Du er her:min barsel»Nyheder»fødeafdeling | min barsel
onsdag, 13 januar 2016 11:30

Der kæmpes for Svendborg fødeafsnit

Hvis Regions-rådet om tre måneder beslutter sig for at lukke det velfungerende fødeafsnit i Svendborg i løbet af 2016, går de fynske fødende ikke bare glip af at føde på et af landets bedste fødeafsnit, de vil også få væsentlig længere køretid.

Mange kvinder på fyn vil få langt til OUH med deraf følgende risiko for, at de føder i bilen eller får et stressende fødselsforløb.

Bor man for eksempel i Ærøskøbing vil man få en køretid på 107 minutter til Odense i stedet for 77 minutter, som det tager fra Ærøskøbing til Svendborg. Hvis man bor på Thurø er rejsetiden 36 minutter mod blot 8 minutter til Svendborg. 

Argumetet for lukningen er, at Svendborg ikke har specialister tilknyttet i form af børnelæger. Men faktum er, at fødeafsnittet på Svendborg Sygehus faktisk ikke har haft børnelæger tilknyttet siden 90'erne. 

Lægernes og regionens argument om manglende børnelæger er en sygeliggørelse af fødsler, som både er trist og dårligt underbygget når det handler om normale fødsler, mener sundhedsplejerske Susanne Riber.

"Selvfølgelig skal det faglige være i orden, men det mener vi også, at det er på Svendborg Sygehus, hvor man leverer høj kvalitet", siger Susanne Riber. Hun kommer som sundhedsplejersker til mange af de familier, der har født i Svendborg, og som oftest er folk meget glade og tilfredse med den behandling, de får på Svendborg fødeafsnit.

Udgivet i NYHEDER

De seneste tre år har Arbejdstilsynet haft et skærpet øje på fødeafdelingen på Herlev sygehus og har givet indtil flere påbud og været tæt på politianmeldelse. Det er sket fordi arbejdsforholdene truer jordemødrenes sundhed, lyder det fra Arbejdstilsynet. 

Arbejdsforholdnene på det storkøbenhavnske fødested Herlev har oplevet massiv bevågenhed fra Arbejdstilsynet de seneste tre år på grund af deres arbejdsmiljøproblemer.
Ifølge lektor på Center for Arbejdslivsforskning på RUC Klaus T. Nielsen, er der tale om alvorlige problemer. Problemer som Herlev iøvrigt ikke er alene om.

- Jordemødrene har et kæmpe ansvar for mødrene og fædrene og børnene. Der er nogle særlige udfordringer forbundet med jordemoderarbejdet, som gør, at det er værre, at jordemødrenes er stressede, end hvis det var dig og mig, der blev stressede og ikke havde kontrol over vores arbejde, siger lektoren til DR.

Vicedirektør for Herlev Rene Priess har da også sagt i et interwiev med DR på P4, at arbejdspresset i perioder kan være højt på fødselsafdelingen.
 
Ifølge Lis Munk, formand for Jordemoderforeningen, er det bemærkelsesværdigt, at vicedirektøren i interwievet med DR udtaler, at det er sandt, at jordemødrene visse dage oplever travlhed.

- Første skridt for Herlev er at anerkende, at problemet er reelt - og ikke bare en oplevelse af travlhed, som Priess nåede at sige tre gange. Problemet på Herlev med travlhed – og på de andre fødesteder i regionen i øvrigt – har stået på i lang tid og er ikke noget, man ordner overnight. Der findes ikke enkle løsninger, siger Lis Munk til DR.

Ligesom forholdene var for tre år siden, oplever jordemødrene den dag i dag stadig, at de må tilsidesætte deres basale behov for mad og drikke, hvile og toiletbesøg fordi der simpelthen er perioder med så meget spidsbelastning, at det ikke kan lade sig gøre. 

Jordemoderforeningen er i dialog med ledelse og tillidsrepræsentanter på fødeafdelingen på Herlev i forhold til at finde løsninger. Ifølge landsformanden handler det ikke blot om at rekruttere flere jordemødre, da der af åbenlyse årsager også er problemer med at fastholde jordemødrene. 

- Alle fødeafdelinger i Region Hovedstaden er pressede på arbejdsmiljøet og det er vi i dialog med regionen omkring. Så vi må erkende, at løsningen er ikke bare at sende fødsler fra Herlev ud på de andre afdelinger, slutter Lis Munk.


Udgivet i NYHEDER
onsdag, 06 april 2016 09:17

Svendborg fødeafdeling bevares til 2022

Der var glæde hos Jordemoderforeningen og blandt jordmødrene på Svendborg sygehus, mandag, da et politisk forlig i Regionsrådet sikrede, at gravide fortsat kan føde på Svendborg fødeafdeling frem til år 2022. Men det indgåede forlig i Regionsrådet, får ikke Jordemoderforeningen til at hvile på laurbladene.

Kampen for bevarelse af fødeafdelingen i Svendborg fortsætter uagtet, at et nyt supersygehus vil stå klart i Odense i år 2022. Kampen forsætter, og de gravide har solid opbakning af forskningen. 

Lilian Bondo, som er formand for Jordemoderforeningen, vil have mere fokus på nyeste forskning inden for både fødeafdelingernes størrelse samt antallet af fødesteder. Ifølge Lilian Bondo ser man idag mange steder i sundhedsvæsnet en decentralisering og hun er uforstående overfor, at man netop på fødselsområdet fastholder en forældet centraliseringstanke, siger hun til Fyens.dk

Udgivet i NYHEDER