Min Barsel

Spørg jordemoderen, barselsregler, aktikler, graviditetskalender og meget mere
Du er her:min barsel»Nyheder»Flertal til borgerforslag om bedre vilkår for gravide og fødende
torsdag, 03 juni 2021

Flertal til borgerforslag om bedre vilkår for gravide og fødende

Skrevet af 

Borgerforslaget om rettigheder for gravide og fødende, som altså over 50.000 danskere har skrevet under på, er for få timer siden blevet vedtaget med bred politisk opbakning. Kun Konservative og Liberal Alliance stemte imod forslaget.


"Bedre Fødsler - forslag om indførelse af rettigheder til fødende". Ja. Når man først hører forslaget, lyder det som et borgerforslag der kunne have været foreslået for mere end 100 år siden på samme linie som kvinders stemmeret, - for de fleste vil sikkert mene, at rettigheder til gravide og fødende er en selvfølge. Men sådan lyder borgerforslaget altså, her anno 2021, et forslag som netop er blevet stemt igennem i Folketinget. I dag stemte alle partier på Christiansborg nemlig for - lige med undtagelse af Konservative og Liberal Alliance.

Jublen er stor i dag hos Foreningen Forældre og Fødsel som har stået i spidsen for borgerforslaget, bakket op af jordemødre og tusindvis af forældre og kommende forældre, som længe har kæmpet for bedre vilkår i svangreomsorgen. Snart skal alle gravide og fødende have nationale rettigheder! 

Borgerforslaget er stillet af en stor gruppe forældre, der blandt andet har oplevet svigt i svangreomsorgen landet over og delt deres vidnesbyrd i samarbejde med foreningen Forældre og Fødsel. Borgerforslaget blev oprettet den 8. februar 2021 og tog især fart med underskrifterne efter DRs dækning af forholdene på især Region Hovedstadens fødegange, hvor man blandt andet så, at fødende blev sendt til et andet hospital under deres fødselsforløbet, grundet travlhed. 

Mie Ryborg-Larsen, der er hovedstiller af borgerforslaget, udtaler, at det er en stor sejr, at et politisk flertal nu vil forpligte sig til at sikre nationale rettigheder.

I borgerforslaget står der blandt andet: 

"Vi kræver, at der afsættes tilstrækkelig tid og ressourcer til at yde omsorg og støtte til de fødende. Derfor stiller vi et borgerforslag om, at Folketinget pålægger regeringen at fremsætte lovforslag, der sikrer de fødende og nye familier følgende rettigheder:
1. Ret til fødsels- og forældreforberedende undervisningsforløb i små hold efter Sundhedsstyrelsens anbefalinger
 
2. Ret til kontinuerlig jordemoderstøtte under graviditeten, fødslen og den første tid efter fødslen, i form af kendt jordemoderordning, hvor man følges af et mindre team af jordemødre gennem hele forløbet
 
3. Ret til at vælge mellem fødsel i hjemmet, på en fritstående jordemoderledet fødeklinik eller på hospital
 
4. Ret til at vælge mellem at overnatte på fødestedet efter fødslen og få den støtte og omsorg, der er behov for, for at blive klar til at tage hjem eller at tage hjem med ret til opfølgende hjemmebesøg
 
5. Ret til individuel og personlig hjælp fra fødestedet hele døgnet til at komme godt i gang med amning, herunder overlevering fra fødested til sundhedsplejerske
 
6. Ret til koordineret og sammenhængende støtte og behandling ved komplicerede forløb, fysisk som psykisk"

Forslaget lægger således op til, at gravide fremover skal have ret til fødselsforberedelse i små hold, ret til at overnatte på hospitalet og ret til at have én jordemoder med sig hele vejen gennem forløbet.

Tillykke til alle gravide og fødende. 

Kilde: Dr.dk: Borgerforslag stemt igennem: Nu skal gravide og fødende have rettigheder