Min Barsel

Spørg jordemoderen, barselsregler, aktikler, graviditetskalender og meget mere
Du er her:min barsel»Artikler»Samliv»Vi skal skabe vores egen måde at være forældre – og familie på

Vi skal skabe vores egen måde at være forældre – og familie på

Skrevet af 

At blive forældre er en fantastisk gave – og samtidig en opgave. Der er mange følelser forbundet med at blive beriget med et barn. De fleste oplever en meget stor glæde og kærlighed, og nogle kan blive triste og angste over ikke at føle det fra starten. Det kan også føles utrygt, usikkert og angstfuldt pludselig at stå der med ansvaret for et lille barn.

Heldigvis er der kommet mere og mere fokus på vores forskelligheder som forældre og at alle familier er unikke. Men jeg oplever desværre stadig at det er skamfuldt at have svært ved at navigere i sin nye forældrerolle.

Alle forældre ønsker at være gode forældre, og give deres børn det bedste. Men det kan af og til føles udfordrende at være i familielivet, og få familie - job og fritid til at hænge sammen. Der findes jo ingen manual som beskriver hvad lige præcis der er det rigtige for jeres familie. Det er som om der stadig hersker en forventning om at det skal vi bare kunne mestre. Både fra os selv om omgivelserne. Men nutidens forældre har jo ikke lært det. De har selv som børn tilbragt mange timer i institution fra de var ganske små. De har ikke oplevet livet i familien med søskende, huslige opgaver m.m.

Nutidens børnefamilie har ganske andre vilkår end de tidligeres generationer – på godt og ondt! Det er derfor ikke muligt at kopiere egne forældres håndtering af forældreskabet. Det er helt andre livsvilkår, muligheder, normer og opdragelse. Derfor er opgaven at skabe vores egen måde at være forældre – og familie på.

Og gør det med god samvittighed, og tillad dig selv som forælder at være nybegynder på feltet. Fuldstændig som når du skal lære alt muligt andet her i livet. Det handler om at være en god nok forælder – ikke perfekt!

Hvordan ønsker I at være familie?

Et godt sted at starte, er at rette fokus mod hvordan I ønsker at være som familie. Hvad er vigtigt for jer? Hvad vil I gerne lære jeres børn?

Hvilke livsværdier er vigtige for jer? Er det fx vigtigt at jeres børn vokser op og tilegner sig evnen til at udvise respekt, både selvrespekt og respekt overfor andre og kloden? I så fald er det vigtigt at I selv udviser den respekt I ønsker at give jeres børn med.

Som eksempler kan gives:

· at hvis I fx skal på besøg hos venner, og jeres barn udviser træthed og ikke kan rumme flere indtryk og krav, må I overveje om I skal ændre i planerne. Måske bliver én af jer hjemme, måske aflyser I eller måske tager I afsted og drager ekstra opmærksomhed til jeres barn og skaber lidt rolige

pauser. På den måde udviser I respekt for barnets behov. Det skal dog siges at der ikke findes en manual for hvordan det præcis skal gøres, men der må I prøve jer frem. Det vigtigste I skal huske på at I gerne vil lære jeres barn at udvise respekt. Forbered jer på at der kan komme modstand fra omgivelserne, når I prioriterer jer selv.

· At I føler jer udfordret på at jeres 3 - årige barn er stædig – eller vedholdende, og kræver at bestemme selv. Fx ved påklædning, spisning m.m. Dét kan være meget anstrengende! Det kan være at det fører til mange diskussioner og frustrationer, og måske føles det det flovt ikke at kunne styre dit barn i det offentlige rum. Og måske får det sat gang i hele familiens irritation, og at I alle til sidst er udmattede og triste. Træk vejret og tæl til 10!

Livsværdier

Vores livsværdier beskrives i ét ord, og kan fx være respekt, accept, anerkendelse, kærlighed, nærvær, autenticitet, ærlighed…og meget mere.

Derudover er det givtigt at rette fokus mod hvordan I ønsker at jeres parforhold skal være. Hvad er vigtigt? Hvilke behov og længsler har I hver især, og hvordan kan I tilgodese dette.

Uden tvivl er den bedste gave til jeres børn, at I passer på jer selv og hinanden. Jeres børn bliver trygge når de oplever og sanser at I gør det. Så kan de slappe af og rette fokus mod deres egen udvikling. Hvis Ikke I tager jer af jer selv, påtager barnet sig opgaven, og kommer derved på overarbejde!

Når I er bevidste om jeres livsværdier er det langt nemmere at tackle situationer som ovenstående eksempler beskriver. For det er hjælpsomt at vide hvor I vil hen. Er det fx vigtigt for jer at jeres børn vokser op med bevidsthed om egen og andres grænser og dermed være i stand til at sige til og fra, er det nemmere at acceptere, at I må lave om på jeres aftale med vennerne.

Det er vigtigt at skelne mellem adfærd og hensigt ift. at hjælpe barnet. Det er fx ikke ok at sparke eller slå (adfærd), men det er ok at sige fra og markere grænsen (hensigt). Ved at anerkende barnet for at mærke sin grænse, bliver det nemmere at vise barnet andre måder end at sparke og slå, når grænsen er nået. På denne måde føler barnet sig anerkendt og set, selvom det bliver stoppet i sin adfærd.

Når man fx er 3 år, har men meget lille erfaring med hvilken adfærd der er hensigtsmæssig til forskellige følelser. Det er det barnet er i færd med at lære. Barnet mærker lyst/ulyst til noget, og reagerer på det.

Som familierådgiver hjælper jeg mange forældre til at blive bevidste om deres livsværdier og hvordan de gerne vil være forældre. Det kan både handle om de svære følelser, egen opvækst, parforholdet og opdragelse. Overordnet for alle temaer er at komme hjem til sig selv, og træffe beslutningerne ud fra hvad der er bedst for netop det enkelte familiemedlem og familie som samlet.

Hvis du er nysgerrig på hvordan jeg kan hjælpe dig, er du velkommen til at booke en gratis og uforpligtende samtale på www.morliv.dk

Skrevet af HERUNDER FINDER DU DIN PRIVATE JORDEMODER, DIN DOULA, DIN SCANNINGSKLINIK M.M. - UANSET HVOR DU BOR I DANMARK.

PRIVAT JORDEMODER
DOULA
GRAVIDITETSSCANNING
FØDSELSFORBEREDELSE
EFTER FØDSEL