Du er her:min barsel»Artikler»Samliv»farfundament | min barsel
fredag, 15 juli 2022 19:52

Børn klarer sig godt - når de kan

Børn klarer sig godt, når de kan. Når de omvendt klarer sig mindre godt, i fx skolen, vil mange blive bekymrede og fordi det kan være så svært at rumme, at vores børn ikke trives, kan vi straks springe ud i redningsforsøgene.

Strategierne er mange. Nogle bliver belærende, skruer bissen på og siger:
”Nu må du tage dig sammen og høre ordentlig efter, så du får indhentet det forsømte”.

Andre forsøger at motivere:
”Du har da altid kunne finde ud af matematik, så det kan du selvfølgelig også nu. Du har et godt hoved. Brug det nu!”

Eller der lokkes lidt:
”Hvis du nu tager dig sammen og får bedre resultater her til sommerferien, så får du de Nike Air sko, du har talt om siden jul.”

Andre bliver optaget af at finder løsninger:
”Når du ikke kan få fat om det, så må du sidde hjemme og lave ekstraarbejde og vi sørger for, at der kommer en totur og hjælper dig”.

Straf er også en kendt vej at gå:
”Hvis du ikke kan prioritere skolen, kan jeg ikke lade dig spille Fortnite længere. Det går simpelthen ikke, at det hele går op i spil og leg”.

Bag alle strategierne ligger vores fortællinger om barnet på lur, som går i retningen af, at han er svær at motivere, doven, for skrøbelig, ikke tager livet alvorligt, ikke klarer presset og lignende. Problemet med fortællingerne er, at de retter linsen mod børnene og gør dem eneansvarlige for, at de ikke trives og har det godt.

Linsernes forbandelse er, at de ikke får nuancerne med og derfor vil vi med de hurtige konklusioner lukke ned for børnenes stemmer.

De vil naturligt føle sig defineret, bebrejdet og føle, at de får vores holdninger om, hvad der er rigtigt og forkert tvunget ned i halsen. Det vil give de fleste børn brækfornemmelse og de vil vise det ved at lukke af for os. Svare igen, blive frustreret, kede af det og nogle børn vil ignorere os, gøre sig hårde og give udtryk for, at de er upåvirket af vores straf og hårde facon. Sandheden er, at de græder usynlige tårer.

Det er en ond spiral og det vil aldrig løse problemet. Tværtimod. Forsøget på at løse problemet skaber nye og en større afstand imellem os.

Det er forståeligt, at vi kan komme hurtigt frem, når vores børn ikke trives, fordi vi ønsker at fjerne smerten og gøre ondt godt igen. Men for at forløse børns smerte, må vi gå ind i den sammen med dem og være åbne, lyttende og nysgerrige for at forstå, hvordan deres verden hænger sammen.

Det kræver, at vi kan lægge vores forudindtagethed til side for stund og leve os ind i, hvordan det må være at være dem. Herfra støtter vi børn i at undersøge, hvad der er spil i dem og de bliver på sigt fortrolige med at mærke efter og finde svar, der matcher det, de mærker på deres inderside.

Børn er kloge på sig selv og de ved oftest en del om, hvad de har brug for hjælp til. De kan have brug for vores vejledning og støtte, men for at vi kan få lov til det, er vi nødt til at lytte til dem, inddrage dem og være åbne for at finde fælles løsninger, som også er meningsfulde for børnene. Det er sådan, vi lærer børnene at lytte til sig selv, samarbejde og finde sunde løsninger på problemer.

På forløbet for fædre, Farfundamentet vil du høre mere om, hvordan du kan møde dit barn, så hun oplever, at du er på hendes hold og vil hende det bedste, når I står i de svære situationer.


Farfundamentet

Et forløb for fædre

Det kommer til at handle om, hvad du kan skrue på for at skabe mere af det, du længes efter i din familie. Og hvordan du kan tage et mere nærværende og tydeligt lederskab, der skaber en bedre kontakt mellem dig og dine børn.

I vores opvækst har vi fået en forældremodel, som vi ubevidst træder ind i og navigerer ud fra, når vi selv får børn. Det er helt naturligt, at det bliver en del af vores forældreprogrammering. Hvor skulle vi ellers have lært at være forældre?

