

Skrevet af 

Gennem projektet "Sammen uden vold - Gravide" bliver jordemødre på Amager og Hvidovre Hospital uddannet til at screene for voldsomme konflikter og vold, samt til at tage samtalen om parrets konflikter. Evalueringen viser, at den systematiske screening af gravide har en positiv effekt. 

Vold i nære relationer er et udbredt problem i Danmark, hvor forskning viser, at hver sjette barn oplever vold i hjemmet.

Under graviditet og efter fødslen er der en øget risiko for, at partnervold opstår eller eskalerer, hvilket kan have alvorlige konsekvenser for det ufødte barn.

Ved at screene for partnervold allerede under graviditeten forsøger "Sammen uden vold – Gravide" at nedbringe dette tal, og en evaluering af projektet viser lovende resultater.

Sisse Kammann, vicechefjordemoder på Amager og Hvidovre Hospital, udtaler:
”Det har været meget meningsfuldt for os at fokusere på vold. Vi kan nu se, hvor mange par der har brug for vores faglige hjælp som jordemødre og sundhedspersonale. Vi kan se, at vi gør en forskel for dem og deres ufødte barn.”


Resultater og effekter: Nedgang i konfliktniveau og voldshandlinger

Par, der deltager i konflikthåndteringsgrupper i Familieambulatoriet, oplever generelt en nedgang i deres konfliktniveau.

Andelen af par, der oplever fysisk vold, er faldet fra 18 % til 3 %, og psykisk vold er faldet fra 35 % til 18 %.

De fleste par angiver, at indsatsen har haft en positiv effekt på deres forældrekompetencer og tilknytning til deres barn.

Projektet er udviklet i samarbejde med jordemødrene og fokuserer på at etablere nye procedurer og arbejdsgange for at sikre, at både jordemødre og familier kender deres handlemuligheder.

Kilde: Maryfonden: https://www.maryfonden.dk/screening-for-partnervold-blandt-gravide-virker/