Du er her:min barsel»Nyheder»fødegang | min barsel

Sundhedsstyrelsen ønsker ensrettede retningslinier til fødselsområdet, som skal gælde i alle landets regioner, når det kommer til Covid-19 hos de personer der skal bistå den fødende. Hidtil har det nemlig været sådan, at smittede partnere ikke kunne komme med til fødslen i en region, mens andre regioner har tilladt det. Men coronasmittede må som udgangspunkt gerne være med til fødslen, fastslår Bolette Søborg, enhedschef og overlæge i Sundhedsstyrelsen over for DR, som led i at de gerne vil have ensretning på området. 

Henvendelser fra fødende, har gjort Sundhedsstyrelsen er blevet opmærksom på, at regionerne har vidt forskellige måder at håndtere Covid-19 på fødegangene. F.eks. tillader Region Hovedstaden, Region Nordjylland og Region Syddanmark i øjeblikket ikke coronasmittede partnere at komme med til fødslen.

Derfor har en en ekspertgruppe i Sundhedsstyrelsen nu været med til at rådgive om ny retningslinjer, der skal give coronasmittede partnere/fødselshjælpere lov til at deltage i fødslen uanset hvilken region de bor i.

"Der var konsensus i ekspertgruppen om, at det er en særlig begivenhed at føde. Derfor er det væsentligt, at man som partner i videst mulige omfang får lov til at deltage", siger Bolette Søborg, der er enhedschef og overlæge i Sundhedsstyrelsen. Dog fastslår hun, at der kan være omstændigheder på det enkelte sygehus eller i en given region, der gør, at man bliver nødt til at undvige fra partneres mulighed for at deltage i fødslen. Undtagelserne er dog ikke specificeret i retningslinjerne.

Ifølge Bolette Søborg er de i forvejen vant til at have coronasmittede fødende på fødegangene og her tager sygehusene jo de forholdsregler, der skal til for at personalet ikke bliver smittet. Det er præcis de samme forholdsregler, der skal tages, uanset om det er partneren eller den fødende, der er smittet. 

De nye retningslinjer vil være gældende fra den kommende uge. 

Kilde: TV2: Coronasmittede partnere må gerne være med til fødslen
Udgivet i NYHEDER

Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg har kaldt minister Sophie Løhde (V) til åbent samråd om fødende kvinders vilkår. Det sker onsdag den 15. juni 2016 kl. 13.30 i Landstingssalen på Christiansborg

Sundheds- og ældreudvalget har bedt sundheds- og ældreminister Sophie Løhde (V) redegøre for fødende kvinders vilkår på landets fødeafdelinger.

Der kræves, at ministeren kommer med en prognosen for udviklingen i fødselstallet de kommende år samt en redegørelse for hvordan det sikres, at tilbuddet til fødende kvinder fremover lever op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger med de bevillinger, der er til rådighed på svangreområdet.

Samrådsspørgsmålene er stillet efter ønske fra Julie Skovsby (S).

Samrådet er åbent for alle, og tilmelding er nødvendigt da der begrænsede pladser.

Tilmelding skal ske senest kl. 11.00 tirsdag den 14. juni 2016. 

For tilmelding kontakt:

Hanne Schmidt
Kontorfuldmægtig
Telefon: 33 37 55 38
Hanne.Schmidt@ft.dk


Samrådet vil desuden blive optaget og vist live på Folketingets hjemmeside, hvor det også vil kunne findes efterfølgende. Samrådet vises desuden forskudt på Folketingets tv-kanal.

Kilde: Folketingets hjemmeside: 15-06-2016: Åbent samråd om fødende kvinders vilkår

 

Udgivet i NYHEDER

Formanden for Jordemoderforeningen, Lillian Bondo, kritiserer sundhedsøkonomerne for at opstille et helt misvisende regnestykke, når de argumenterer for, at der ikke er behov for flere jordemødre på fødegangene rundt om i landet. Der er ganske vist færre fødende og flere jordemødre i fastansættelser i dag, men det stigende antal arbejdsopgaver og langt flere komplicerede fødsels- og efterfødselsforløb kræver flere hænder, hvis vi skal undgå nedslidte jordemødre og traumatiske fødsler, siger Lillian Bondo til Altinget.

Det ser da ellers godt ud på papiret, at der i dag er flere jordemødre pr fødende, end der var for nogle år siden. De faldende fødselstal betyder, at regeringen ikke behøver at tilføre fødeafdelingerne flere penge, for der er jo ikke behov for det, når der er færre og færre kunder i butikken. Sådan er logikken hos de sundhedsøkonomer, der vejleder regeringen i fordelingen af de sparsomme ressourcer, der er øremærket til sundhedssektoren.

Men så enkelt er det bare ikke, siger Lillian Bondo. Det er helt misforstået, og det viser, hvor lidt viden om hverdagen på en fødegang, sundhedsøkonomerne har. Jordemødrene løber i dag hurtigere end nogensinde, selvom regnestykket med flere jordemødre og færre fødende ser simpelt ud.

Årsagerne til, at jordemødrene i den grad har brug for flere hænder og ressourcer i dag, er:

1: De udfører langt flere arbejdsopgaver i dag, end de gjorde tidligere. Både ved skriveborde med registrering og administration, men også med et øget antal indlæggelser af gravide, ultralydsundersøgelser og barselsarbejde. Dermed kan man ikke udregne en jordemoders arbejde ved blot at dividere med antallet af fødende – de bruger tid på mange andre ting.

Udgivet i NYHEDER

Aalborg Universitetshospital har som det første fødested i landet fået tilknyttet et vandrehjem for nybagte fædre. 

Beslutningen om vandrehjemmet er taget udfra, at der har manglet et tilbud, som kunne sikre at familien havde mulighed for at blive samme efter fødslen, i de tilfælde hvor mor og barn har brug for ekstra omsorg, feks. hvis der har været komplikationer under eller efter fødslen.

Har en kvinde eksempelvis født ved kejsersnit og er indlagt i flere dage, er det ærgeligt, at manden skal tage hjem, istedet for at være hos sit nyfødte barn, i sin familie, hvor han iøvrigt også kan støtte og aflaste. 

Løs også: Der kæmpes for Svendborg fødeafsnit

Aalborg Universitetshospital tilbyder stadig udslusning på barselshotellet, men det tilbud gælder kun førstegangsfødende og kun hvis der er tale om fødsler uden komplikationer.

Vandrehjemmet ligger tæt op af det sted hvor mor og barn befinder sig, og har indtil videre plads til fire overnattende fædre, som sover i et rum med mobile skillevægge mellem sig. 

Siden vandrehjemmet åbnede kort før jul, har alle senge været fuldt belagt. 

Udgivet i NYHEDER