Men mange forældre mærker i dag, at dét, de selv mødte og lærte om at være forældre i deres egen barndom og nu gentager, skaber afstand og et højt konfliktniveau i familien. De opdager, at de længes at kunne skabe en tættere kontakt til deres børn.

Selvom vi får læst op på nye veje at gå i forældreskabet, kan vi have svært ved at omsætte det i praksis og alt for hurtigt falder vi tilbage i de samme mønstre, som vi søgte væk fra.

Har du nogle gange følelsen af, at du skælder for meget ud, men ved ikke, hvad du skal sætte i stedet?

Har du til tider lyst til at flygte på arbejde eller blive længere, fordi du har svært ved at navigere i det kaos, som indimellem åbner sig i familien?

Længes du efter tid med venner, fordi følelserne i familien fylder for meget og er svære at være med?

Kommer du til at tvivle på dig selv, fordi du oplever, at det, du siger, slet ikke gør indtryk på dine børn?

Savner du også dine børn, og kan du samtidig have svært ved at være til stede, når du så er sammen med dem?

Det skyldes, at din programmering er lidt forældet, men det kan du heldigvis ændre på.

Jeg har tidligere lavet flere forløb for fædre og derigennem fået et bredt indblik i, hvad der er svært for mange fædre i dag. De erfaringer har jeg samlet i Farfundamentet, som skal støtte dig i at komme nærmere den udgave af dig selv, som du ønsker at være sammen med dit barn eller dine børn.

Farfundamentet vil opdatere dig og give dig en større forståelse for, hvordan du kan tage dig af dig selv, så det bliver lettere at stå i de situationer, som lige nu kan være frustrerende eller direkte ubehagelige. Den gode kontakt til dine børn starter med en god kontakt til dig selv og det stiller vi skarpt på.

Du vil også få en større indsigt i børns verden og forståelse for, hvordan du kan skabe mening ud af den adfærd, du lige nu kun kan se som meningsløs og frustrerende. Din nye viden vil støtte dig i at stå stærkere, så du kan blive den trygge klippe, dit barn kan læne sig ind i og finde tryghed i, så de står stærkt i livet. Du vil opleve, at det vil gøre familielivet nemmere.Farfundamentet giver dig:

Et forløb på 3 måneder med undervisning, støtte og coaching.
Et børnesyn, der bygger på tilknytnings- og emotionsteori.
Viden om, hvordan børn fungerer og hvorfor de reagerer, som de gør.
Redskaber, du straks kan anvende til fx at sætte grænser på en måde, der både tager hånd om dig og dit barn.
En gruppe af fædre, der kan inspirere dig og vise dig, at du ikke stå alene med dine udfordringer.
En gruppe, hvor det bliver helt naturligt at dele det, der kan være svært og herfra vil du opleve det svære kan antage en ny form, som er nemmere at håndtere.Efter forløbet kan du glæde dig over at have udviklet:

En stærkere og tættere relation til dit barn.
En større indre ro.
Et stærkt kompas at navigere efter.
En generel større følelse af sikkerhed og frihed.
Din egen indre familieekspert, som du kan ’konsultere’ – også når forløbet er slut.


Men er det nødvendigt at gøre sammen med andre fædre?

Kun, hvis du ønsker at optimere din proces. Det er nemlig lettere at blive kloge på sig selv sammen med andre, fordi du får langt mere viden og historier at blive inspireret af og gruppens indsigter vil understøtte dine.

Vi starter forløbet op den 1. november 2022

Hen over 3,5 måned mødes vi 6 gange, hvor jeg hver gang holder et oplæg i et let forståeligt sprog og med masser af eksempler, som du med sikkerhed kan spejle dig i. Og du vil hver gang få take aways, som du kan gå direkte hjem og gøre brug af inden for disse emner:

1. november: Grænser og magtkampe – hvordan bliver vi hørt uden at gå i kamp?
Hvorfor er nej et kærligt svar? Hvorfor er det vigtigt, at vi kan sætte vores grænser med respekt for os selv og andre? Hvad gør man, når man har lært at sige nej – bare for en sikkerhedsskyld eller når man ikke får sagt nej og har svært ved at mærke og udtrykke grænser?

