Du er her:min barsel»Nyheder»tilskud | min barsel

D-vitaminmangel er udbredt i Danmark. Dels på grund af vores ofte D-vitamin fattige kost og dels på grund af, at vi her i norden ikke udsættes for tilstrækkeligt med sollys.

Vi ved idag, at D-vitamin har stor betydning for, hvor stærke kroppens knogler er, men en større undersøgelse tyder på, at D-vitamin mangel også har en væsentlig indflydelse på sygdomme i graviditeten, for tidlig fødsel og allergi og infektioner hos småbørn.

Undersøgelsen er en del af projektet Odense Børnekohorte, hvor forskere følger 2.500 gravide og deres børn i 18 år.

Sundhedsstyrelsens anbefalinger omkring D-vitamin tilskud under graviditeten ligger i dag på 10 mikrogram D-vitamin hver dag, men det er tilsyneladende ikke nok til også at dække D-vitaminbehovet hos fostret.

Undersøgelsen fra Odense Universitetshospital, hvor man har målt D-vitamin i blodet fra navlestrengene på 2.500 nyfødte, viser nemlig, at over halvdelen af alle nyfødte spædbørn ligger under det anbefalede niveau for D-vitamin.

Overlæge Henrik Thybo Christesen, som står bag undersøgelsen, er overrasket over resultatet og vil gerne i dialog med myndighederne omkring, at gravide skal anbefales at tage endnu mere D-vitamin end i dag.

Samtidigt påpeger han, at der selvfølgelig også er en gruppe, der slet ikke følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger om at tage D-vitamin som kosttilskud, som heller ikke får dækket behovet gennem solys og D-vitamin-rig kost. Læs mere om D-vitamin-rig kost og tilskud her

Du kan læse om studiet på dette link.

Udgivet i NYHEDER
fredag, 09 november 2012 00:00

Børn af singlemødre snydes for tilskud

Singlemødre, som har taget et valg om at få et barn, uden der er en far indblandet, - enten ved adoption eller ved hjælp af kunstig befrugtning, kan ikke modtage det særlige børnetilskud. Der er tale om diskrimination, mener foreningen Adoption og Samfund. 

I Danmark stilles børn af enlige mødre, der har valgt at blive kunstigt befrugtet eller valgt at adoptere, økonomisk ringere, end børn der er blevet til ved en ukendt far. Det er nemlig sådan i Danmark anno 2012, at singlemødre ikke kan modtage ”det særlige børnetilskud” på kr. 14.736 (2012) årligt. 

Mister et barn derimod sin far eller mor har det ret til et særligt børnetilskud. Adoption og Samfund mener, at der er tale om diskriminiation og at alle børn uanset deres herkomst og deres historie, bør ligestilles og få det særlige børnetilskud, hvis det kun har en forsørger.

Det står i regeringsgrundlaget at regeringen vil indføre ligestilling omkring "det særlige børnetilskud", men det er ikke sket med finansloven for i år.

Er du singlemor til et donorbarn bør du tjekke op med din kommune hvilke børneydelser dit barn har ret til fordi der i øjeblikket er forskel på, hvilke ydelser du kan få afhængig af, hvordan dit barn er undfanget.

Læs også: Penge til forældre: Børnebidrag, enlig forsørgerydelse, børneydelse

 

Udgivet i NYHEDER

Forældre til svært handicappede børn oplever, at det sociale system bliver en modspiller i stedet for en medspiller. Det viser en flereårig undersøgelse hvor man har fulgt en halv snes familier som har et svært handicappet barn.

Et flerårigt studie, hvor man har fulgt familier med svært handicappede børn, viser, at systemet behandler familierne vidt forskelligt. Det betyder at visse familier ikke får hvad de har krav på, selvom de har de samme forudsætninger som andre familier i samme situation, som får bevilget hjælp og støtte.  

Den hjælp som familierne efterlyser, er hjælp til helt grundlæggende ting som tilskud til at gå hjemme hos barnet, træning, hjælp til at få tilpasset hjemmet i forhold til f.eks en kørestol, aflastning og weekendophold til barnet. Altså helt basale ting som de ifølge Anette Graungaard, som står bag undersøgelsen, er i deres fulde ret til at få. Anette Graungaard er praktiserende læge og forsker ved Afdelingen for Almen Medicin ved Københavns Universitet.

Herudover oplevede forældrene som tidligere nævnt, stor forskel i sagsbehandlingen fra den ene sagsbehandler til den anden og også kommunerne imellem. Anette Graungaard konkluderer, at mødet med det sociale system øger forældrenes usikkerhed på fremtiden, mindsker muligheden for kontrol over eget liv og øger forældrenes identitetskrise med øget stress til følge.


Udgivet i NYHEDER