Du er her:min barsel»Artikler»Samfund»privat | min barsel

Den voldsomme kritik af forholdene i offentlige institutioner har sammen med de mange besparelser i de senere år medført, at private institutioner skyder op som aldrig før. Måske godt for børnene, men hvad med de ansatte?

Ugebrevet A4 bringer nyheden om, at Københavns Kommune fremover vil kræve, at de private institutioners ansatte har overenskomster, sådan at de ligestilles med ansatte i offentlige institutioner. Kravet om overenskomst, der kaldes en arbejdsklausul, er et resultat af en stigende tendens til, at ansatte i private institutioner arbejder for lavere løn og under ringere vilkår mht fx pension end ansatte med overenskomster.

Overenskomster med fagforeningerne betyder, at ansatte kan garanteres ens arbejdsforhold.

Alle offentlige institutioner har overenskomster, så deres ansatte ikke selv forhandler om løn og arbejdsforhold. Men ofte har de private institutioner altså fravalgt overenskomster, og det er dermed op til de ansatte selv at få forhandlet fx en ordentlig løn på plads. Og det sker på trods af, at de private institutioner modtager samme tilskud fra kommunen pr barn, som de offentlige institutioner gør. Disse penge går altså til at forbedre økonomien i de private institutioner på andre fronter end lige den, der handler om de ansattes arbejdsforhold.

Og det er ikke i orden, mener altså Københavns Kommune, som fremover vil kræve overenskomster af de private institutioner. Kravet har samlet flertal udenom kommunens Børne- og Ungdomsborgmester Pia Allerslev (V), som ikke mener, at det er politikernes sag at blande sig i forhandlingerne mellem arbejdsgiver og arbejdstager.

Udgivet i SAMFUND
fredag, 21 august 2020 08:43

Private doulaer udvikler sig til en trend

Private fødselshjælpere, de såkaldte doulaer, er populære i Danmark som aldrig før. 

En graviditet er krævende for alle kvinder, der går igennem det. Den ni måneder lange graviditet, fødslen og den efterfølgende barselsperiode er alle perioder, hvor både den gravide og hendes partner kan have brug for tryghedsskabende omsorg og støtte. Og her kommer den såkaldte doula ind i billedet.

Doulaen er en form for hjælper og ledsager, der kan give den tryghed, som både førstegangsmoderen, men også en erfaren mor, kan have brug for både under og efter graviditeten.

Doulaen, som oftest er en kvinde, tilbyder vejledende samtaler under graviditeten, støtter og rådgiver under selve fødslen, samt giver tips og gode råd til efterfødslen og barslen.

Udgivet i NYHEDER
tirsdag, 07 februar 2012 00:00

Private dagplejere trues

De private dagplejere har grund til at frygte for deres job. FOA ønsker at lukke private dagplejeinstitutioner og S- SF pønser på, om de skal afskaffe det frie valg. 

Foreningen for Private Dagplejere på Fyn opfordrer politikerne til at bevare ordningen om frit valg.

"Det er vigtigt, at forældrene har valgmulighed, og for os handler det selvfølgelig også om, at vi gerne vil beholde vores job", udtaler formand for Foreningen for Private Dagplejere Marlene Nielsen.

Foreningen har sendt et brev til folketinget. I brevet gør de opmærksom på, at de private dagplejere er billigere end de kommunale. Som det er nu betaler kommunen nemlig ikke for tomme pladser i de private institutioner. Herudover udgør tilskuddet til en privat dagplejeplads kun 75 procent af det, en kommunal plads koster i drift. 
Udgivet i NYHEDER