15. november: Selvfølelse og selvtillid – hvad er forskellen? Og hvorfor er det vigtigt at kende til?
Selvfølelse er vores evne til at mærke os selv, hvad vi kan lide og ikke lide, og hvad vi vil og ikke vil, altså vores evne til at orientere os ud fra os selv. Selvtillid knytter sig til vores præstationer og altså vores tillid til, hvad vi er i stand til at gøre i givne situationer. Det handler om, hvordan du kan støtte dit barn i at stå stærk i sig selv og have tillid til egne evner.

29. november: Selvregulering – om at håndtere dig selv, så du kan forblive den, du ønsker at være
Når du ikke er blevet støttet i at stå i de svære følelser som barn, bliver det naturligt også udfordrende som voksen. Nervesystemet vil lettere blive overaktiveret og du kan opleve at overreagere eller trække dig i kontakten til dine børn. For at kunne blive i kontakten og reagere afstemt til situationen, skal du først og fremmest lære at tage hånd om dig selv.

13. december: Følelseshåndtering – om at støtte børnene i at lære at kende og regulere følelserne
Børn lærer at blive fortrolige med deres følelser ved at være sammen med voksne, der kan hjælpe dem med at være i følelserne og regulere dem. Den evne fødes vi ikke med. Det skal læres og er afgørende for at skabe et liv i balance.

10. januar: Børns konflikter – hvordan de kan styres og blive et potentiale til berigelse og udvikling
Ved at stille skarpt på børnenes konflikter vil vi kunne lære meget om, hvilke konfliktmønstre vi har bidraget til og hvad vi evt. skal ændre for at give dem en bedre model. Følelserne får ofte børn til at reagere enstrenget og unuanceret og de kan derfor have brug for, at vi kan facilitere deres konflikter, så de får mulighed for at gøre indtryk på hinanden. Det forudsætter, at vi kan bringe ro og tryghed ind i feltet, så de kan finde modet til at gå en ny vej sammen med os.

24. januar: Samtalens kunst – hvordan vi får skabt samtaler og større nærvær med børnene

For at bringe børnene frem i samtalen og få svar, der strækker sig udover ”Det kan jeg ikk’ huske”, ”Ikk’ lige nu!” eller ”Det ved jeg ikk’”, må vi bringe os selv ind i samtalen og gøre det til mere end et interview. Nærværet er mere end ord og fordybelse, det er en frekvens, vi kan stille ind på selv, når vi har travlt og skal holde flere bolde i lufte.


Som deltager i Farfundamentet får du:

6 møder af 3 timers varighed.
Worksheets til hvert modul med øvelser og spørgsmål til refleksion.
Mulighed for at blive coachet på det, der kan være udfordrende for dig i din familie. Hver gang.


De redskaber og indsigter, du får i dette forløb, gør dig bedre i stand til at:

Gøre indtryk på dine børn.
Skabe en tryg relation, så dine børn får lyst til at komme til dig, når de har trådt ved siden af og har brug for din hjælp.
Beskrive, hvad du gør anderledes end den opdragelse du selv fik og hvorfor det er betydningsfuldt.
At sige nej og sætte dine grænser på en måde, hvor du både tager hånd om dig selv og dine børn.
Oversætte dit barn, så deres bombastiske og unuancerede udtryk bliver meningsfulde for dig.
Reagere afstemt til situationen.
Skabe et større nærvær og en bedre kontakt til dit barn.
Have bedre samtaler med dit barn.


Farfundamentet er for fædre, der er:


Fædre til små børn
Fædre til teenagebørn
Fædre til et barn
Fædre i parforhold
Fædre i sammenbragte parforhold
Enlige fædre
Fædre, der venter barn nr. 1, 2, 3 …


Forløbet koster 3.500 kr.

Hvis du vil med på holdet så skriv til mikkel@mikkelhoerby.dk
Så sender jeg dig en faktura og når den er betalt, har du en plads på holdet.

Hvor?
Adressen er Wildersgade 55, 1408 København.

Hvad tid?

Vi mødes hver gang fra kl. 18-21.


Det siger fædre, der tidligere har deltaget på mine fædreforløb:


”Jeg har med stor glæde deltaget og suget indholdet fra sessionerne til mig, og jeg oplever en positiv udvikling i min måde at være far på overfor mine to døtre, men også en positiv udvikling i forholdet med min hustru.”
Peter, far til 2.

