Min Barsel

Spørg jordemoderen, barselsregler, aktikler, graviditetskalender og meget mere
Du er her:min barsel»Artikler»Psykologi»Lær dit barn at læse tidligt

Lær dit barn at læse tidligt

Skrevet af 

I USA er der i øjeblikket en revolution i gang med hensyn til tidlig læsning og indlæring. Det sætter gang i debatten herhjemme.

I Danmark har vi tradition for, at børn lærer at læse når de er syv år. Her er hjernen færdigmodnet og synet, hørelsen, følesansen og de motoriske færdigheder er udviklet.

 

Man har derfor argumenteret for, at barnet har de bedste forudsætninger til at modtage læring fra syv års alderen. Men der er langt fra grund til at vente så længe, mener Larz Thielemann, forfatter af bl.a. andet Tag Tyren Ved Hornene, som er neuropraktiker med stor indsigt i barnehjernens kringelkroge. Læsning er nemlig ikke en akademisk proces, men en neurologisk, og det betyder, at kan man se, kan man også lære at læse.

At lære børn at læse når barnet er 1, 2 eller 3 år har ifølge Larz Thielemann en lang række afgørende positive påvirkninger for hjernens udvikling.

Fordelene ved tidlig stimulering af småbørn er veldokumenterede. Læsning stimulerer synet, koncentrations- og indlæringsevnen, hørelsen og forståelsen. Læses der højt stimuleres hørelsen og læser barnet selv højt, så stimuleres sproget også. Men med den rettte læsemetode medvirker tidlig læsning også til, at hjernen udvikler sig på andre afgørende områder med hensyn til kognitive og intellektuelle funktioner.

 
 

Normalt har vi i folkeskolen (ved hjælp af ABC-undervisning) udelukkende lært at læse med venstre hjernehalvdel, hvor også talecentret sidder. Med denne indirekte læsemetode læser vi ofte med en indre stemme og derfor kan vi have svært ved at overstige 260 ord i minuttet.

Men hjernen kan uden besvær arbejde med 500-800 ord i minuttet, når vi også læser med den højre hjernehalvdel.

Når man bruger begge hjernehalvdele kaldes det "Den direkte læsemetode".

Det foregår ved hjælp af ordgenkendelse og ikke ved hjælp af stavelser og lyde. Når barnets hjerne ser et ord, f.eks.; MOR, så sendes det først som et ordbillede til et register i hjernen.

Hvis ordbilledet er lagret dér, kendes ordet, og det er dermed læst. At se og høre hele ord er med til at opbygge antallet af ord i registret. Denne metode står i kontrast til den føromtalte "indirekte læsemetode", der fungerer på den måde, at hvis ordet ikke findes i registret, skal hjernen omsætte de enkelte bogstaver eller bogstavssekvenser til lyde. Herved genkendes ordet ikke på dets udseende, men på dets lydbillede.

 
 

Vil du lære dit lille barn at læse, kan du starte fra 1 års alderen, hvis barnet vel at mærke er motiveret. Ellers kan du prøve til senere.

Du skal sikre dig, at skriften på ordene er væsentlig større end skriften i de bøger man kan købe i boghandlen til små børn. De er skrevet til voksne, til brug som oplæsning for børn.

Brug istedet noget karton på størrelse med et halvt A4 ark, hvor der står et enkelt ord på med store og tydelige blokbogstaver.

Brug simple ord og konkreter som dit barn kan forholde sig til og som er en del af barnets dagligdag, f.eks. mor, far, baby, hund, vand, osv. Udvid gradvist repertoiret. Der er ikke tale om at pæse barnet så længe barnet synes det er sjovt, og ordlegene kan ses som al anden form for formidling af læring.

 

 

 

Skrevet af