Du er her:min barsel»Nyheder»Nye anbefalinger fra Det Etiske Råd: Bekymring om fosterundersøgelser og abortbeslutninger
onsdag, 10 april 2024

Nye anbefalinger fra Det Etiske Råd: Bekymring om fosterundersøgelser og abortbeslutninger

Skrevet af 

I lyset af nye undersøgelser har gravide nu mulighed for at få indsigt i potentielle sygdomme, deres ufødte barn kan risikere at have.

Dog mener medlemmer af Det Etiske Råd, at denne viden ikke altid er en fordel. I dag fremsætter de nye anbefalinger om fosterundersøgelser, hvor de fremhæver udfordringen ved disse programmer.

Formanden for Det Etiske Råd, Leif Vestergaard Pedersen, påpeger, at den primære bekymring ved de fosterdiagnostiske programmer er risikoen for et samfund, hvor personer med specifikke genetiske træk vælges fra.

Det Etiske Råd har for nylig fremlagt nye anbefalinger vedrørende fosterundersøgelser, der rejser bekymring omkring de potentielle konsekvenser af øget adgang til genetisk information for gravide kvinder.

Den teknologiske udvikling inden for fosterundersøgelser giver nu gravide mulighed for at få indblik i deres barns genetiske dispositioner og mulige fremtidige sygdomme. Mens dette kan ses som en fordel, advarer medlemmer af Det Etiske Råd om risikoen for et selektionssamfund, hvor visse egenskaber selekteres fra, og beslutninger om abort træffes på et forkert grundlag.

Formanden for Det Etiske Råd, Leif Vestergaard Pedersen, understreger behovet for klare retningslinjer for, hvilke sygdomme der bør undersøges for, for at undgå unødig bekymring og overdiagnostik. Der er også diskussion omkring behovet for at regulere private klinikkers tilbud om fosterundersøgelser.

En vigtig pointe i diskussionen er tilliden til de gravide kvinder og behovet for at undgå at give information, der kan være mere skadelig end gavnlig. Rådet opfordrer til en nøje overvejelse af, hvilke sygdomme der bør undersøges for, og anbefaler oprettelsen af et udvalg til at træffe disse beslutninger.

Samtidig påpeger rådet, at Danmark har et omfattende screeningsprogram for gravide, men at der er behov for at balancere fordelene ved screening med risikoen for overdiagnostik og sygeliggørelse.

Det er nu op til Folketinget at vurdere, hvordan man bedst kan håndtere de etiske udfordringer, der følger med den teknologiske udvikling inden for fosterundersøgelser, og hvordan man bedst kan sikre, at gravide får den nødvendige støtte og information til at træffe informerede beslutninger om deres graviditet.

 

Kilde: DR: https://www.dr.dk/nyheder/indland/etisk-raad-rejser-bekymring-kvinder-kan-vaelge-abort-paa-forkert-grundlag