”Det har været et meget inspirerende forløb. Det er nyt for mig og ikke helt let, men det har givet mig en chance for at se mine børn med nogle nye øjne og jeg kan gå ind i konflikterne uden at blive så vred og det virker ret godt.”
Jonas, far til 2.

”Tak for et godt forløb. Det har gjort, at jeg nu kan få lov til at trøste min dreng og tale med ham om de problemer, han har i skolen.”
Henrik, far til 1.

”Forløbet er stykket godt sammen. Jeg er blevet langt bedre til at håndtere konflikterne mellem mine børn og mine egne konflikter med børnene og det har også givet min kone og jeg en anden fælleshed i måden at møde vores børn.”
Teis, far til 3.

 

 

Udgivet i SAMLIV
lørdag, 27 august 2022 07:45

Uden følelser bliver vi ensomme

Store følelser kan for børn opleves som tidevandsbølger. Skræmmende, uhåndterbare og alt opslugende. Børn har ikke de emotionelle ressourcer til at håndtere de store følelser og derfor ser vi også, at de reagerer stærkt. Deres adfærd spejler det indre kaos, der udspiller sig på deres inderside og uden vores hjælp, bliver de magtesløse og overladt til kræfter, der er større end dem selv. 

Du husker det måske selv fra din egen opvækst? At der ikke var nogen til at gribe dig, når følelserne rev tæppet væk under dig? 

Det er voldsomt og derfor bliver børn også prisgivet, fordi de ikke på egen hånd kan regulere sig selv og samtidig kan de ikke gå væk og få os på afstand, fordi de er så afhængige af os. Det er de situationer, der gentaget vil lære børn, at følelserne er farlig og derfor vil de også naturligt udvikle forsvarsstrategier, så de undgår at blive kapret, miste sig selv og stå alene. Det er der ingen, der kan holde til. 

For at lukke ned for følelserne vil børn ofte benytte sig af strategier som: 

Dagdrømmeri som en måde at finde et happy place 
De vil stivne, miste ord og kontakten til sig selv og omverdenen
De vil have svært ved at mærke følelser og empatien svækkes
De vil være uengageret og holde sig tilbage
De vil være glemsomme (ud over det normale)
De kan miste virkelighedsfornemmelse
Udvikle selvskadende adfærd

Det er aldrig noget børn gør for at være 'besværlige'  eller for at få 'opmærksomhed', som man op igennem tiden har haft for vane til at sige. Det er dog forståeligt, at det er blevet sagt, fordi det er så smertefuldt at se sine børn eller bare børn mistrives, men dette bliver den voksnes forsvarsstrategi, som igen placerer det voksne ansvar hos børnene.  

Sandheden er, at børns forsvarsstrategier er et udtryk for en manglende tillid til, at der er voksne at hente hjælp fra, fordi erfaringer fortæller dem, at det ikke nytter at række ud efter hjælp og derfor håndterer de sig selv så godt, som de nu kan. Det er både trist og godt at vide.

Godt, fordi visheden kalder på ansvar og handling og herfra bliver det muligt for os at tage ansvar for at forandre de familiemønstre, vi har været fanget ind i og som er destruktive for alle i familien.

Min grundholdning er, at der er gode grunde til, at vi gør, som vi gør. For det meste finder vi forklaringen i vores egen opvækst.

I mødet med vores forældre, har vi fået en model for, hvordan man er forældre og passer på børn og den programmering tager vi med os ind i vores eget forældreskab. Det er helt naturligt, sådan fungerer vi. Men vi kan opleve, at det vi har med os ikke helt slår til.  

Børn har brug for, at vi hjælper med at balancere det følelsesmæssige kaos, der opstår, når deres umodne nervesystemer bliver overvældet og utrygge. Det fjerner angsten og uroen.

De har brug for støtte og vores respons på deres følelser, anerkendelse og hjælp til at komme videre. Det gør dem på sigt i stand til at være i følelserne og udvikle sunde strategier.  

Den 1.11 2022 starter jeg forløbet for fædre op, Farfundamentet og følelser og følelsesregulering bliver et tema, vi kredser om på flere af modulerne, fordi mange i deres barndom lærte – og især mænd – at de skulle håndtere følelserne selv. De skulle stoppe med at pive og tage sig sammen og komme videre.
Det er hård kost og derfor har de selv udviklet strategier, som kan gøre det svært at stå i følelserne (deres egne og deres børns) og når de samtidigt ikke har fået en model for, hvordan følelser kan mødes og reguleres, bliver det ekstra svært i mødet med deres børn.

