Du er her:min barsel»Nyheder»covid19 | min barsel

Sundhedsstyrelsen ønsker ensrettede retningslinier til fødselsområdet, som skal gælde i alle landets regioner, når det kommer til Covid-19 hos de personer der skal bistå den fødende. Hidtil har det nemlig været sådan, at smittede partnere ikke kunne komme med til fødslen i en region, mens andre regioner har tilladt det. Men coronasmittede må som udgangspunkt gerne være med til fødslen, fastslår Bolette Søborg, enhedschef og overlæge i Sundhedsstyrelsen over for DR, som led i at de gerne vil have ensretning på området. 

Henvendelser fra fødende, har gjort Sundhedsstyrelsen er blevet opmærksom på, at regionerne har vidt forskellige måder at håndtere Covid-19 på fødegangene. F.eks. tillader Region Hovedstaden, Region Nordjylland og Region Syddanmark i øjeblikket ikke coronasmittede partnere at komme med til fødslen.

Derfor har en en ekspertgruppe i Sundhedsstyrelsen nu været med til at rådgive om ny retningslinjer, der skal give coronasmittede partnere/fødselshjælpere lov til at deltage i fødslen uanset hvilken region de bor i.

"Der var konsensus i ekspertgruppen om, at det er en særlig begivenhed at føde. Derfor er det væsentligt, at man som partner i videst mulige omfang får lov til at deltage", siger Bolette Søborg, der er enhedschef og overlæge i Sundhedsstyrelsen. Dog fastslår hun, at der kan være omstændigheder på det enkelte sygehus eller i en given region, der gør, at man bliver nødt til at undvige fra partneres mulighed for at deltage i fødslen. Undtagelserne er dog ikke specificeret i retningslinjerne.

Ifølge Bolette Søborg er de i forvejen vant til at have coronasmittede fødende på fødegangene og her tager sygehusene jo de forholdsregler, der skal til for at personalet ikke bliver smittet. Det er præcis de samme forholdsregler, der skal tages, uanset om det er partneren eller den fødende, der er smittet. 

De nye retningslinjer vil være gældende fra den kommende uge. 

Kilde: TV2: Coronasmittede partnere må gerne være med til fødslen
Udgivet i NYHEDER
tirsdag, 03 november 2020 09:55

Gravide i tredje trimester hjemsendes

På grund af Covid-19 anbefales alle gravide nu, at arbejde hjemmefra i sidste trimester og at have mindst mulig personkontakt i deres arbejdsrelationer. 

Sundhedsstyrelsen har lavet nye anbefalinger til gravide ud fra et udvidet forsigtighedsprincip.

I de nye retningslinjer tages der ekstra forholdsregler for gravide i 3. trimester, dvs. fra 28. graviditetsuge. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at ingen gravide har kontakt med patienter eller borgere, som er mistænkt for - eller har fået bekræftet smitte med COVID-19.

”Vi skal passe på alle vores gravide medarbejdere og deres kommende børn. Ud fra et udvidet forsigtighedsprincip og af hensyn til det ufødte barn anbefaler vi, at gravide i 3. trimester arbejder hjemmefra, så risikoen for smitte i sidste trimester mindskes.” siger Camilla Rathcke som er centerchef i Sundhedsstyrelsen.

Anbefalingerne er som nævnt lavet ud fra et udvidet forsigtighedsprincip. Der er nemlig stadig ikke noget, der tyder på, at gravide er særlige disponerede for smitte. Gravide har heller ingen øget risiko for at få et svært sygdomsforløb med COVID-19 og de har heller ikke øget dødelighed.

Enkelte studier fra udlandet viser dog, at der er en øget forekomst af kejsersnit inden termin hos gravide, der bliver indlagt med COVID-19 i 3. trimester, og at børnene derfor bliver født for tidligt. Evidensgrundlaget er stadig sparsomt, men Sundhedsstyrelsen følger løbende, om man kan tale om en tendens og er i tæt dialog med specialister på området. 

Kilde: https://www.sst.dk/da/nyheder/2020/opdateret-retningslinje_-hvordan-skal-medarbejdere-i-risikogrupper-haandteres?fbclid=IwAR3b_FcRQv66FC8yNi0xmYNrj3d9xZ_NT4BsA7kDMUaL60zJahBqlFsTnxs
Udgivet i NYHEDER