Du er her:min barsel»Nyheder»hjælp | min barsel
søndag, 05 januar 2014 00:00

Lad Mødrehjælpen hjælpe

Står du den ulykkelige situation, at du har svært ved at få hverdagslivet til at fungere, fordi du gennemgår en skilsmisse, har økonomiske, personlige eller psykiske problemer, eller på anden måde befinder dig i krise? Så tag kontakt til Mødrehjælpen. 

Mødrehjælpen støtter og styrker familier og gravide. De hjælper både mænd og kvinder, som skal være, eller er forældre, og så har svært ved at overskue deres livssituation på den ene eller anden måde. 

Er du midt i en skilsmisse kan du også få rådgivning i forhold til samvær og bopæl og også økonomi. Du kan henvende dig alene eller sammen med den anden forælder.  

Er du gravid, og i tvivl om du skal beholde barnet, eller har det svært efter en abort, kan du også tale om det, med Mødrehjælpen.

Udgivet i SAMFUND

Der er store fordele at hente på sundhedskontoen når gravide udsatte kvinder får særlig støtte under graviditeten. Det viser en undersøgelse fra et satspuljeprojekt om styrket indsats under hele graviditeten og i tiden efter fødslen, når det gælder udsatte gravide kvinder og deres børn. Formålet med projektet var netop, at fremme social lighed med hensyn til sundhed i graviditeten. 

Omkring tusind kvinder med børn har igennem en målrettet indsats modtaget ekstra støtte under hele graviditeten gennem satspuljeprojektet ”Styrket indsats i svangreomsorgen for udsatte gravide”. 

Det har været en del af indsatsen, at de udsatte gravide skulle tilbydes en individuel støtte under og efter graviditeten, og kvinderne havde da også forskellige udfordringer som et gruppetilbud ikke ville kunne have tilgodeset. For eksempel havde en tredjedel af kvinderne i projektet en psykisk lidelse, mens de restererende deltagere havde andre udfordringer af forskellig art. 

Resultaterne fra projektet er positive og de gravide skønnes at have haft en lige så god graviditet samt at have fået lige så sunde børn som andre gravide. Herudover viste det sig, som man havde håbet, at de gravide i højere grad kom til at tage vare på såvel deres egen sundhed som deres babys sundhed. Indsatsen har styrket kvindernes selvværd, deres mentale sundhed og relationen til barnet.

I indsatsen blev der lagt stor vægt på, at den tilbudte hjælp bar præg af en anerkendende tilgang med fokus på relationen, samt at der blev givet helt konkret vejledning fra et tværfagligt team af sundhedspersonale. 

Der har desuden været arbejdet intensivt på at styrke kommunikationen mellem sundhedspersonalet og de gravide og deres partnere. Man har taget nye metoder i brug og benyttet SMS og Facebook til at have en tæt kontakt. Det formodes, at det er den løbende tætte kommunikation og støtte der har motiveret de gravide til at gennemføre forløbet.

Læs mere om projektet og se evalueringerne


Kilde: Sst.dk: Særlig støtte hjælper udsatte gravide og deres børn 

Udgivet i NYHEDER