Du er her:min barsel»Artikler»Samliv»Indrestyret forældreskab - En god forælder

Indrestyret forældreskab - En god forælder

Skrevet af 

At være forælder er en af de mest udfordrende og givende roller, man kan påtage sig. I bogen "Dit barn - dine beslutninger" tager Camilla Willumsen os med på en rejse gennem indrestyret forældreskab, hvor hun deler sine personlige erfaringer og refleksioner over, hvad det vil sige at være en god forælder.

Forfatter Camilla Willumsen udfordrer i sin bog Dit barn - dine beslutninger, forestillingen om den perfekte forælder og opfordrer os til at stoppe med at dømme os selv og hinanden. I stedet skal vi lære at lytte til vores indre stemme og handle i overensstemmelse med vores egne værdier og intuitioner, selv når det betyder at gå imod samfundets normer. Gennem hendes ærlige og inspirerende fortælling bliver vi mindet om, at kærlighed og selvrespekt er kernen i forældreskabet.

Uddrag fra bogen “Dit barn - dine beslutninger":

 

Indrestyret forældreskab

Du er den bedste forælder for dit barn

En god forælder. Hvad er det egentlig? Et ufejlbarligt overmenneske? En forælder, der ikke gennemgår kriser og udfordringer? En forælder, der aldrig opfører sig som et fjols? For sådan en forælder har jeg aldrig nogensinde mødt.

Vi må holde op med at dømme os selv og hinanden. At blive mor har for mig været én lang læring i at acceptere mig selv, min menneskelighed og alt det, der er svært for mig.


“Du er den bedste forælder for dit barn”
Camilla Willumsen


Det giver selvrespekt at gøre det alligevel

Det kan frustrere mig helt enormt, at det stykke arbejde, som forældre gør for at understøtte deres børns trivsel og sundhed, ikke bliver mødt med større anerkendelse fra samfundets side. 

For mig har det føltes underligt gang på gang at få ros og anerkendelse for ydre præstationer i mit liv, når jeg på det område, hvor jeg gjorde det største, og for mig mest betydningsfulde stykke arbejde, var usynlig “ude i samfundet”. 

Nu kan jeg retrospektivt se, at det har givet mig selvrespekt, at jeg fra starten af mit moderskab stod ved mig selv og traf en række beslutninger, som jeg vidste var afgørende for mine børns helbred og trivsel, på trods af at jeg ingen ydre anerkendelse fik for det. Denne form for indsats fortryder vi sjældent, i modsætning til de valg, vi træffer, fordi vi er bange for at sige fra eller at skille os ud fra mængden. 

Vi kan nemt blive hevet med på nogle præmisser i forældreskabet, der er både uværdige og usande for os. Hvor vi gør noget eller undlader at gøre noget i forhold til vores børn, selvom det giver os ondt i maven. Det kan da godt være, at de fleste andre også gør det, og det er såkaldt “normalt”. Men vi lever også i et samfund, der har normaliseret rigtig mange praksisser, der pænt sagt ikke er gode for os. 


“Nu kan jeg retrospektivt se, at det har givet mig selvrespekt, at jeg fra starten af mit moderskab stod ved mig selv og traf en række beslutninger, som jeg vidste var afgørende for mine børns helbred og trivsel, på trods af at jeg ingen ydre anerkendelse fik for det.” Camilla Willumsen 


Vi vil altid blive påvirket af både de synlige og de usynlige normer omkring os. Normer, som værdisætter forskellige handlinger. Når vi bliver bevidste om det, kan vi tage stilling til, om det er noget, vi ser en værdi i at videreføre, eller om vi synes, det er bedre at gøre noget andet. Vi kan holde op med at handle per automatik på de områder, hvor en forandring ville være at foretrække.Kærligheden er ikke konfliktsky

Det er min opgave at beskytte mine børn og passe på dem efter bedste evne. Det er ikke min opgave at opretholde samfundsskabte praksisser og kulturelle normer, som jeg oplever er ubevidste og ukærlige, udelukkende for ikke at skabe røre.

Når vi er sammen med andre, som hviler i deres integritet, kan vi mærke, hvor vi har forladt os selv. Og når vi hviler i vores integritet, kan andre mennesker mærke, hvor de har forladt sig selv. Og det kan fremprovokere svære følelser. Det er helt ok, selvom det kan føles ubehageligt. Kærlighed er ikke konfliktsky medløberi.

Kærlighed er at gøre det, man må gøre. Kærlighed er at sige det, man må sige, uden at dømme sig selv eller andre. Når vi gør det, vi må gøre, så overlever vi ikke bare. Så lever vi. Vi lever et liv, vi kan stå inde for. Et fuldt liv. Et helt liv. Det betyder selvfølgelig ikke, at livet bliver hverken nemt eller smertefrit af den grund, og slet ikke “Instagram-pænt”, for det er ikke livets natur. 


“Kærlighed er ikke konfliktsky medløberi. Kærlighed er at gøre det, man må gøre. Kærlighed er at sige det, man må sige, uden at dømme sig selv eller andre.” Camilla Willumsen


Det handler ikke om at leve op til ydre moralske dogmer. Eller ikke at begå fejl. Det handler heller ikke om at dyrke selvudvikling, fordi vi ikke tror, vi er gode nok, som vi er. 

Det handler om at mærke respekten for os selv og vores børn, så vi kan begynde at lytte til det, vores krop og indre stemme fortæller os.

 

OM FORFATTEREN
Camilla Willumsen udgav i 2023 bogen “Dit barn - dine beslutninger.

Camilla er uddannet lærer og cand.pæd. og har siden sin første fødsel i 2011 været optaget af præ- og perinatal psykologi, aware parenting og fødselskultur.

Hun samarbejder med helhedsorienterede fagfolk og inspirerer og støtter (kommende) forældre til at træffe bevidste valg og prioritere det, der er vigtigst. Camilla udbyder foredrag, undervisning og rådgivning. Hendes første barn er født på Rigshospitalet og hendes andet barn er født hjemme.

Camilla tilbyder helhedsorienteret rådgivning i indrestyret forældreskab. Se mere om Camilla Willumsen's rådgivning

Du kan booke en online helhedsorienteret rådgivning i indrestyret forældreskab med Camilla eller købe bogen her

 Camilla tilbyder helhedsorienteret rådgivning i indrestyret forældreskab. Se mere om Camilla Willumsen's rådgivning

Du kan booke en online helhedsorienteret rådgivning i indrestyret forældreskab med Camilla eller købe bogen her

Skrevet af HERUNDER FINDER DU DIN PRIVATE JORDEMODER, DIN DOULA, DIN SCANNINGSKLINIK M.M. - UANSET HVOR DU BOR I DANMARK.

PRIVAT JORDEMODER
DOULA
GRAVIDITETSSCANNING
ZONETERAPEUT
FØDSELSFORBEREDELSE
EFTER FØDSEL