Min Barsel

Spørg jordemoderen, barselsregler, aktikler, graviditetskalender og meget mere
Du er her:min barsel»Nyheder»Travlhed på neonatalafdelinger gør at ammehjælp nedprioriteres
mandag, 04 juli 2022

Travlhed på neonatalafdelinger gør at ammehjælp nedprioriteres

Skrevet af 
 
Landets neonatalafdelinger mærker også personalemangel og travlhed. Det betyder helt konkret, at ammehjælp nedprioriteres. 

For tidligt fødte har også, - og måske endda særlig - krav på en god ammestart. Faktisk er kvindekroppen så fantastisk indrettet, at modermælken tilpasses det for tidligt fødte barns behov og det er alment kendt, at modermælk generelt er fremmende for spædbørn- og babyers helbredstilstand. Ligesom den fysiske hud-til-hud kontakt der er mellem mor og barn er livsnødvendig for barnets sunde udvikling. Derfor er de på landets neonatalafdelinger også meget kede af, at de grundet travlhed og personalemangel bliver nødt til nedproiritere ammehjælpen til fordel for akutte arbejdsopgaver.

Jesper Padkær Petersen, som er overlæge på afdelingen for for tidligt fødte på Skejby universitetshospital, er ærgelig over, at det ikke længere er muligt at leve op til afdelingens eget mål om, at min. 70 % af de for tidligt fødte skal ammes. Aktuelt er andelen af for tidligt fødte børn der ammes helt nede på 40 %. Jesper Padkær Petersen mener, at det netop er afdelingens fornemste opgave at være der for forældre og deres nyfødte i denne svære opstartsfase, som det er når man bliver forældre til en for tidligt født. 

Ligesom der skal være ro og tryghed omkring en fødsel, for at moderen kan slappe af, så fødslen kan forløbe naturligt og uden medicinske indgreb, skal der ro og tryghed til en succesfuld ammeopstart.

- Hvis mor er et kaotisk sted i sit liv og er bekymret for sit barn, nytter det ikke, at omgivelserne også er fortravlede, og at der ikke er nogen faste personer med tid til hende.  Det er en evig sang fra alle dele af sundhedssektoren, men det er det også her. Man er nødt til at gøre det til et prioriteret mål, ellers kommer det ikke til at ske, siger Jesper Padkær Petersen.

Ragnhild Måstrup, som er forsker i amning af for tidligt fødte ved Rigshospitalet i København, er ligeledes ærgelig over, at det ikke lykkes neonatalafdelingerne at overholde succekriteriet om, at minimum 70% af de for tidligt fødte skal ammes.


- Vi ved, at det sker på grund af tidspres, men det er jo sørgeligt, hvis man ikke ammer, fordi man ikke fik den hjælp, man havde brug for, siger hun.

Der er i forvejen mange forhold, der gør, at det er vanskeligt at etablere amning, når man har et for tidligt født barn og manglende vejledning burde ikke være et af dem lyder det fra foreningen Forældre og Fødsel. De håber, at de igangværende finanslovsforhandlinger og forhandlinger om fødeområdet giver resultater, som forbedrer vilkårene i svangreomsorgen, både for personale, spædbørn og forældre. 


Vidste du, at Forældre og Fødsel giver gratis ammerådgivning?

Du kan også læse Amningens ABC, hvor de blandt andet har en artikel om amning af det præmature barn