Vi kan heldigvis lære at gøre noget andet både for os selv og vores børn.

Farfundamentet - Et forløb for fædre

Hvis du vil vide mere om Farfundamentet, så klik på ovenstående link. Efter artiklen er der en beskrivelse over, hvad du får med i forløbet, og hvordan du tilmelder dig. 


 

Udgivet i SAMLIV
Når børn føler sig pressede, vil de ofte vise os det igennem deres adfærd. Og når den gør os vrede eller frustrerede og vi lukker børnene ned på en måde, hvor de kommer til at føle sig kritiseret eller bebrejdet, så vil de naturligt komme til at føle sig utilstrækkelige og få det dårligt med dem selv.

De vil vise os det ved enten at implodere og vende følelserne indad: vreden, tristheden, ked-ad-det-heden eller lignende og bebrejde sig selv eller ved at eksplodere, vende følelser ud og skrue op for de handlinger, vi ikke bryder os om.
 
Begge dele er kommunikation og oversat til voksensprog betyder det: ”Hjælp! Jeg kan ikke håndtere situationen og jeg har sådan brug for, at der kommer en voksen og hjælper med at håndtere mig selv og det problem, jeg er fanget i!”
 
Og det er vigtigt at vide her, at det kun er os, voksne, der kan bryde dette reaktionsmønstre og det er absolut nødvendigt for, at vi kan hjælpe barnet. 
 
Det er bestemt ikke altid let, at skulle møde børn i deres store følelser, når vi selv er opdraget i en tid, hvor børn har skulle tilpasse sig og høre efter, hvad de voksne sagde, – og gjorde de ikke det, blev de truet eller det, der var meget værre. Sådan lærte de – og vi – at rette ind.

Vi skal gøre noget i kontakten vores børn, som vi ikke har lært …
 

Det kan være svært, men det er heldigvis ikke umuligt 

Når børn i disse svære følelsesmæssige stunder oplever, at vi møder dem med medfølelse, forsøger at forstå dem, holder af dem og mærker, at vi ønsker at hjælpe dem, så vil deres forsvar og vrede ofte smelte. Og herfra vil det blive lettere for dem at være sammen med os og deres store følelser og vi vil opleve, at de vil reagere meget anderledes, mindre eksplosivt i kontakten med os.
 
For at kunne møde vores børn fra et medfølende og forstående sted, så kræver det ofte, at vi for et øjeblik er villige til at forlade os selv, vores egne antagelser og tolkninger for at kunne sætte os i barnets sted og forstå, hvordan de oplever og forstår situationen.

Denne tilgang vil ændre jeres reaktionsmønstre i situationen og på sigt, fordi det giver barnet en erfaring med, at det ikke behøver skulle skrue så højt op for vreden for at blive forstået eller at kæmpe for at få lov til at have det, som det har det.
 
Det er grundlæggende sådan, at når vi kan få lov til at have det, som vi har det og får sat ord på det, så vil følelserne hurtigere kunne reguleres og forandre sig.


Selvregulering og farfundamentet

Selvregulering er en kraftfuld evne i alle relationer. I familien gør det os til en stærk tilknytningsfigur, fordi vi bliver forudsigelige og bedre kan bevare roen, når børnene har brug for at læne sig ind i os og genfinde trygheden og balancen.

I mit forløb for fædre - Farfundamentet, (<--- du finder information om forløbet, nederst i artiklen efter at du har klikket på linket her) sætter jeg også fokus på, hvordan du kan tage hånd om dig selv i kontakten til dit barn. Det er vigtigt, fordi det er kontakt til dig selv, der er afgørende for, hvilken kontakt du er i stand til at skabe med dit barn og uden kontakt, vil du ikke kunne guide eller gøre indtryk.
OBS holdopstart i KBH primo november 2022
Udgivet i SAMLIVHERUNDER FINDER DU DIN PRIVATE JORDEMODER, DIN DOULA, DIN SCANNINGSKLINIK M.M. - UANSET HVOR DU BOR I DANMARK.

PRIVAT JORDEMODER
DOULA
GRAVIDITETSSCANNING
ZONETERAPEUT
FØDSELSFORBEREDELSE
EFTER FØDSEL