Du er her:min barsel»Nyheder»pasning | min barsel
torsdag, 03 december 2020 08:03

Familievejleder: Pas godt på dagplejen

Antallet af dagplejere er halveret indenfor de sidste 8 år. Familievejleder og forfatter Lola Jensen råder kommunerne til at værne om de få dagplejere, der er tilbage. 

Børnemiljøerne i Danmark er ikke politisk topprioritet. Der spares og skæres ustandselig, og i medierne er der ofte historier om manglende omsorg og manglende tid i landets mange børneinstitutioner.

 

Men til trods for, at Danmark på verdensplan ligger helt i toppen af lande, der institutionaliserer børn både mht. til antal og alder (hvor ingen andre lande sender børn af sted i så ung en alder), så er det ikke et område, hvor kvaliteten nødvendigvis også er tilsvarende i top på verdensplan.

80% af alle børn i Danmark mellem 1 og 2 år er i daginstitution.

Der har i Danmark været tradition for, at forældre kunne vælge mellem vuggestue og dagpleje, når deres lille barn skal starte livet udenfor hjemmet. Men flere og flere dagplejetilbud forsvinder. Hvad dette skyldes, varierer fra kommune til kommune, men der er ofte tale om besparelser.

"Det er en skam, at dagplejen som alternativ til vuggestuen måske er på vej til at uddø. En dagpleje, hvor én fast voksen tager sig af 4-5 småbørn, er et dejligt og roligt tilbud i et privat hjem, som passer godt til børn, der ikke trives med forskellige voksne, mange skift og mange andre børn i større rammer", skriver Lola Jensen på sin facebookside. 

 
 

Tendensen til, at dagplejen som tilbud er på vej væk, får Lola Jensen til at opfordre kommunalpolitikerne og andre beslutningstagere til at sørge rigtig godt for de få, vi har tilbage. Forældre skal kunne vælge et alternativ til store vuggestuer med skiftende voksne, hvis de mener, at deres barn vil trives bedre i rolige rammer uden så meget gang i den.

Kilde: Information: Børn skal tidligere i gang med at  - vente

Lola Jensens facebookopslag

 
 


Udgivet i NYHEDER

Kommuner giver forældre større fleksibilitet med tilskud til pasning af egne børn, men betingelser og retningslinjer fastlægges individuelt. Undersøgelse afslører detaljerne bag den populære ordning.

Hver enkelt kommune har beføjelse til at fastsætte størrelsen af tilskuddet samt bestemme, hvilken aldersgruppe der kan få tilskud til at passe egne børn. Kommunalbestyrelsen kan vælge at tilbyde forældre et tilskud til at passe deres børn fra 24 uger op til skolestart i stedet for at tilbyde en plads i en daginstitution. Det er op til kommunalbestyrelsen at træffe beslutning om, hvorvidt de ønsker at tilbyde tilskud til pasning af egne børn.

Hvis kommunalbestyrelsen beslutter at tilbyde dette tilskud, kan de vælge at begrænse tilbuddet til en specifik aldersgruppe.

For at modtage tilskud til pasning af egne børn skal forældrene afstå fra at have deres barn optaget i en daginstitution i henhold til dagtilbudslovens §§ 19 og 21 eller modtage tilskud til privat pasning i henhold til dagtilbudslovens § 80.

Forældre, der ansøger om tilskud til pasning af eget barn, kan ikke modtage dette tilskud samtidig med at modtage offentlig overførselsindkomst eller have en arbejdsindtægt. Derudover er det en betingelse, at ansøgeren har opholdt sig i landet i mindst 7 ud af de seneste 8 år.


Læs også: Hjemmepasning i verdens mest institualiserede land

Kilde: https://www.uvm.dk/dagtilbud/typer-af-tilbud/pasning-af-egne-boern

 

Tilskud til pasning af egne børn kan gives for en periode på minimum 8 uger og maksimalt et år. Kommunalbestyrelsen har mulighed for at fastsætte længere minimumsperioder og kortere maksimumsperioder. Der kan højst udbetales tre tilskud til samme husstand.

Kommunalbestyrelsen kan kun tildele et tilskud pr. barn i en periode, der ligger inden for de fastsatte minimums- og maksimumsgrænser. Tilskuddet tildeles hvert barn for en periode, der er inden for de fastsatte tidsgrænser. Den samlede tilskudsperiode kan opdeles i to, men den må samlet set ikke overstige den maksimale periode. Hvis tilskudsperioden deles i to, kan perioden deles mellem barnets forældre, hvis begge forældre har ret til ydelser og opfylder betingelserne for at modtage tilskud til pasning af eget barn.

Det samlede tilskud pr. husstand må ikke overstige beløbet for maksimale dagpenge. Det er kommunalbestyrelsen i den pågældende kommune, der fastsætter tilskuddet til pasning af egne børn. Tilskuddet skal være ens for alle børn inden for samme aldersgruppe.

Kommunalbestyrelsen har generelt ansvar for at føre tilsyn med forholdene, hvorunder børn i kommunen lever.

Læs undersøgelsen: https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/publikationer/2018/nov/181112-kort-fortalt-tilskud-til-pasning-af-egne-boern-t.pdf


Udgivet i SAMLIV