Du er her:min barsel»Nyheder»Mindelegat går til forskning i ve-stimulation
lørdag, 02 december 2017

Mindelegat går til forskning i ve-stimulation

Skrevet af 

Nina Olsén Nathan modtager i år 'Hanne Kjærgaards Mindelegat' for sit forskningsprojekt. Et projekt der skal beskrive forekomsten og belyse årsager til vesvækkelse hos kvinder, der ellers har en lav risiko for komplikationer, samt undersøge om man kan forebygge vesvækkelse. Projektet vil belyse fænomenet vesvækkelse fra en helt ny vinkel.

For at minde den store betydning, som jordemoder Hanne Kjærgaard har haft for udviklingen af forskningen indenfor det jordemoderfaglige felt, blev der ved Hanne Kjærgaards bortgang i 2013 oprettet et mindelegat for at støtte jordemoderforskere og jordemoderforskning.  

Legatet kan ikke søges, men uddelingen sker udelukkende på baggrund af mindelegatets udvalg's beslutning efter indstilling fra ledende jordemødre, jordemoderforskere eller hovedbestyrelsen i Jordemoderforeningen. 

Hanne Kjærgaards Mindelegat' uddeles i år for fjerde gang og i år gik legatet til Nina Olsén Nathan som har modtaget 'Hanne Kjærgaards Mindelegat' for sit forskningsprojekt.

Projektets formål er at beskrive forekomst og belyse årsager til vesvækkelse hos kvinder, der ellers er i lav risiko for komplikationer, samt at undersøge om man kan forebygge vesvækkelse.

Nina har dybtegående viden på dette felt gennem sit speciale på kandidatuddannelsen og derfor er der i jordemoderfaglige kredse stor tiltro til, at Ninas projekt vil kunne åbne op for vigtig viden indenfor vesvækkelse. 

"Med sin dybdegående viden på området, sin dedikerede tilgang til faget og sin vedholdenhed, vil resultaterne fra Ninas projekt kunne skabe vigtig viden til gavn for kvinderne, spædbørnene og for den fremtidige håndtering af dystoci." Skriver Jordemoderforeningen på sin facebookside.

Hanne Kjærgaard fik selv i 2005 bevilget godt 43.000 kr. fra Jordemoderforeningens Forskningsbeholdning i forbindelse med et ph.d.-projekt, der skulle undersøge risikofaktorer for vesvækkelse hos førstegangsfødende. Projektet undersøgte desuden hvordan den fødende og jordemødrenens oplevelse af fødslerne var, når der blev grebet ind med vestimulation.

Kilde: Jordemoderforeningen
Kilde: Dagens medicin


Billedet er fra Jordemoderforeningen.