Min Barsel

Spørg jordemoderen, barselsregler, aktikler, graviditetskalender og meget mere
Du er her:min barsel»Nyheder»Jordemoderformand: Sundhedsøkonomerne regner forkert
torsdag, 10 september 2015

Jordemoderformand: Sundhedsøkonomerne regner forkert

Skrevet af 

Formanden for Jordemoderforeningen, Lillian Bondo, kritiserer sundhedsøkonomerne for at opstille et helt misvisende regnestykke, når de argumenterer for, at der ikke er behov for flere jordemødre på fødegangene rundt om i landet. Der er ganske vist færre fødende og flere jordemødre i fastansættelser i dag, men det stigende antal arbejdsopgaver og langt flere komplicerede fødsels- og efterfødselsforløb kræver flere hænder, hvis vi skal undgå nedslidte jordemødre og traumatiske fødsler, siger Lillian Bondo til Altinget.

Det ser da ellers godt ud på papiret, at der i dag er flere jordemødre pr fødende, end der var for nogle år siden. De faldende fødselstal betyder, at regeringen ikke behøver at tilføre fødeafdelingerne flere penge, for der er jo ikke behov for det, når der er færre og færre kunder i butikken. Sådan er logikken hos de sundhedsøkonomer, der vejleder regeringen i fordelingen af de sparsomme ressourcer, der er øremærket til sundhedssektoren.

Men så enkelt er det bare ikke, siger Lillian Bondo. Det er helt misforstået, og det viser, hvor lidt viden om hverdagen på en fødegang, sundhedsøkonomerne har. Jordemødrene løber i dag hurtigere end nogensinde, selvom regnestykket med flere jordemødre og færre fødende ser simpelt ud.

Årsagerne til, at jordemødrene i den grad har brug for flere hænder og ressourcer i dag, er:

1: De udfører langt flere arbejdsopgaver i dag, end de gjorde tidligere. Både ved skriveborde med registrering og administration, men også med et øget antal indlæggelser af gravide, ultralydsundersøgelser og barselsarbejde. Dermed kan man ikke udregne en jordemoders arbejde ved blot at dividere med antallet af fødende – de bruger tid på mange andre ting.

2: Der er langt flere komplicerede barsels- og fødselsforløb i dag, langt flere får udført indgreb og langt flere har brug for indlæggelser. Det betyder større timeforbrug pr fødende end tidligere.

3: Mange af de faste stillinger, der er oprettet de senere år, er egentlig ikke ekstra – for de timer er blevet anvendt i mange år, man hentede dem bare hos vikarbureauer og andre hospitalsafdelinger for at kunne dække ind, når der var fravær, sygdom og spidsbelastninger på fødegangen. Den personaleudgift figurerede ikke før 2009. Det høje overarbejdsniveau faldt dermed, men timeforbruget forblev det samme – der arbejdes ikke færre jordemødretimer, der arbejdes flere.

4: Bange mødre og utrygge fødsler samt manglende ressourcer til forebyggende arbejde i løbet af graviditeten betyder en stor øget risiko for komplicerede fødsler og svære ammeforløb, som måske ender i flaskebørn, der ofte har problemer med ernæringen. Forebyggelser virker, og det kræver ressourer, som jordemødrene ikke har nu.

Lillian Bondo mener, at jordemødrenes arbejdssituation er uholdbar. De rammes af stress, de kan ikke udføre deres arbejde ordentligt og skabe de trygge rammer for fødende og deres familier, som er så nødvendige for mor og barns trivsel. Der er massivt overarbejde, og adskillelsen mellem privat-og arbejdsliv bliver for mange så flydende, at jordemødrene egentlig altid står til rådighed. Endelig er situationen på fødegangene så presset mange steder, at det medfører betydelige risici for de fødende.

Finansloven prioriteringer af midlerne til jordemødrene skal ske på et oplyst grundlag, og der må sundhedsøkonomerne altså gøre deres research ordentligt – det er en ommer, skriver Lillian Bondo.

Kilde: Altinget.dk: Jordemoderforeningen: Pas på de misvisende fødselstal