Du er her:min barsel»Nyheder»vilkår | min barsel

Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg har kaldt minister Sophie Løhde (V) til åbent samråd om fødende kvinders vilkår. Det sker onsdag den 15. juni 2016 kl. 13.30 i Landstingssalen på Christiansborg

Sundheds- og ældreudvalget har bedt sundheds- og ældreminister Sophie Løhde (V) redegøre for fødende kvinders vilkår på landets fødeafdelinger.

Der kræves, at ministeren kommer med en prognosen for udviklingen i fødselstallet de kommende år samt en redegørelse for hvordan det sikres, at tilbuddet til fødende kvinder fremover lever op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger med de bevillinger, der er til rådighed på svangreområdet.

Samrådsspørgsmålene er stillet efter ønske fra Julie Skovsby (S).

Samrådet er åbent for alle, og tilmelding er nødvendigt da der begrænsede pladser.

Tilmelding skal ske senest kl. 11.00 tirsdag den 14. juni 2016. 

For tilmelding kontakt:

Hanne Schmidt
Kontorfuldmægtig
Telefon: 33 37 55 38
Hanne.Schmidt@ft.dk


Samrådet vil desuden blive optaget og vist live på Folketingets hjemmeside, hvor det også vil kunne findes efterfølgende. Samrådet vises desuden forskudt på Folketingets tv-kanal.

Kilde: Folketingets hjemmeside: 15-06-2016: Åbent samråd om fødende kvinders vilkår

 

Udgivet i NYHEDER

Formanden for Jordemoderforeningen, Lillian Bondo, kritiserer sundhedsøkonomerne for at opstille et helt misvisende regnestykke, når de argumenterer for, at der ikke er behov for flere jordemødre på fødegangene rundt om i landet. Der er ganske vist færre fødende og flere jordemødre i fastansættelser i dag, men det stigende antal arbejdsopgaver og langt flere komplicerede fødsels- og efterfødselsforløb kræver flere hænder, hvis vi skal undgå nedslidte jordemødre og traumatiske fødsler, siger Lillian Bondo til Altinget.

Det ser da ellers godt ud på papiret, at der i dag er flere jordemødre pr fødende, end der var for nogle år siden. De faldende fødselstal betyder, at regeringen ikke behøver at tilføre fødeafdelingerne flere penge, for der er jo ikke behov for det, når der er færre og færre kunder i butikken. Sådan er logikken hos de sundhedsøkonomer, der vejleder regeringen i fordelingen af de sparsomme ressourcer, der er øremærket til sundhedssektoren.

Men så enkelt er det bare ikke, siger Lillian Bondo. Det er helt misforstået, og det viser, hvor lidt viden om hverdagen på en fødegang, sundhedsøkonomerne har. Jordemødrene løber i dag hurtigere end nogensinde, selvom regnestykket med flere jordemødre og færre fødende ser simpelt ud.

Årsagerne til, at jordemødrene i den grad har brug for flere hænder og ressourcer i dag, er:

1: De udfører langt flere arbejdsopgaver i dag, end de gjorde tidligere. Både ved skriveborde med registrering og administration, men også med et øget antal indlæggelser af gravide, ultralydsundersøgelser og barselsarbejde. Dermed kan man ikke udregne en jordemoders arbejde ved blot at dividere med antallet af fødende – de bruger tid på mange andre ting.

Udgivet i NYHEDER